strážníci

Za hádku seniorů mohl alkohol

ilustrační foto

Třicátého června hodinu po poledni vyjížděla hlídka prostějovských strážníků prověřit oznámení o fyzickém napadení ženy jejím přítelem, a to v bytě v centru města. 

"Na místě byla zkontaktována oznamovatelka. Ta uvedla, že společně nejprve popíjeli alkohol a poté se pohádali. Čtyřiasedmdesátiletý muž ženu chytil za ruku a vyvedl jí z obývacího pokoje do kuchyně. Výpověď své o deset let mladší partnerky potvrdil," uvedla strážník Tereza Greplová. V přítomnosti strážníků k napadání nedocházelo, nevznikla škoda na majetku a nikdo nebyl zraněn. "K projednání protiprávního jednání je zapotřebí podat návrh – souhlas poškozené osoby u správního orgánu. O tom hlídka dvojici poučila," dodal Greplová. (red)

 

Nechal klíče v zámku auta. Vyzvedl si je na služebně

ilustrační foto MP

Třetího července před šestou hodinou ranní se na linku 156 prostějovských strážníků obrátil muž s tím, že na parkovišti na Dolní ulici nalezl vozidlo s klíči ponechanými ve dveřích auta.

Na místo byla vyslána hlídka, která oznámení potvrdila a vozidlo zajistila. "V pátrání PČR nebylo a pro řidiče byl ponechán vzkaz za stěračem vozidla", uvedla strážník Tereza Greplová s tím, že klíče byly uloženy na služebně jako nález. Krátce po poledni byly předány majiteli, který si pro ně přišel. (red)

Nadýchal 4,53 promile. Skončil v nemocnici

ilustrační foto MP

Druhého července v odpoledních hodinách přijali prostějovští strážníci sdělení o vzájemném napadání dvou bezdomovců v OD na Plumlovské ulici. 

Vysláná hlídka na místě zjistila a kontaktovala oba aktéry sporu. "Jednalo se o muže bez trvalého přístřeší, ve věku 37 a 40 let. Starší uvedl, že mladšího udeřil pěstí do obličeje. Napadený bezdomovec byl ve značně podnapilém stavu. Nebyl schopen stát na nohou. Provedenou orientační dechovou zkouškou u něj naměřena hodnota 4,53 promile," uvedla strážník Tereza Greplová. Na místo byl přivolán lékař k posouzení zdravotního stavu. "Z důvodu hrozící otravy alkoholem bylo rozhodnuto o převozu muže do nemocnice, kde byl předán k následné péči zdravotnímu personálu," dodala Greplová. (red)

Sousedské spory řešili strážníci

ilustrační foto

Konfliktem mezi sousedy se prostějovští strážníci zabývali 25. června v dopoledních hodinách. Na místě je kontaktovala oznamovatelka, která uvedla, že její dům a sousedův jsou spolu spojeny štítovou zdí. Na zahradě má umístěny dva sudy, do kterých zachytává dešťovou vodu. Soused ji neustále upozorňuje na barely s vodou a neoprávněně obviňuje z důvodu příčiny vlhkosti ve sklepním bytě jeho nájemníka. 

Oznamovatelka provedla izolaci svého domu, na sudy dohlíží, pokud je deštivé počasí, aby nepřetekly. Původ zatékání do sklepního bytu podle oznamovatelky je na straně souseda, kdy při velkém dešti voda prosakuje dovnitř bytu prasklou fasádou na jeho domě, nebo nedostatečnou izolací z jeho strany. S tímhle vyjádřením se soused nechtěl smířit a trval na tom, že vlhkost v bytě pochází ze zmiňovaných sudů. "Oba účastníci sporu byli hlídkou poučení, aby si nechali vypracovat znalecký posudek, který by určil příčinu vlhkosti ve sklepním bytě, a podle zjištěných skutečností postupovali dále.

Strážníci pomáhali nemohoucím seniorům

ilustrační foto ber

Hned dvakrát asistovali prostějovští strážníci při otvírání bytu. V obou případech šlo o pomoc zdravotně indisponovaným seniorům.

V pátek 15. června v odpoledních hodinách se na strážníky prostřednictvím linky 156 obrátila žena s tím, že má obavu o souseda, který jí druhý den neotevírá dveře. Na místo vyslané hlídce se muže nepodařilo zkontaktovat. Vznikla důvodná obava o jeho zdraví a život a tak bylo rozhodnuto o otevření bytu. K úkonu byl  přivolán HZS Olomouckého kraje. "Po otevření dveří byl uvnitř bytu nalezen devětašedesátiletý muž se zdravotními komplikacemi.

