staré fotografie

Starý Prostějov na fotografiích versus současný stav

Foto SOKA, ber

Dnes se podíváme na prostějovské hlavní náměstí.

Zástavba po levé straně náměstí směrem od radnice se moc nezměnila, až na fasády, co říkáte? Fotografie je z 80. let 19. století. (ber)

Starý Prostějov na fotografiích versus současný stav

ilustrační foto SOKa, ber

Některá místa v Prostějově se nemění.

Pan továrník Rolný by svou továrnu ve Sladkovského ulici zcela jistě poznal i dnes. Tedy zvenčí, samozřejmě. (ber)

Starý Prostějov na fotografiích versus současný stav

Foto SOKA, ber

Barokní mariánský sloup stojí na prostějovském hlavním náměstí už od roku 1714. Změnami prochází jen jeho okolí, jak dosvědčuje fotografie datovaná rokem 1942.

Tehdy jej ještě neskrývaly stromy, které byly vysazeny zhruba před 60 lety, aby pohled na sakrální památku nepobuřoval tehdejší vedení radnice. (ber)

Starý Prostějov na fotografiích versus současný stav

Foto SOKA, ber

Málokdo už ví, že dnešní budova Atria patřila původně prostějovské konfekční firmě Rolný, založené roku 1862.

Největší rozkvět firma zaznamenala v období mezi dvěma světovými válkami. V průběhu let 1935–1938 otevřel Arnošt Rolný deset filiálek se sítí prodejen v deseti různých zemích světa. Prosperita firmy však značně utrpěla v době nacistické okupace a únor 1948 pak dílo zkázy dovršil definitivně. V budově sídlilo mimo jiné kulturní středisko, dnes je z něj multifunkční objekt. (ber)

Starý Prostějov na fotografiích versus současný stav

Foto SOKA, ber

Podle českého novináře, spisovatele a politika Josefa Baráka (1833-1883) se ulice jmenuje od roku 1908. Během nacistické okupace změnila v listopadu 1940 název na Hans Kudlich-Strasse.

K původnímu pojmenování se vrátila v červenci 1945. Na snímku jsou domy z roku 1925, nazvané Vlastní krov. (ber)

Starý Prostějov na fotografiích versus současný stav

Foto SOKA, ber

Ulice se původně od května 1881 nazývala Nad rybníkem (do roku 1892 německy Teichdamm), současné pojmenování Na hrázi platí od roku 1893 podle polohy na hrázi drozdovického rybníka.

Během nacistické okupace platilo v letech 1940 až 1945 německé pojmenování Am Teichdamm. Ve stavení č. 10-11 stával mlýn a podle některých teorií i středověká tiskárna. (ber)

Starý Prostějov na fotografiích versus současný stav

Foto SOKA, ber

Historie včelařské stanice v Prostějově se datuje do let 1940 - 2001. Koncem března r. 1940 bylo přestěhováno zařízení stanice z Židlochovic včetně osmnácti včelstev do Vodní ulice v Prostějově a 1. dubna byla činnost stanice oficiálně zahájena.

Není bez zajímavosti, že stanice byla postavena v roce 1810 a bývala mateřskou školou. Objekt se včelařům zamlouval zejména proto, že byl v blízkosti rybníku a parku s větším množství medonosných stromů. Budova a prostory měly být provizorní, město chtělo postavit novou stanici a dalo pro tento účel 3,5 milionu korun. Plány byly již vypracovány, ale ke stavbě nedošlo, protože v roce 1941 Němci stavby zakázali. V roce 1950 došlo k vypracování základních návrhů na stavbu nové včelařské budovy, stanice ale byla převedena 1. ledna 1951 pod správu Čsl.

Starý Prostějov na fotografiích versus současný stav

Foto SOKA, ber

Dnešní fotografii bychom mezi pamětní řadit nejspíše neměli, ale přece jen, i po pár letech to v Mathonově ulici vypadá jinak. Hlavně díky parku, který zde vznikl.

Ulice byla pojmenována v roce 1997 podle MUDr. Jaroslava Mathona (1867-1953), lékaře, sběratele a amatérského historika umění, který se zásadním dílem zasloužil o vybudování a rozvoj staré prostějovské nemocnice. Areál nové nemocnice byl postaven v rozmezí let 1980 až 2003. (ber)

Trocha historie: 6. jezdecký pluk přebíral standartu na prostějovském náměstí

Foto VHA

Šestý jezdecký pluk, jehož část působila v jezdeckých kasárnách v Prostějově, je významný z pohledu historie Československa. V roce 1930 byl díky němu Prostějov svědkem významné události, předání plukovní standarty.

Slavnosti, která se konala na prostějovském hlavním náměstí, se mimo davů diváků zúčastnili hlavní aktéři – celý jezdecký pluk koňmo a s ním čestná letka vojenské učiliště, vojenská hudba a cyklistická eskadrona. Standartu pluku předal armádní generál Sergej Vojcechovský, zemský vojenský velitel.
Historická bojová zástava pluku je slavnostně nesena při významných státních příležitostech ve Vladislavském sále na Pražském hradě. (ber)

Starý Prostějov na fotografiích versus současný stav

Foto SOKA, ber

Název Drozdovice pochází z původně samostatné vesnice, kterou představitelé Prostějova koupili v r. 1516 a připojili k městu. Pojmenování Drozdovská ulice se užívalo již v 16. století, pouze v letech 1881-1926 to byla Anenská ulice - podle kaple U sv. Anny.

Podoba původní typické vesnické zástavby přízemních domků kolem silnice je patrná dodnes. Za první republiky zde bylo jen 80 popisných čísel, z toho osm hospod. V rohovém domě s Určickou ulicí je tradiční hostinec U Rybáře, v dalším podobném podniku U Zavadilky se zachovala původní kuželna. V původním stavení čp. 89 fungovaly od r. 1903 říční lázně. (red)