SOŠPO

Dobrodružství ve městě – Abenteuer in der Stadt

Foto archiv SOŠPO

Za krásného slunečného počasí se ve čtvrtek konala soutěž „Abenteuer in der Stadt“ pro žáky základních škol. Soutěž, ve které žáci na deseti stanovištích v centru Prostějova uplatnili své znalosti němčiny, připravili již třetím rokem studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu.

Ráno žáky přivítali pan a paní z Pernštejna, popřáli všem hodně úspěchů a pak už se mohly tříčlenné hlídky vydat na trasu. „Na jednotlivých stanovištích plnili žáci úkoly, jako například skládání slov, ochutnávání potravin, zdolání trasy podle pokynů, kreslení podle diktátu, odpovídání na otázky, sčítání oken, věžiček či stromů,“ informovala autorka projektu Jana Mohrová.

Studenti zahájili prohlídky Prostějova

Foto SOŠPO

Také v letošním roce se Prostějov stává cílem turistů, a to nejen z Olomouckého kraje. Po památkách a zajímavých místech města je provádí studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu. Průvodcovské činnosti se věnují od roku 2006. 

První letošní organizovanou akcí byla prohlídka pro seniory, kteří přicestovali z Olomouce. V červnu studenti provedou další skupiny objednaných zájemců a v době letních prázdnin se budou podílet na průvodcovské službě centrem města a v kostele Povýšení sv. Kříže. (red) 

 

Průvodcovská služba o prázdninách je zajištěna

ilustrační foto

Zajištěna bude v termínech od 30. 6. 2018 do 26. 8. 2018. O prohlídky se tradičně postarají studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu Prostějov.

"Škola se dlouhodobě při výchovně - vzdělávací činnosti věnuje oblasti cestovního ruchu. Studenty připravuje i pro činnost průvodce. V rámci praktické výuky se studenti učí provázet například na zámcích v Boskovicích, Plumlově a v historickém centru Prostějova. Studenti školy se dobrovolně podílí na realizaci komentovaných prohlídek ve svém osobním volnu. Tradicí se staly prohlídky kostela Povýšení sv. Kříže a centra města. Podílíme se také Noci kostelů, kdy zajišťujeme průvodcovskou službu v kostele Povýšení sv. Kříže vč.

OBRAZEM: Navštívili jste se studenty prostějovský zámek a jeho prostory?

Foto SOŠPO

V sobotu, v rámci oslav Mezinárodního dne průvodců, zorganizovala Střední odborná škola podnikání a obchodu prohlídky prostějovského zámku.

Studentky SOŠPO provedly zájemce místnostmi prostějovského zámku, kam se běžně nelze dostat. Jedná se o místnosti nad průjezdem do zámku, které byly v loňském roce zrestaurovány s cílem zachovat autentickou podobu původní renesanční výzdoby. V místnostech byly odkryty fragmenty dochovaných renesančních maleb a účastníci sobotních prohlídek byli prvními, kteří mohli tyto prostory vidět. Mezi nejzajímavější místnosti patřila kancelář ředitele záložny a zastavárny, kde se dochovalo původní secesní vybavení z počátku 20. století.

Adamovým snem je fotit olympiádu

Foto FB Adam Mráček

Osmnáctiletý Adam Mráček z Biskupic studuje Střední odbornou školu podnikání a obchodu v Prostějově. Mimo studia se věnuje také médiím, již několik let spolupracuje jako fotograf a kameraman s weby firetv.cz a esports.cz. Před časem se zúčastnil jako jeden z novinářů Mezinárodních halových závodů v požárním sportu v  Bělorusku. Mládence, pro kterého je oporou hlavně rodina, láká fotografování třeba na olympiádě. PvNovinky jej požádaly o krátký rozhovor.

Jak jsi se dostal k fotografování?

K focení jsem se dostal jako malý kluk skrz mého dědu, který také fotí. S postupem času mě začalo bavit i natáčet videa. Poslední dva roky se focení věnuji více.

Jak si se dostal ke spolupráci s výše uvedenými weby?

