strážníci

Vozidlo mělo závadu. Troubení zastavil až majitel

ilustrační foto

Ve čtvrtek 3. ledna pět minut po desáté hodině večer přijali prostějovští strážníci telefonické sdělení o tom, že na parkovišti nedaleko Kostelecké ulice neustále někdo delší dobu troubí na klakson ve vozidle. 

Na místo byla vyslána hlídka k prověření oznámení. Na parkovišti bylo zjištěno troubící vozidlo. Uvnitř se ovšem nikdo nenacházel. "Jednalo se o technickou závadu. Majitel, který se vzápětí dostavil na místo, problém ihned odstranil," uvedla strážník Tereza Greplová s tím, že protiprávní jednání nebylo zjištěno. (red)

 

Uvězněná v jazykové škole. Kvůli toaletě

ilustrační foto mapy.cz

V pátek 21. 12. 2018 v podvečer prostějovští strážníci vyjížděli do ulice Rejskova k jazykové škole, kde se dle oznamovatele měla nacházet jeho dcera uzamčená v budově. 

"Bylo zjištěno, že patnáctiletá slečna si odskočila po výuce na toaletu. Ven se již nedostala, jelikož někdo mezitím uzamkl celou školu," informovala strážník Tereza Greplová. Přes operační středisko byla zkontaktována odpovědná osoba, která se zanedlouho dostavila na místo a slečnu ze školy vysvobodila. (red)

Napadal matku, skončil na záchytce

ilustrační foto

V úterý 11. 12. 2018 v odpoledních hodinách se prostřednictvím linky 156 na prostějovské strážníky obrátila žena s tím, že má problémy s podnapilým synem, který ji neustále napadá. Do uvedené lokality byla vyslána hlídka. Po příjezdu na místo strážníci zpozorovali neznámého muže středního věku, který vyběhl z panelového domu a snažil se utéct. Hlídkou byl  dostižen a vyzván k setrvání na místě.

"Jelikož výzvy neuposlechl a snažil se neustále o útěk, byly použity donucovací prostředky. Muž skončil v poutech. Uvedl, že popil nějaký alkohol a po návratu domů se nepohodl se svojí matkou. Při konfliktu rozbil v bytě nějaké nádobí. Provedenou orientační dechovou zkouškou u něj naměřeno 2,4 promile alkoholu v dechu. Pětačtyřicetiletý muž byl vlivem alkoholu ve stavu, kdy nekontroloval své chování. Ohrožoval ostatní na zdraví, proto strážníci rozhodli o jeho umístění v protialkoholní záchytné stanici," uvedla strážník Tereza Greplová.

Fenka zaměstnala strážníky i hasiče. Uvízla pod vraty

Foto LOZ Olomouc, MP Pv

Pětadvacátého listopadu krátce před půlnocí přijali prostějovští strážníci telefonické oznámení z vrátnice firmy v okrajové části města o psovi, zachyceném pod bránou. Oznamovatel bránu nemohl otevřít, aniž by zvířeti neublížil.

Na místo vyslaná hlídka oznámení potvrdila. "Pes byl zaklíněn pod sedmimetrovou bránou, se kterou nešlo pohnout kvůli její hmotnosti. Z toho důvodu si hlídka vyžádala příjezd hasičů. S jejich pomocí se podařilo psa vyprostit", uvedla strážník Tereza Greplová. Majitele se strážníkům nepodařilo zjistit, zvíře nebylo očipováno. "Kříženka německého ovčáka převezena na služebnu do odchytového kotce. Poté putovala do útulku v Olomouci," dodala Greplová. (red)

 

Zamrzlá labuť putovala do záchranné stanice

ilustrační foto HZS Ol. kraje

Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 před polednem přijali prostějovští strážníci telefonické oznámení o zamrzlé labuti na rybníku v Krasicích. 

Na místo vyslaná hlídka částečně zamrzlou labuť  z ledu vysvobodila. Po zdravotní stránce byla v pořádku. "V odpoledních hodinách byla předána pracovníkovi ze záchranné stanice volně žijících živočichů v Němčicích na Hané," doplnila informaci strážník Tereza Greplová. (red)

Strážníci řešili neshody

ilustrační foto MP

Ve dnech 16. a 17. listopadu 2018 řešili prostějovští strážníci neshody. V prvním případě kvůli nemravným návrhům, v druhém kvůli obtěžování mezi rodinnými příslušníky. 

