řidičský průkaz

Kluk řídil bez řidičáku. A opilý

ilustrační foto MP Prostějov

Devatenáctého října 2018 v  nočních hodinách hlídka strážníků provádějící kontrolní činnost na Jungmannově ulici v Prostějově zaznamenala agresivní jízdu osobního vozidla. Autohlídka se vydala za rychle jedoucím vozidlem. Po zastavení strážníci zkontaktovali osádku. Místo řidiče bylo prázdné. 

"Uvnitř se nacházeli dva muži ve věku 17 a 36 let. Jednalo se o rodinné příslušníky. Oba tvrdili, že řídila neznámá osoba, která z vozidla utekla. Jelikož strážníci měli vozidlo neustále pod dohledem, jejich tvrzení se nemohlo zakládat na pravdě. Strážníci pojali podezření, že auto řídil mladší muž. Toho hlídka vyzvala k provedení orientační dechové zkoušky. Naměřeno mu bylo 1,57 promile alkoholu v dechu," uvedla strážník Tereza Greplová. Starší muž, otec mladšího, byl rovněž pod vlivem alkoholu. U něj byly naměřeny dvě promile.

V počtu přijatých žádostí o řidičský průkaz jsme na 10. místě v republice!

ilustrační foto MD ČR

Od července je možné na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností vyřídit řidičské průkazy, ale také průkazy profesní způsobilosti či paměťové karty digitálního tachografu bez papírové fotografie. V Prostějově možnosti požádat si o řidičák na úřadě mimo své trvalé bydliště využilo jednaosmdesát lidí. V počtu přijatých žádostí jsme na 10. místě v republice!  

„V měsíci červenci jsme přijali celkem 1.077 žádostí o vydání řidičského průkazu. Z toho bylo 81 žádostí od žadatelů mimo náš obvod působnosti. Kolik lidí z našeho obvodu požádalo jinde nevíme, ve statistikách tento údaj není. Jenom pro zajímavost uvádím, že v červenci roku 2016 jsme přijali celkem 527 žádostí o vydání řidičského průkazu a v roce 2017 celkem 725 žádostí,“ sdělil PvNovinkám vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova Miroslav Nakládal.

V jakých případech mohou policisté odebrat řidičský průkaz na místě?

ilustrační foto PČR

Kdy vám může Policie ČR  řidičský průkaz odebrat na místě? Obecně řečeno jen za předpokladu, kdy by policie měla chránit ostatní účastníky silničního provozu od možného nebezpečí ze strany řidiče, který něco spáchal velmi závažného. Zákon rozvádí konkrétní možnosti. Policie tedy může zadržet řidičské oprávnění v následujících případech.

1. Zavinění nehody s těžkým či fatálním zraněním

Pokud jste viníkem nehody, při které se někdo těžce zraní nebo dokonce zemře, je na místě předpokládat, že nejste zrovna nejbezpečnější řidič, třebaže otázka samotného zavinění nemusí být zodpověditelná tak snadno. Policie na každý pád může dle §118a odst. 1 písm. a oprávnění odebrat. Vše závisí na konkrétní situaci a úsudku policisty.

2. Ujetí z místa nehody

Řidičský průkaz bude možné vyměnit kdekoliv. Od července

ilustrační foto

Ministerstvo dopravy oznámilo změnu, po které řidiči dlouho volají. Motoristé si od července budou moci zažádat o nový řidičský průkaz na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností. Odpadá tak nutnost cestovat do místa trvalého bydliště.

„Od července dojde k částečnému rozvolnění místní příslušnosti také v oblasti řidičských průkazů. Motoristé tak budou mít možnost žádat o vydání, případně o výměnu řidičského průkazu na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Při podání žádosti o řidičský průkaz zároveň žadatelé nebudou předkládat papírovou fotografii,“ potvrdil ministr dopravy Dan Ťok.

Nově také nebude zapotřebí nosit s sebou papírovou fotografii. Úředníci budou pořizovat fotografie digitální, obdobně jako je tomu v případě občanských průkazů, nebo si ji úředníci stáhnou z jiných registrů.

Výměna řidičáku čeká na Prostějovsku šest tisíc lidí

ilustrační foto

V průběhu letošního roku vyprší desetiletá platnost řidičského průkazu více než šesti tisícům řidičů s trvalým bydlištěm na Prostějovsku. 

"K výměně řidičského průkazu za nový stačí přijít s platným průkazem totožnosti na příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště řidiče a donést jednu průkazovou fotografii a současný řidičák. Výměna dokladu je zdarma a je možné o ni požádat už tři měsíce před vypršením platnosti,“ sdělil redakci vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova Miroslav Nakládal. 