Den otevřených dveří na SOŠPO

Foto SOŠPO

Ve středu 17. ledna proběhne na Střední odborné škole podnikání a obchodu Den otevřených dveří. Zájemci o studium získají informace o vzdělávacích programech a mohou si prohlédnout budovu školy.

Prostějovská SOŠ podnikání a obchodu nabízí zájemcům o studium čtyři vzdělávací programy. „Tradičním je Řízení služeb a marketing turismu, který je zaměřen na tvorbu a propagaci turistických produktů. Naše škola se dlouhodobě věnuje cestovnímu ruchu. Jsme členem Asociace průvodců a autorizovanou osobou ministerstva pro místní rozvoj v oblasti profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu. Naši absolventi u nás mohou v této kvalifikaci získat i vyšší odborné vzdělání“, sdělil Marek Moudrý, ředitel školy.

Tradiční vánoční prohlídky kostela Povýšení sv. Kříže zaujaly desítky lidí

Foto SOŠPO

Na svátek sv. Štěpána prováděly svátečně vyzdobeným kostelem Povýšení sv. Kříže studentky Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově.

Letos popáté provedly studentky SOŠPO zájemce svátečně nazdobeným kostelem. „Kostel má o Vánocích svoje neopakovatelné kouzlo. A stalo se pěknou tradicí, že díky velkému pochopení farního úřadu můžeme prostějovské veřejnosti nabídnou prohlídky tohoto chrámu. Poděkování patří studentkám, které o tomto svátečním odpoledni prováděly,“ sdělil ředitel školy Marek Moudrý. Účastníci prohlídek se dozvěděli informace o historii kostela a jeho výzdobě. Prohlídky byly doplněny povídáním o vánočních tradicích. (red)

Studenti zvou na vánoční prohlídky kostela

ilustrační foto plakát

V úterý 26.12.2017 v době od 14 do 16 hodin budou studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu provádět zájemce prostějovským kostelem Povýšení sv.Kříže.

Sraz před vchodem do kostela je ve čtrnáct, patnáct a šestnáct hodin. Prohlídka kostela je doplněna povídáním o Vánocích. (red)

Tradiční workshopy o mediální gramotnosti na SOŠPO

ilustrační foto

Také letos zrealizovali zajímavou aktivitu na Střední odborné škole podnikání a obchodu. Pro žáky devátých tříd prostějovských základních škol připravili workshopy věnované mediální gramotnosti se zaměřením na reklamu. Projekt finančně podpořilo Statutární město Prostějov v rámci agendy Zdravého města. 

Žáci byli do dané problematiky uvedeni multimediální prezentací a aktivně se zapojovali formou diskusí, rozborů konkrétních reklam a samostatných cvičení. „Žáci si mohli na základě kritického přístupu k reklamě uvědomit, že jsou pod vlivem každodenní reklamy. Snažila jsem se je upozornit na nutnost rozpoznat manipulativní prvky reklamy a přesvědčovací techniky, které reklama využívá," sdělila koordinátorka projektu Tereza Konečná ze SOŠPO. Cílem projektu je rozvoj mediální gramotnosti u žáků základních škol v Prostějově. (red)

Filip Bašný ze SOŠPO je talentem Olomouckého kraje!

Foto SOŠPO

V úterý 17. října proběhlo slavnostní vyhlašování cen 13. ročníku Talentu Olomouckého kraje. Jedná se ocenění nadaných žáků a studentů, kteří v uplynulém školním roce dosáhli mimořádných výsledků v soutěžích a olympiádách. Oceňuje se v pěti kategoriích:  humanitní, přírodovědná, technická, umělecká a sportovní. 

Z Prostějova byl oceněn Filip Bašný ze Střední odborné školy podnikání a obchodu. "Filip ocenění získal za vítězství v ústředním kole olympiády z německého jazyka a za účast na mezinárodním kole, které proběhlo v Berlíně. V loňském roce skončil ve stejné humanitní kategorii druhý. Letos dosáhl na nejvyšší metu", sdělil PvNovinkám ředitel školy Marek Moudrý. Za práci s talentovanými žáky a jejich podporu na soutěžích kraj ocenil také vybrané školy. První místo v humanitní kategorii obdržela Střední odborná škola podnikání a obchodu.