SZPI

Provozovnu Jednoty zavřela špína a hlodavci

Foto SZPI

Provozovnu Jednoty spotřební družstvo v Uherském Ostrohu v Kralicích na Hané na Hlavní třídě uzavřeli inspektoři SZPI.

V prodejně zjistili výskyt myšího trusu, výrazné znečištění všech prostor, nečistoty na podlaze. "Velikost či uspořádání prostor pro skladování potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi," upozornili. 

Provozovna byla uzavřena 18. května, závady byly velmi rychle odstraněny, inspekce ji tak následující den otevřela. (Zdroj SZPI)

 

Falšování významného rozsahu výrobků v letákové akci prodejce Penny Market

Foto SZPI

Falšování významného rozsahu zjistili inspektoři SZPI při kontrole masných výrobků uváděných na trh v letákové akci prodejce Penny Market s.r.o. v květnu 2018. U níže uvedených šarží masných výrobků - od výrobce MECOM GROUP s.r.o., Polná 4, 066 01 Humenné, Slovenská republika - aktuální výsledky laboratorních rozborů potvrdily významně nižší než na obalu udávaný obsah masa.

Schneider Moravské uzené maso, masný výrobek tepelně opracovaný, vakuově baleno, hmotnost cca 0,5 kg, datum použitelnosti: do 19. 5. 2018, šarže: L 8103, vyrobeno na Slovensku. Na etiketě potraviny byla uvedena informace 70 % masa, laboratorním rozborem byl zjištěn obsah masa 52,8 %.

SZPI zjistila falšování u potravin nabízených v letákové akci. V Lidlu

Foto SZPI

Další případ falšování mimořádného rozsahu zjistili inspektoři SZPI při kontrole masných výrobků uváděných na trh v letákové akci prodejce Lidl v dubnu 2018. U níže uvedených šarží masných konzerv - od výrobce Pamapol S.A., ul. Wielunska 2, 97-438 Rusiec, Polsko - aktuální výsledky laboratorních rozborů potvrdily významně nižší než na obalu udávaný obsah masa. Pokud máte uvedené výrobky doma, zaneste je na prodejnu. Lidl vám vrátí peníze.

Pikok Chalupářské vepřové maso, Sterilovaný masný výrobek - konzerva, hmotnost 300 g, číslo šarže: L 1576, DMT: 07.02.2020. Na etiketě potraviny byla uvedena informace 89 % masa, laboratorním rozborem byl zjištěn obsah masa 67,5 %.

Pikok Chalupářské vepřové maso, Sterilovaný masný výrobek - konzerva, hmotnost 300 g., číslo šarže: L 13586, DMT: 19.09.2019. Na etiketě potraviny byla uvedena informace 89 % masa, laboratorním rozborem byl zjištěn obsah masa 75 %.

Masu ve vlastní šťávě z Penny chyběla až pětina masa

Foto SZPI

Falšování mimořádného rozsahu zjistili inspektoři SZPI při kontrole masných výrobků uváděných na trh jako tzv. „Jedinečná nabídka“ v letákové akci prodejce Penny Market v březnu 2018. U níže uvedených pěti šarží masných konzerv - od výrobce Pamapol S.A., ul. Wielunska 2, 97-438 Rusiec, Polsko.

Aktuální výsledky rozborů v  laboratořích SZPI potvrdily významně nižší než na obalu udávaný obsah masa:

SÝPKA Šlechtická Maso ve vlastní šťávě, 300g, DMT: 22. 02. 2020 L2315. Na etiketě potraviny byla uvedena informace 89 % masa, laboratorním rozborem byl zjištěn obsah masa 69,3 %.

SÝPKA Šlechtická Maso šlechtické se šunkou, DMT: 22. 02. 2020 L2291. Na etiketě potraviny byla uvedena informace 86 % masa, laboratorním rozborem byl zjištěn obsah masa 68,7 %.

Inspekce nařídila stažení kontaminované goji. Z Lidlu

Foto SZPI, Potraviny na pranýři

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti Lidl Česká republika v.o.s., aby ze všech svých poboček neprodleně stáhla potravinu Vemondo Goji,– sušené plody kustovnice čínské, v balení 70 g, šarže L7195B. Dodavatelem potraviny je společnost  Noberasco S.p.A., Carcere, Itálie.

SZPI obdržela prostřednictvím evropského systému rychlého varování RASFF notifikaci od partnerského dozorového orgánu v Itálii, že předmětná šarže goji obsahuje pesticid carbofuran v koncentraci 0,064 mg/kg. Carbofuran byl používán jako silný insekticid a pro své nežádoucí účinky jej EU od r. 2008 zakázala.

SZPI varuje. Na trhu se vyskytuje med s falešnými doklady!

