rekonstrukce

Parlament rekonstrukce nečeká. Prozatím

Foto ber

V letech 1936-1937 byl podle návrhu městského stavitele arch. Miroslava Putny postaven v ulici Šárka v Prostějově rozměrný pavlačový dům s malometrážními sociálními byty. Dnes domu nikdo neřekne jinak, než Parlament. Na čtyři desítky bytů obývají dvě skupiny lidí. Ti jedni vítají laciné bydlení, byť s minimem komfortu, druzí investovali do oprav a v klidné lokalitě jsou spokojeni. Stále častěji ale probleskují zprávy, že dům chce město rekonstruovat a obyvatele vystěhovat. Pode Magistrátu města Prostějova je sice oprava nemovitosti nutná, zatím ji ale neplánuje. A ani na ni nemá finanční prostředky.                                                             

"Byla jsem tam už v mnoha bytech, třeba, když jsem šla osobně pogratulovat k významnému výročí některému z tamních nájemníků. Starousedlíci mají byty moc pěkné, udržované a opravené a měnit nic nechtějí," sdělila PvNovinkám primátorka Alena Rašková.

ŘSD má s "naší" dálnicí velké plány. A vyvlastňuje pozemky u Držovic

ilustrační foto ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic se rekonstrukcím na hanácké dálnici D46 věnuje intenzivně již několik let. Součástí prací je v některých případech i vyvlastňování pozemků.

"Předpoklad zahájení oprav mimoúrovňové křižovatky na dálnici D46 u Olšan je v březnu roku 2018. Aktuálně probíhá veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby, oprava MÚK bude probíhat jako pilotní projekt Design and Build. Značná část prací bude prováděna na dočasně uzavřené části vozovky dálnice D46. Stavba bude uváděna do provozu po částech. Etapizaci stavby navrhne vybraný zhotovitel", sdělil PvNovinkám mluvčí ŘSD Jan Studecký s tím, že délky uzávěr veřejného provozu jsou součástí kritérií ve výběrovém řízení. 

Havlíčkovu uzavře oprava komunikace. Částečně

ilustrační foto MMP, mapy

Ve dnech 16.10.-31.10.2017 bude částečně uzavřena ulice Havlíčkova v Prostějově. Důvodem je oprava komunikace.

Úsek uzavírek nebude delší než dvacet metrů. Stavbu provádí společnost JR STAVBY CZ, Hybešova 6, Olomouc, odpovědná osoba Michal Švejdík, tel. 775 041 201. (red)

OBRAZEM: Druhá část revitalizace sídliště Brněnská je hotova. Přibylo 77 parkovacích míst

Foto MMP

Stavební technika opustila sídliště a v novém jsou jak povrchy komunikací, tak i parkovací místa a chodníky včetně zelených ploch. Práce si vyžádaly náklady ve výši zhruba čtrnácti milionů korun, a to včetně projektové dokumentace. Nyní je třeba ještě vysadit zeleň. Tyto práce budou probíhat až do října tohoto roku.

Náměstek primátorky Pavel Smetana uvedl, že regenerací prošla plocha o rozměru přes 7000 m2, z toho komunikace –  více než 2000 m2, parkovací stání – cca 1300 m2, chodníky – přibližně 2000 m2 a zelené plochy –  bezmála 1800 m2.

„Revitalizace této lokality přinesla, mimo jiné, více míst pro parkování. Původně zde bylo k dispozici pětapadesát legálních parkovacích míst. Nyní mohou motoristé využívat o sedmasedmdesát míst více. Regenerace zlegalizovala parkování v zeleni nebo v zákazech stání a zlepšila průjezdnost územím,“ dodal   Smetana.

Tylovu úplně uzavře pokládka asfaltu

ilustrační foto

Důvodem jsou dokončovací práce na „Regeneraci sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Tetín – Okružní“, konkrétně finální úprava - pokládka asfaltobetonové směsi na povrchu komunikace a přilehlé křižovatky. Práce zde proběhnou v době od 14.8.2017 do 15.8.2017.