Šestnáctého listopadu před devatenáctou hodinou vyjížděla hlídka do lokality místní části Vrahovice řešit případ napadení, který se odehrál na ubytovně. Zde došlo k fyzickému útoku ze strany jednačtyřicetiletého muže vůči dvaačtyřicetileté ženě. "Při setkání dvojice u výtahu na chodbě žena vykopla muži z ruky pizzu, kterou si  nesl k večeři. On na to reagoval tak, že dotyčnou strhl na zem a táhl ji po schodech dolů. Při tom se mu vysmekla a odešla ke svému kamarádovi, jenž bydlí na stejné ubytovně. Ten vše nahlásil na linku 156," popsala první případ strážník Tereza Greplová.

Potíže se sousedem vyvolaly stavební úpravy

ilustrační foto

Třetího listopadu 2018 v podvečer oznámila žena prostějovským strážníkům problémy se sousedem. Ten měl ve svém bytě vykonávat stavební práce a při tom došlo k poškození jejího bytu. Na místo vyslaná hlídka oznámení potvrdila. 

K hlídce se přihlásila oznamovatelka a další svědci. Na chodbě domu bylo patrné, že v rekonstruovaném bytě byl proveden zásah do nosných prvků domu. V opravovaném bytě zkontaktován dvaatřicetiletý muž. "Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že rozsáhlou rekonstrukci provádí bez stavebního povolení nebo ohlášení. Svým jednáním je podezřelý z přestupku proti zákonu o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon č. 183/2006 Sb.)," uvedla strážník Tereza Greplová s tím, že celá záležitost byla předána stavebnímu úřadu k posouzení. O tom byli všichni hlídkou poučeni. (red)

Vypadněte, nehodlám vás poslouchat!

ilustrační foto

Těmito slovy častoval skupinku osob sedmadvacetiletý muž. Šestadvacátého srpna 2018 před devátou hodinou večer vyjížděli prostějovští strážníci prověřit oznámení o napadení skupinky osob neznámým mužem.

Na místě byl zkontaktován osmnáctiletý oznamovatel. Uvedl, že muž skupinku dvaceti osob napadl slovně. Poté si hrál s nožem, který následně zabodl do lavičky. Po incidentu odešel do bytového domu, kde ze sedmého patra vhodil petardu mezi lidi. Strážníkům se v jednom z bytů podařilo muže zkontaktovat. Ke konfliktu s mládeží se přiznal. Vhození petardy a manipulaci s nožem popřel. Svým jednáním je sedmadvacetiletý muž důvodně podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku a občanskému soužití.

Agresivního bratra čeká trest

ilustrační foto

Z přestupku proti občanskému soužití je podezřelý čtyřiatřicetiletý muž, který dvakrát napadl svoji sestru. K prvnímu napadení došlo dne 22. 8. 2018 kolem osmé hodiny ranní,  kdy nejprve slovně vulgárními výrazy a poté fyzicky ženu napadl poblíž jejího domu. Za přítomnosti strážníků se situace na místě zklidnila. 

Druhé napadení se odehrálo dne 23. 8. 2018 před jednou hodinou odpoledne v centru města na náměstí. "Třiačtyřicetiletá žena zde potkala svého bratra a ten ji nejprve začal urážet velice sprostými slovy a následně na ni několikrát plivl. Napadené se zastal muž, jenž byl svědkem celého konfliktu. Svoji agresivitu útočník směřoval na jejího ochránce. Začal mu vyhrožovat fyzickým útokem, ale své rozhodnutí nakonec neuskutečnil a z místa odešel. V obou případech nedošlo k žádnému zranění a nebyla způsobena žádná škoda na majetku," uvedl strážník Petr Zapletal.

Sledováním Perseid vyrušoval okolí

ilustrační foto astro.cz

Třináctého srpna 2018 krátce po půl jedné ráno byli prostějovští strážníci vysláni k prověření rušení nočního klidu do okrajové části města. Na místě čekal oznamovatel, který uvedl, že jej obtěžuje hluk a výkřiky vedoucí ze zahrady sousední ulice. 

Hlídce se podle hluku podařilo identifikovat dům, ze kterého byly slyšet hlasité projevy. Zde byl kontaktován obyvatel domu a upozorněn na dobu nočního klidu. "Své chování vysvětlil pozorováním padajících Perseidů na obloze, u kterého současně popíjel alkoholické nápoje a poslouchal hudbu. Za přítomnosti hlídky na místě byla hudba vypnuta a hlučné chování utichlo. Osmnáctiletý mladík je svým počínáním podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku," uvedl strážník Petr Zapletal.