senior taxi

Smlouva pro Senior taxi na léta 2017 -2019 je podepsána

ilustrační foto MMP

Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění služby Senior taxi v Prostějově v letech 2017-2019 bude zajišťovat firma ROSI LOGISTIK s.r.o., Ostrava (pozn. redakce: dříve Komfort Logistik s. r. o., Ostrava). Lidé jsou s poskytovatelem služby a se službou jako takovou spokojeni. 

„Nemáme tedy žádný důvod rušit ani službu, ani měnit firmu, která Senior taxi provozuje. Poskytovatelem služby bude firma ROSI LOGISTIK s.r.o., Ostrava. Jedná se o stejného poskytovatele služby jako v předchozím období – pouze byla vyčleněna služba Senior taxi pod samostatnou firmu (pozn. redakce: poskytovatel v současnosti zajišťuje službu ve více městech).

Město vyhlásí zadávací řízení na Senior taxi!

ilustrační foto

Současnému dodavateli končí smlouva, proto je třeba vyhlásit další zadávací řízení. Předmětem zakázky je poskytování služby SENIOR TAXI v Prostějově na období dvou let – od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

„Konkrétně se jedná se o zvýhodněnou přepravu občanů města Prostějova – seniorů ve věku 65 let a starších, na určená přepravní místa v rámci katastrálního území města Prostějova a jeho městských částí. Konkrétně jde o trasy do nemocnice, polikliniku, ordinace obvodních a odborných lékařů, náměstí T. G. Masaryka na úřady, pobočky České pošty, hřbitovy a zařízení poskytovatelů registrovaných sociálních služeb. Jízdy budou uskutečňovány v pracovních dnech v době od 6.30 do 15.30 hodin,“ vyjmenoval náměstek primátorky Pavel Smetana.

Senior taxi bude jezdit i letos

Foto MMP

Po roce provozu je možno hodnotit službu Senior taxi. Její úspěch je dle vyjádření magistrátu nesporný.

Město Prostějov loni zavedlo službu Senior taxi jako doplňkovou službu pro občany starší 65 let. Důvodem byla snaha usnadnit přepravu těchto osob k lékaři, na úřady, poštu a hřbitov. Starší občané mají totiž mnohdy různé zdravotní potíže spojené především s pohybem, které jim znesnadňují navštívit uvedené instituce.

Služba Senior Taxi pokračuje. Se stejným provozovatelem

ilustrační foto

Senior taxi si v Prostějově získalo značnou popularitu. Rada města se proto rozhodla pokračovat v této službě občanům. Prodloužila ale smlouvu stávajícímu poskytovateli, ostravské firmě. Zájem by přitom měli i podnikatelé z Prostějovska.

V březnu 2015 Rada města Prostějova schválila dotaci na provoz Senior taxi Jakubu Spáčilovi. Jedním z argumentů byla i skutečnost, že pro dopravu bude využívat vozidlo Volkswagen Transporter T5, kde bude i místo pro invalidního cestujícího třeba po mozkové příhodě. Nové výběrové řízení ale už požadavek na sanitní vůz neobsahovalo. „Výběrové řízení proběhlo a s vítězem byla uzavřena smlouva na rok. Nelze tedy za chodu měnit podmínky či požadovat změnu vozidla na jiné,“ sdělila už před časem PvNovinkám primátorka Prostějova Alena Rašková.

Senior taxi má stále nové příznivce

ilustrační foto MMP

Služba Senior taxi, která má své stále příznivce, se setkává s ještě větším zájmem veřejnosti. Poslední statistika mluví o 477 jízdách. 

Čerstvé statistiky informují o dalším nárůstu zájmu veřejnosti o službu Senior taxi. Jak jsme již informovali, taxi pro dříve narozené jezdí od 1. prosince loňského roku a k 5. lednu 2016 mělo na kontě 216 jízd, o měsíc později to bylo 453 jízd „K 11. březnu tohoto roku evidujeme 477 jízd. Ze statistiky, kterou dáváme k dispozici je patrné, že senioři nejvíce využívají službu pro cesty k lékaři,“ uvedl náměstek primátorky Pavel Smetana.

Je možné, že senior taxi se v budoucnu vrátí i k sanitě

ilustrační foto

Na problém, týkající se vozidel Senior taxi, poukázala na pondělním jednání Zastupitelstva města Prostějova zastupitelka Milada Sokolová. Podle ohlasu občanů, kteří službu využívají, není osobní vůz pro klienty s onemocněním pohybového aparátu vhodný. Primátorka Alena Rašková přislíbila změnu. 