"Vzhledem k tomu, že se bude jednat o pokládku v křižovatce i na přilehlých komunikacích, není možné přechodně parkovat na nově vybudovaných parkovacích plochách, ani ve vnitrobloku,“ informoval Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova. (red)

 

Chodníky v Tylově ulici se lidem nelíbí

ilustrační foto ber

Půlka chodníků Tylovy ulice je z pěticentimetrových obrubníků a druhá, právě před dokončením, je z obrub deseticentimetrových. Na tento jev poukázal jeden z čtenářů PvNovinek s tím, že někdo kompetentní by se mohl zamyslet nad faktem, že práce je dražší. Vadí mu rovněž, že jsou nesprávně provedeno například zařezání rádiusů, oblouků u vchodů atd. O odpověď jsme požádali Magistrát města Prostějova.

"Rozdílná tloušťka obrubníků je dána zvyklostí projektantů na každé etapě projektu. Každou etapu projektu projektovala jiná projekční kancelář," sdělila stanovisko Odboru rozvoje a investic Anna Kajlíková. Podle ORI nemá rozdílná tloušťka na funkci obrubníku vliv. "Způsob položení obrubníku u vstupů prověříme," dodává ORI. (ber)

 

Čekárny v Lidické nebudou

ilustrační foto

V Lidické ulici stále probíhají úpravy chodníků. Vliv na "nedokončení" měla velká průtrž mračen. Lavičky budou opraveny, čekárny se ale lidé, využívající autobusovou dopravu, nedočkají.

"Není zde zastávka, takže když prší, nebo sněží, není se kde schovat. Stávající lavičky jsou navíc ve velmi špatném stavu," říká jedna z cestujících. Nápravy se podle magistrátu dočkají jen lavičky.

"Budování čekáren patří do působnosti odboru rozvoje a investic. V tuto chvíli nemáme informace o záměru na budování čekárny v této lokalitě. Opravu stávajících laviček zabezpečí odbor správy a údržby majetku města po dokončení opravy chodníku," uvedla mluvčí magistrátu Jana Gáborová. (ber)

 

Rekonstrukce náměstí Spojenců se protáhne ze sedmdesáti na jedenaosmdesát dní

ilustrační foto

Nedávné přívalové deště a vícepráce se podepisují na délce investiční akce, kterou je právě probíhající rekonstrukce náměstí.

„Práce, které jsou naplánované na tento rok, měly trvat sedmdesát dnů. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek v průběhu letošního měsíce června a července, kdy nebylo možné pokračovat ve stavební činnosti, se na nás obrátila společnost STRABAG a.s., zda je možné konečný termín prací o pár dní posunout,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Dle vyjádření firmy právě přívalové deště znemožnily na stavbě pracovat každý den a následný den po dešti. Společnost proto požádala o posunutí termínu dokončení díla o šest dní.

OBRAZEM: Rekonstrukce Tylovy ulice pokračuje

Foto ber

Od pondělí 22. května je uzavřena Tylova ulice v Prostějově v části od Tetína po Okružní. Důvodem je pokračování rekonstrukce zdejšího sídliště.

Parkovací plochy budou řešeny ze zámkové dlažby, chodníky z betonové zámkové dlažby v přírodní barvě. V rámci stavby bude provedena i kompletní výměna veřejného osvětlení. Projekt obsahuje tři větve obslužných místních komunikací, 131 parkovacích stání, požární příjezdovou trasu, chodníky, příčný práh a zvýšenou plochu křižovatky.

Zimní stadion v budoucnosti čeká rekonstrukce

ilustrační foto

Příprava na rekonstrukci zimního stadionu běží naplno. Znám je již dodavatel na první stupeň projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. Jeho výběr na svém posledním jednání odsouhlasili radní města Prostějova.

„Ve výběrovém řízení na vypracování projektové dokumentace byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena cenová nabídka společnosti BFB studio s.r.o., Praha s cenou ve výši 1.8 milionu korun bez DPH. V novém bude v budoucnosti tréninková hrací plocha a sociální zázemí,“ nastínil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Projektová dokumentace na rekonstrukci zimního stadionu má být hotova do konce letošního roku. (red)