sběrné dvory

Pozor! Ve svátcích bude svoz jinak, než na Velikonoce!

ilustrační foto

Provoz prostějovských sběrných dvorů omezí v květnu hned dva státní svátky. Podívejte se, jak bude otevřeno.

Po obě pondělí, 1. a 8. května, bude dvůr v Anenské uzavřen, Průmyslová ale bude otevřena. Svoz odpadu bude bez omezení! V praxi to znamená, že svozové dny budou stejné, jako by státní svátky nebyly. (red)

 

Stát nařídí kamery ve sběrnách

ilustrační foto ber

Jakmile vláda schválí nový návrh zákona o odpadech, budou ve sběrnách kovového šrotu povinné kamerové systémy. Stát tak hodlá pokročit v boji proti zlodějům železných předmětů.

V novém návrhu zákona o odpadech je navržena povinnost mít ve sběrně kamery,“ sdělila mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Od 1. ledna mají sběrny další povinnost, kterou ukládá Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Musí zjišťovat, zda donesený materiál není radioaktivní. 

Sběrny od loňska nesmějí vykupovat za hotové. Krachují i ty v Prostějově

Foto ber

V Česku od loňského roku  krachovaly podle Svazu výkupců a zpracovatelů druhotných surovin již stovky výkupen. Důvodem je nová legislativa, která od začátku roku 2015 zakázala hotovostní platby za vykoupený kovový odpad. Za železo mohou sběrny nově zaplatit jen převodem na účet, nebo šekem.

Jednou ze sběren, která ukončila provoz, je výkupna patřící Valdemaru Klichovi. Sídlila v objektu bývalých jatek v Joštově náměstí v Prostějově. „Nedivím se. Žili jsme převážně z toho, co dovezli bezdomovci a cikáni,“ nechal se slyšet jeden z bývalých zaměstnanců. Jeho bývalému chlebodárci prý zlomila vaz hlavně kauza týkající se vykoupeného motoru z lokomotivy. Kvůli zjištění inspektorů České inspekce životního prostředí v roce 2013 čelil obvinění z podílnictví na krádeži elektromotoru od lokomotivy v hodnotě tří set tisíc korun.

Každá druhá sběrna kovů porušila zákon, zjistila inspekce

Foto ČIŽP

 

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) ve spolupráci s Policií ČR provedli letos bezpečnostní akci Blue 24 zaměřenou na kontrolu sběren kovů. V rámci ní zkontrolovali 201 provozoven po celé republice. Ve 103 případech zjistili porušení předpisů v oblasti odpadového hospodářství a zahájili správní řízení. Zákon tedy porušila každá druhá kontrolovaná sběrna. V Olomouckém kraji provedli inspektoři 14 kontrol a zahájili 11 správních řízení.

„Společná akce ČIŽP a dalších orgánů, které nazýváme pracovně tzv. „Malou kobrou“ opět potvrdila, že segment výkupu kovů je potřeba regulovat, dostatečně a často kontrolovat a upravit legislativu tak, aby obsahovala přísnější požadavky na provozovny i tvrdší postihy za obcházení a překračování zákona. Proto, s platností od 1. října, bude i zákonem ustanoveno, že bezhotovostní platba za výkup kovových předmětů je možná pouze skrze poštovní poukázky nebo převodem finančních prostředků z účtu na účet.

Lidská lenost přináší bezohlednost!

ilustrační foto

 

Lidská lenost je bezohledná. V Prostějově máme dva sběrné dvory, kde lidé mohou odložit leccos, včetně starých pneumatik. 

Jenže jak vidět, ne každému se chce obětovat pár minut. Na druhou stranu, je to pořád lepší, než kdyby staré "boty" plechového oře skončily v příkopu u Hloučele. (red)

Vyhrajte tablet za vysloužilé krámy!

Foto prostejov.eu

 

"Sbírej a vyhraj!" Tak se jmenuje soutěž podporující sběr vysloužilých elektrospotřebičů, kterou organizuje ve spolupráci s Olomouckým krajem nezisková společnost ASEKOL. Odevzdejte pět starých spotřebičů a vyhrajte tablet, mobil či fotoaparát!

Ve sběrných dvorech v Anenské a Průmyslové ulici v Prostějově mohou lidé odevzdávat nepotřebná elektrozařízení až do konce září. "Za každý odevzdaný přístroj obdrží lidé razítko do speciální hrací karty, která je k dispozici na sběrných dvorech, zapojených do soutěže. Do hry stačí pět razítek za odevzdané nepotřebné spotřebiče," uvedla mluvčí společnosti ASEKOL Hana Ansorgová.