SOŠ podnikání a obchodu

Na SOŠPO pořádali workshopy o mediální gramotnosti

Foto SOŠPO

Zajímavou aktivitu realizovali na Střední odborné škole podnikání a obchodu. Pro žáky 9. tříd prostějovských základních škol připravili workshopy věnované mediální gramotnosti se zaměřením na reklamu. Cílem projektu, který finančně podpořilo statutární město Prostějov, byl rozvoj mediální gramotnosti u žáků základních škol v Prostějově. 

Projekt byl realizován v rámci agendy Zdravého města. Žáci byli do dané problematiky uvedeni multimediální prezentací a aktivně se zapojovali formou diskusí, rozborů konkrétních reklam a samostatných cvičení. „Žáci si na základě kritického přístupu k reklamě uvědomili fakt, že také oni jako spotřebitelé jsou každodenně pod vlivem reklamy. Byli upozorněni na nutnost rozpoznat manipulativní prvky reklamy a přesvědčovacích technik, které reklama využívá“, sdělil ředitel SOŠPO Václav Křupka.

SOŠ podnikání a obchodu přivítala nové studenty na adaptačním kurzu

Foto archiv školy

 

Studenti prvního ročníku odjeli první školní den na tzv. adaptační kurz do Horky nad Moravou, kde strávili tři dny plné rozmanitých aktivit. 

Ve dnech od druhého do čtvrtého září proběhl již tradičně adaptační kurz, během kterého měli studenti jedinečnou možnost poznat své nové spolužáky ještě před tím, než usednou do svých lavic. Kurz proběhl v příjemném prostředí lovecké chaty v Horce nad Moravou. O program se starali instruktoři Eliška, Honza a Jitka. Cílem kurzu bylo zpříjemnit nastupujícím studentům prvního ročníku start do nového školního roku a zbavit je případné nervozity a pocitů nejistoty.