SZPI

Lidl prodával falšované kabanosy. Z Polska

Foto SZPI

V rámci cílených kontrol zjistili inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v tržní síti falšovaný masný výrobek „PIKOK KABANOSY“, trvanlivý - uzený výrobek, hmotnost: 175 g, šarže: L0197/F140/05293; DMT: 12.02.2019, výrobce: TARCZYŇSKI S.A., Uježdziec Maly 80, 55-100 Trzebnica, Polsko. Inspektoři potravinu odebrali v provozovně Lidl Česká republika v.o.s., Velebudická 3303/1a, Most. Inspekce prodejci nařídila stažení předmětné potraviny ze všech svých poboček a zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Výrobce na obalu potraviny mj. uvedl: 100 g výrobku (bylo vyrobeno) ze 158 g masa (z toho 150 g vepřové maso a 8 g hovězí maso). Laboratorní rozbor ale prokázal, že výrobek neobsahuje hovězí maso v množství vyšším než 1%. Informace na obalu tak klamala, spotřebitel ohledně skutečného složení potraviny. Kontrolovaná osoba se tím dopustila porušení Evropského nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, a to ve smyslu klamání spotřebitele.

Inspektoři navštívili prodejnu potravin. A vydali zákaz

Foto SZPI

Inspektoři navštívili prodejnu Potraviny Van Hoai Nguyena v Císařské ulici osmadvacátého února. A hned vydali zákaz. 

Byl uložen zákaz na úseku nebalených pekařských výrobků. Důvodem byl nezajištěný přístup teplé vody pro očistu rukou a riziko kontaminace potravin z důvodu nevyhovujících prostor. "Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla," upozorňují inspektoři. (Zdroj SZPI)

Inspekce uzavřela sklad. Potravinám U Jelínků

Foto SZPI

Potraviny U Jelínků v Určicích navštívila 25. ledna inspekce SZPI. Inspektoři následně uzavřeli sklad prodejny.

"Důvodů bylo několik, mimo jiné výskyt myšího trusu, provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců, výrazné znečištění všech prostor, nečistoty na podlaze, nečistoty na regálech či zařízeních a poškození stěn. Byl uložen zákaz užívání prostor skladu potravin. Provozovna (prodejna) jakožto celek uzavřena nebyla,“ upozornila SZPI. (red)

Obchod v Žitné zavřely myši a špína

Foto SZPI

V.E.P. market v Žitné ulici v Prostějově uzavřela Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Důvodem byly mimo jiné mrtvé myši a zanedbaný úklid.

Při kontrole 7. prosince zjistili inspektoři tyto skutečnosti: výskyt myšího trusu, výskyt mrtvých myší, provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců, výrazně zanedbaný úklid, výrazné znečištění všech prostor, nečistoty na stěnách, nečistoty na podlaze, silně znečistěná chladicí zařízení (nejsou jiné skladovací prostory), poškození stěn. „Velikost či uspořádání prostor pro skladování potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi,“ doplnili inspektoři.

Prodejna je od 10. prosince znovu otevřena. Závady byly odstraněny a inspekce uvolnila zákaz. (Zdroj SZPI)

Inspekce zjistila kapustu s nadlimitním obsahem pesticidu chlorpyrifos. V TESCO

Foto SZPI

V rámci cílených kontrol cizorodých látek v sortimentu čerstvého ovoce a zeleniny zjistila kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) nevyhovující šarži potraviny „Kapusta volná“ v provozovně společnosti Tesco Stores ČR a.s., Ústecká 1905/8, Děčín.

Jednalo se o čerstvou kapustu ve volném prodeji z přepravky, šarže: 4952000, země původu: Polsko, u které laboratorní rozbor SZPI potvrdil kontaminaci pesticidem chlorpyrifos v množství 0,16 miligramů na kilogram (mg/kg). Příslušný právní předpis stanovuje maximální povolený limit pro přítomnost chlorpyrifosu na 0,01 mg/kg. Chlorpyrifos je insekticid, který se používá jako ochrana rostlin proti hmyzím škůdcům.

V goji z Kauflandu je pesticid carbofuran, varuje SZPI

Foto SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) upozorňuje spotřebitele na výskyt nevyhovující potraviny goji – kustovnice čínská s prokázanou přítomností pesticidu carbofuran na trhu.