Foto zdroj SZPI, Potraviny na pranýři

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ve spolupráci s Policií ČR aktuálně zajistili zásilku nevyhovujícího medu určeného pro tržní síť. Tento med byl na etiketě označen neexistujícím výrobcem a ke zboží byl připojen paragon – daňový doklad – uvádějící nepravdivé IČO, název firmy a adresu výrobce, respektive uváděl údaje neexistujícího subjektu.

U předmětné zajištěné zásilky medu inspektoři zjistili následující nepravdivé údaje:

na etiketě spotřebitelského balení (sklenici) medu:

výrobce: Český med, Valašské meziříčí, Česká republika

na daňovém dokladu

dodavatel: ČESKÝ MED, Bezručova 24, Valašské Meziříčí

IČO: 66347128

(tento subjekt neexistuje)

SZPI zakázala sušené rozinky s nadlimitní toxickou látkou. Z Alberta

Foto SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zakázala uvádět do oběhu nevyhovující potravinu Rozinky (ALBERT) v balení 200g, s označením DMT: 09/10/2018, šarže: E15180017A, země původu: Írán. Výrobcem potraviny je slovenská společnost Encinger SK, spol. s.r.o., Jadranská 13, Bratislava.

Laboratorní rozbor u předmětné šarže potvrdil nadlimitní přítomnost látky ochratoxin A. Zjištěné množství 29 mikrogramů na kilogram (μg/kg) téměř trojnásobně překročilo zákonem maximální povolené množství 10 μg/kg. Ochratoxin A je látka produkovaná plísněmi, která má v případě konzumace nežádoucí dopad na lidské zdraví.

"Inspektoři vzorek závadné šarže odebrali v provozovně společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. a na základě výsledku laboratorního rozboru nařídili neprodlené stažení nevyhovující šarže ze všech poboček obchodního řetězce.

SZPI našla 31,5 tuny nelegálního medu. Na Olomoucku

Foto SZPI

Mimořádnou kontrolní akci inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) uskutečnili dne 23. 2. 2018, a to v objektu bývalého zemědělského družstva na Olomoucku. Zde zjistili a na místě zadrželi 31 449 kg (celkem 34 943 ks spotřebitelských balení á 900 g) uskladněného nelegálního medu označeného etiketami výrobce Včelpo spol. s r.o. Namátkovou kontrolou inspektoři SZPI zjistili, že se jedná mj. o šarže, u kterých laboratorní rozbor v r. 2015 potvrdil přítomnost reziduí antibiotik. Vzhledem k této skutečnosti se jedná o potraviny nevhodné k lidské spotřebě a tedy nelegální. Inspektoři je na místě zadrželi a sklad zapečetili.

Vzhledem k tomu, že provozovatel nezajistil zpřístupnění objektu ke kontrole inspektorům a dále z důvodu závažného podezření, že se v předmětných prostorách nachází nebezpečné potraviny, jejichž uvedení na trh může mít dopad na zdraví spotřebitele, zjednali si inspektoři do těchto prostor přístup v souladu s § 4 odst. 5 zákona č. 146/2002 Sb. Dle zákona jsou inspektoři oprávnění zjednat si přístup do takových prostor, včetně otevření uzavřených prostor.

Sklad potravin v Ohrozimi zavřela špína

Foto SZPI, Potraviny na pranýři

Potraviny Bala, které v Ohrozimi provozuje Minh Dong Le, navštívili 23. února inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce. A zavřeli sklad.

Důvodem výskyt plísní na stěnách, výrazně zanedbaný úklid, výrazné znečištění všech prostor, nečistoty na podlaze, riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor. „Velikost či uspořádání prostor pro skladování potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi,“ poukázali inspektoři na nevhodně skladované potraviny.

Uzavřeli pouze část provozovny - sklad potravin. (red)

 

Makro ukončilo odběr jablek z Polska. Byly s pesticidy

ilustrační foto ber

Společnost MAKRO ČR v reakci na přetrvávající problémy stupňuje ochranná opatření a kontroly. Na základě nevyhovujících výsledků testování společnost 8. 2. 2018 ukončila spolupráci v oblasti dodávek jablek s polským dodavatelem Olymp Fruit.

„Pozitivní výsledky kontrolního testování byly zjištěny i přes skutečnost, že dodavatel opakovaně předložil negativní výsledky laboratorních testů na pesticidy i seznam přípravků, které k ochraně rostlin používá. Zjištěný pesticid chlorpyrifos mezi nimi uveden nebyl. S dodavatelem stále řešíme, jak je možné, že se chlorpyrifos do jablek dostal,“ komentuje situaci Marta Nováková, vedoucí oddělení kvality MAKRO Cash & Carry.