Opilá žena z centra skončila na záchytce

ilustrační foto

1. června v podvečer přijali prostějovští strážníci na lince 156 telefonické oznámení o ležící podnapilé ženě v centru města. Do uvedené lokality vyslána hlídka našla jednašedesátiletou ženu.

"Byla dezorientovaná, neschopná samostatného pohybu. Provedenou orientační dechovou zkouškou bylo potvrzeno požití většího množství alkoholu. Přístroj ukázal hodnotu 3,06 promile," uvedla strážník Tereza Greplová. Jelikož se žena nebyla schopna sama o sebe postarat, bylo rozhodnuto o jejím umístění do protialkoholní záchytné stanice. Před převozem na místo přivolán lékař k posouzení jejího zdravotního stavu. Za doprovodu strážníka byla dopravena převozní sanitkou do zdravotnického zařízení v Olomouci. (red)

 

Nechali jste si změřit rychlost na svých vozech?

Foto ber

V sobotu 9. června v době od 9 do 12:30 hodin měli řidiči motorových vozidel možnost nechat si změřit rychlost, a to na trase Severní obslužná komunikace. Akci připravila Městská policie Prostějov ve spolupráci s krajským pracovištěm Besipu Olomouckého kraje.

"Celkem se dostavilo 142 motoristů, z toho tři řidiči motocyklů. Ve čtyřech případech ukazatel rychlosti podměřoval, např. radarem naměřeno 57 km/hod. na ukazateli, řidičem zjištěno 52 km/hod. Tato hodnota byla nejvyšší naměřenou odchylkou. Řidičům, kterým tachometr podměřoval, byl doporučen servis, neboť ne svojí vinnou mohou překročit zákonem stanovenou rychlost. U osmi automobilů se ukazatel rychlosti zcela shodoval s naměřenou hodnotou mobilním radarem. U ostatních byla vesměs zjištěna odchylka do 10%.

Všímaví občané nahlásili čtyři nezajištěná vozidla

ilustrační foto MP

První případ byl oznámen v neděli v podvečer, na parkovišti nedaleko Kostelecké ulice. Na místě se hlídce prostějovských strážníků podařilo zkontaktovat majitelku. Ta sjednala nápravu a vozidlo zajistila. 

Stejná situace byla ohlášena půl hodiny před půlnocí v ulici Dobrovského. "Z evidence byl zjištěn provozovatel, kterého hlídka vyrozuměla. Muž si vozidlo převzal a otevřené dveře uzamkl," uvedla strážník Tereza Greplová. Další nezajištěné vozidlo bylo nahlášeno v dopoledních hodinách 5. června na sídl. A. Slavíčka. Tentokrát řidič ponechal otevřená dvě okna. Opět se strážníkům podařilo zkontaktovat majitele, který si následně vozidlo zajistil. V posledním případě si kolemjdoucí muž všiml otevřeného okna na dodávce na sídl. Svobody.

Seniorka upadla. Strážníci jí pomohli

ilustrační foto MP

Devětadvacátého května 2018 v ranních hodinách se na prostějovské strážníky obrátil muž, který požádal o pomoc při zvedání své invalidní manželky.

"Žena upadla v bytě na zem a nedokázala vstát ani za pomoci manžela. Hlídka jednasedmdesátileté seniorce pomohla a uložila ji do postele. Pád se naštěstí obešel bez zraněn," doplnila informaci strážník Tereza Greplová. (red)

 

Dostal facku. Za objetí

ilustrační foto

26. května před půl třetí ráno přijali prostějovští strážníci telefonické oznámení od muže, který měl na náměstí dostat facku. 

Na místo vyslána hlídka zkontaktovala čtyřiadvacetiletého muže v podnapilém stavu. "Uvedl, že v centru města potkal své kamarády, se kterými se začal objímat. Omylem při tom objal i úplně cizího muže. Tomu se to nelíbilo. Mladíkovi uštědřil lehkou facku, aby se vymanil z objetí," uvedla strážník Tereza Greplová. Oznamovatel usoudil, že chyba byla na jeho straně a reakce neznámého muže byla pochopitelná. O protiprávní jednání se v tomto případě nejednalo. Muž se hlídce omluvil a z místa odešel. (red)