V březnu 2015 Rada města Prostějova schválila dotaci na provoz Seniortaxi Janu Spáčilovi. Jedním z argumentů byla i skutečnost, že pro dopravu bude využívat vozidlo Volkswagen Transporter T5, kde bude i místo pro invalidního cestujícího třeba po mozkové příhodě. Nové výběrové řízení ale už požadavek na sanitní vůz neobsahovalo. „Výběrové řízení proběhlo a s vítězem byla uzavřena smlouva na rok. Nelze tedy za chodu měnit podmínky či požadovat změnu vozidla na jiné,“ sdělila už před časem PvNovinkám primátorka Prostějova Alena Rašková.

O Senior taxi je rostoucí zájem!

ilustrační foto MMP

Provoz nedávno zavedené služby Senior taxi se setkává se stále větším úspěchem. Za leden bylo evidováno 453 jízd. Za jeden den bylo přepraveno bezmála 23 seniorů, což znamená jednu jízdu každých cca 20 minut.

Senior taxi jezdí od 1. prosince loňského roku a k 5. lednu 2016 už mělo na kontě 216 jízd. „Toto číslo se zvedlo a k dnešnímu dni za měsíc leden evidujeme 453 jízd,“ uvedl náměstek primátorky Pavel Smetana, který je za sociální oblast ve městě zodpovědný. Jak doplnil, senioři v 72 procentech využívají trasu k nemocnici, poliklinice a k lékařům. (red)

Primátorka: Vůz Senior taxi změnit nelze

ilustrační foto MMP

Na problém, týkající se vozidel Senior taxi, před časem poukázala jedna z prostějovských seniorek. Nejen podle ní je osobní vůz pro klienty s pohybovým postižením nevhodný. Jiný ale jezdit nebude a to celý rok, jak PvNovinkám potvrdila primátorka Alena Rašková.  

V březnu 2015 Rada schválila dotaci na provoz Senio rtaxi Jakubu Spáčilovi. Jedním z argumentů byla i skutečnost, že pro dopravu bude využívat vozidlo Volkswagen Transporter T5, kde bude i místo pro invalidního cestujícího třeba po mozkové příhodě. 

Dnes je situace jiná, podle magistrátu Senior taxi nenahrazuje sanitní přepravu a o změnu typu vozu nelze žádat. „Výběrové řízení proběhlo a s vítězem byla uzavřena smlouva na rok. Nelze tedy za chodu měnit podmínky či požadovat změnu vozidla na jiné,“ sdělila PvNovinkám primátorka Prostějova Alena Rašková.

Senior taxi chválím, co ovšem lidé s postiženým pohybovým aparátem, ptá se tazatelka

ilustrační foto

Na PvNovinky se obrátila jedna ze starších obyvatelek města Prostějova. Paní Eva N. chválí Senior taxi, tázala se ale magistrátu, zda nebude jezdit i vůz vhodný pro občany s postiženým pohybovým aparátem. Odpověď je jednoznačná. Nebude.

„Považuji za velmi dobré, že Prostějov podporuje službu Senior taxi. Jednu vadu to ale má - vůz, který jezdí dnes, není vhodný pro ty, kdo mají postižen pohybový aparát. Pan Spáčil jezdil s bývalou sanitou, u níž byl nástup a výstup naprosto bez problémů. Bude zde poskytovatel provozovat i větší vůz, nebo lze o něj požádat při objednání auta?,“ zněl její dotaz adresovaný magistrátu.

Senior taxi se těší oblibě

ilustrační foto MMP

Služba pro dříve narozené Senior taxi se v Prostějově těší značné oblibě. Taxi jezdí od 1. prosince loňského roku a na kontě už má 216 jízd.

„Jsme moc rádi, že je o taxi takový zájem, že se setkává s velkým ohlasem. Jak se ukazuje, lidé službu využívají k danému účelu asi ze 75 procent,“ vysvětlil náměstek primátorky Pavel Smetana a znovu připomenul, že senior si musí vyřídit průkazku, kterou mu bezplatně vystaví Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova, ve Školní ulici. Při vyřízení je potřebné předložit občanský průkaz a držitelé průkazu ZTP/P také tento průkaz. Město tak bude mít mechanismy, kterými může kontrolovat účel cesty a následně plnění podmínek a vyúčtování dotace.