Od července 2018 si vyřídíte řidičák kdekoli

ilustrační foto cspsd.cz

Od 1. července 2018 už nebudete muset kvůli žádosti o výměnu či vydání řidičského průkazu cestovat do místa svého trvalého bydliště.

Nově bude možné o to stejné požádat na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Tam si řidiči budou moci vyřídit i mezinárodní řidičský průkaz, výpis z evidenční karty řidiče či z bodového hodnocení, ale také se například vzdát řidičského oprávnění.

„Možnost vyřizovat si potřebné doklady na jakémkoli úřadu se vztahuje i na řidiče profesionály, týkat se totiž bude také vydání paměťové karty řidiče nebo uznání profesní způsobilosti řidiče,“uvedl mluvčí Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Řidič pod vlivem drog mařil úřední rozhodnutí

ilustrační foto

Včera krátce po jedné hodině po půlnoci v ulici 8. května v Kostelci na Hané zastavili a kontrolovali policisté osobní automobil Volkswagen Golf a jeho dvaatřicetiletého řidiče. Řidič při kontrole nepředložil řidičský průkaz. Policisté šetřením zjistili, že muži byl v minulosti třikrát rozhodnutím soudu vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. 

"Ten je platný i aktuálně, a to až do září roku 2020. Po provedení negativní dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu byl muž vyzván k podrobení se orientační zkoušce na přítomnost jiných návykových látek. Ta ukázala přítomnost látky amphetamin. Na výzvu policistů se řidič poté dobrovolně podrobil i odbornému lékařskému vyšetření," konstatoval policejní mluvčí František Kořínek.

Na výměnu čekají tři tisíce řidičáků

ilustrační foto

V průběhu roku 2017 ve zvýšené míře vyprší platnost řidičských průkazů, protože v roce 2007 bylo v České republice vydáno historicky nejvíce ŘP s desetiletou platností. Nejsilnějšími měsíci byly březen, srpen, říjen a listopad. Zkontrolujte si dobu platnosti toho svého!

"Do konce roku si má vyměnit řidičský průkaz ještě 3027 řidičů, z toho 1207 starších 60 let," sdělil redakci PvNovinek vedoucí Odboru dopravy MMPv Miroslav Nakládal. 

Řidičské průkazy pro skupiny vozidel A–B (včetně B+E) jsou vydávány s platností na dobu deseti let. U všech ostatních skupin vozidel (C–D) je platnost řidičského průkazu od 19. ledna 2013 omezena pouze na dobu pěti let. Konkrétní datum platnosti vašeho ŘP je uvedeno na řádku 4b. – viz. foto. O výměnu ŘP je možné požádat již tři měsíce před skončením jeho platnosti. (ber)

Zkontrolujte si platnost vašeho řidičského průkazu!

ilustrační foto plakát

V průběhu roku 2017 ve zvýšené míře vyprší platnost řidičských průkazů, protože v roce 2007 bylo v České republice vydáno historicky nejvíce ŘP s desetiletou platností. Nejsilnějšími měsíci byly březen, srpen, říjen a listopad.

Řidičské průkazy pro skupiny vozidel A–B (včetně B+E) jsou vydávány s platností na dobu deseti let. U všech ostatních skupin vozidel (C–D) je platnost řidičského průkazu od 19. ledna 2013 omezena pouze na dobu pěti let. Konkrétní datum platnosti vašeho ŘP je uvedeno na řádku 4b. – viz. foto. O výměnu ŘP je možné požádat již tři měsíce před skončením jeho platnosti. (red)

Na Prostějovsku si musí řidičáky vyměnit bezmála sedm tisíc řidičů

ilustrační foto

Během roku 2017 by měla postupně vypršet platnost více než 800 tisíc řidičských průkazů. Jedná se o průkazy, které byly vydány v roce 2007 s dobou platnosti na deset let. V tomto roce bylo vydáno nejvíce řidičáků v historii, celkem 1 146 518, výměnu zatím provedlo 30 % řidičů.

Na Prostějovsku si musí letos řidičský průkaz vyměnit ještě 6 776 řidičů. "Zajímavé je, že téměř třetina je starší 60 let, výměnu musí provést 2 177 lidí", sdělil redakci vedoucí Odboru dopravy Miroslav Nakládal. Ve věku do 30 let je to 538 lidí, od 31 do 40 let 748, od 41 do 50 let 1755 lidí a 1558 lidí ve věku od 51 do 60 let.