Jedná se o následující potravinu: POEX Fruit Exclusive – Goji – sušené ovoce kustovnice čínská, 100 g, výrobce: POEX Velké Meziříčí, a.s., výrobní šarže:

L816600731, DMT: 15.6.2019,

L816300731, DMT: 12.6.2019,

L822200731, DMT: 10.8.2019,

Předmětné nevyhovující šarže byly dle informací od výrobce distribuovány v síti společnosti Kaufland Česká republika v.o.s.

2. Směs ovoce s křupinkami, 400g (goji ve směsi 22%), výrobní šarže:

L822800731, DMT: 16.5.2019,

Potraviny ve Vrbátkách zavřela špína a myši

Foto SZPI

Kontrola SZPI odhalila závažná pochybení v prodejně Nguyen Huu Tuana "Potraviny u Davida" ve Vrbátkách. Inspektoři provozovnu uzavřeli 26.9.2018.

„Na místě byl zjištěn výskyt myšího trusu, výrazně zanedbaný úklid, nečistoty na podlaze, poškození stěn. Velikost či uspořádání prostor pro skladování potravin neumožňuje správnou hygienickou praxi,“ sdělili inspektoři. Provozovatel se snažil a všechny závady odstranil. Obchod byl znovu otevřen o den později, 27. 9. 2018. (ber)

Potravinářská inspekce opět zjistila polská jablka s pesticidy. Tentokrát v Tesco

Foto SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila v období od konce loňského roku zvýšený počet případů nevyhovujících jablek z dovozu s nadlimitním obsahem pesticidů. Tentokrát v síti Tesco Stores ČR. 

Výsledky z akreditované laboratoře SZPI aktuálně potvrdily nadlimitní přítomnost pesticidu bifenthrin v šarži Jablek zelených, odrůda Golden Delicious, v balení po 2 kg, označení šarže - LOT: 509/05/18T, země původu: Polsko. Na obalu byl vyznačen dodavatel potraviny P+P spol. s r.o., Praha. Nevyhovující vzorek inspektoři odebrali v provozovně společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Nejvyšší povolený limit pro přítomnost pesticidu bifenthrin je pro jablka 0,01 miligramů na kilogram (mg/kg), rozbor ale potvrdil přítomnost pesticidu v množství 0,062 mg/kg. 

Inspekce zjistila další případ falšování u masné konzervy z Polska. V Kauflandu

Foto SZPI

Další případ falšování u masové konzervy polského původu zjistili inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce v distribuční síti společnosti Kaufland Česká republika v.o.s. Jednalo se o potravinu KONZERVA S DRŮBEŽÍM MASEM, Sterilovaná konzerva, drůbeží šunka mletá, šarže 0182, označení data minimální trvanlivosti 240119, země původu: Polsko. Masný výrobek na etiketě deklaroval obsah kuřecího masa 59%, ve skutečnosti však konzerva obsahovala pouze 47,7% kuřecího masa, tedy o téměř 12% méně.

Vzorek byl odebrán v provozovně Kaufland Česká republika v.o.s., Před Tratí 2/891, 73564 Havířov - Prostřední Suchá a výrobcem potraviny byla společnost Zaklady Miesne Werblinski Sp. z o.o. Debnialki Kaliskie 22 62-800 Kalisz, Polsko.

"Inspekce kontrolované osobě nařídila stáhnout předmětnou potravinu ze všech svých provozoven a zahájí s ní správní řízení o uložení pokuty.

Inspekce zjistila případy klamání o obsahu křene wasabi v potravinách

ilustrační foto

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila cílenou kontrolní akci zaměřenou na potraviny odkazující v názvu či na obale na přítomnost křenu wasabi, aby prověřila, zda kontrolované potraviny skutečně obsahují křen japonského druhu wasabi (Eutrema japonská, Wasabia japonica), nebo zda nedochází ke klamání spotřebitele jeho záměnou za jiný, levnější druh křene.

Inspekce odebrala u výrobců, dodavatelů a v tržní síti celkem 57 vzorků potravin, ze kterých nevyhovělo 34 vzorků, tedy téměř 60%. 

V níže uvedených potravinách, které v názvu nebo na obalu odkazovaly k obsahu wasabi, nebyla jeho přítomnost uvedena ve složení na etiketě, ale ve složení byl deklarován křen selský: