Tylova

OBRAZEM: Druhá část revitalizace sídliště Brněnská je hotova. Přibylo 77 parkovacích míst

Foto MMP

Stavební technika opustila sídliště a v novém jsou jak povrchy komunikací, tak i parkovací místa a chodníky včetně zelených ploch. Práce si vyžádaly náklady ve výši zhruba čtrnácti milionů korun, a to včetně projektové dokumentace. Nyní je třeba ještě vysadit zeleň. Tyto práce budou probíhat až do října tohoto roku.

Náměstek primátorky Pavel Smetana uvedl, že regenerací prošla plocha o rozměru přes 7000 m2, z toho komunikace –  více než 2000 m2, parkovací stání – cca 1300 m2, chodníky – přibližně 2000 m2 a zelené plochy –  bezmála 1800 m2.

„Revitalizace této lokality přinesla, mimo jiné, více míst pro parkování. Původně zde bylo k dispozici pětapadesát legálních parkovacích míst. Nyní mohou motoristé využívat o sedmasedmdesát míst více. Regenerace zlegalizovala parkování v zeleni nebo v zákazech stání a zlepšila průjezdnost územím,“ dodal   Smetana.

Tylovu úplně uzavře pokládka asfaltu

ilustrační foto

Důvodem jsou dokončovací práce na „Regeneraci sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Tetín – Okružní“, konkrétně finální úprava - pokládka asfaltobetonové směsi na povrchu komunikace a přilehlé křižovatky. Práce zde proběhnou v době od 14.8.2017 do 15.8.2017.

"Vzhledem k tomu, že se bude jednat o pokládku v křižovatce i na přilehlých komunikacích, není možné přechodně parkovat na nově vybudovaných parkovacích plochách, ani ve vnitrobloku,“ informoval Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova. (red)

 

Město hodlá v příštím roce regenerovat Šárku a Brněnskou - Tylovu

ilustrační foto

Rada města Prostějova na svém posledním jednání projednávala další regenerace městských sídlišť. Zastupitelům radní doporučují schválit realizaci 2. a 3. etapy regenerace sídliště Šárka a také schválit realizaci 1. etapy regenerace sídliště Brněnská – Tylova v Prostějově.

Obnově sídlišť by mohly pomoci i dotační peníze. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení, podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017. Město Prostějov se o dotační peníze bude také ucházet.

OBRAZEM: Myčka v Tylově finišuje

ilustrační foto

Automyčka na rohu Tylovy a Wolkerovy stavby finišuje. Motoristé se mohou připravit na její brzké otevření.

Příjezd a přístup do myčky je řešen stávajícími sjezdy z Tylovy ulice. Myčka má být dočasnou stavbou, která bude provozována do 31. 12. 2025. (ber)

Myčka na rohu Tylovy a Wolkerovy se již rýsuje

Foto ber

Jak před časem PvNovinky informovaly, na rohu Tylovy a Wolkerovy ulice se staví myčka aut. Výstavba pokračuje docela rychle. 

Příjezd a přístup do myčky je řešen stávajícími sjezdy z Tylovy ulice. Myčka má být dočasnou stavbou, která bude provozována do 31. 12. 2025. (ber)

OBRAZEM: Na rohu Tylovy a Wolkerovy ulice se staví myčka aut

Foto ber

Otázku výstavby myčky aut v centru Prostějova otevřel na říjnovém jednání Zastupitelstva města Prostějova zastupitel František Fröml s tím, že její studie je zveřejněna v územním plánu. Tehdy ještě její stavba nebyla jistá, podle vedoucího stavebního úřadu Jana Košťála byl záměr jen okrajově projednán. V minulých dnech stavební práce na údajně dočasné stavbě započaly.

„Měla by to být myčka na 7 let, jako stavba dočasná s opcí na dalších 7 let. Takže byla by to stavba dočasná, byla by umístěna tak, co jsem tedy viděl tu studii, aby nebyla v uliční čáře a samozřejmě musí být v souladu s územním plánem,“ sdělil tehdy zastupitelům Jan Košťál. Podle jeho slov by to měla být hlavně služba pro zákazníky vedlejšího objektu bývalé prodejny Billa.

OBRAZEM: Tylovka je hotová, záhony prozatím ne

Foto ber

 

Dnes se redakce PvNovinek vypravila do nově zrekonstruované Tylovy ulice. Místní se netajili uspokojením, že nynější podoba lokality se jim líbí. Až na malý zádrhel, kterým jsou záhony u domů.

"Podívejte se, jak to vypadá. Plné trávy a lebedy, vůbec to není hezký pohled," poukázalo na nevzhledná místa hned několik obyvatel panelového domu. Záhony si pozornost pracovníků firmy ASA zcela jistě zaslouží. (ber)

OBRAZEM: Dlažba v Tylovce není nic moc, upozorňuje jeden z místních

Foto čtenář Roman

 

"Chtěl bych upozornit na ulici Tylova, kde se v nově zrekonstruované části místy propadá dlažba. Jde hlavně o místa mezi asfaltem a přechodem na parkovací místa," napsal do redakce muž, jehož jméno má redakce k dispozici.

Zaslal i dokumentující fotografie. "Jde o úsek od Wolkerovy ulice, 7-8 parkovací místo a přilehlý kanál," připsal. Zajímalo by ho, zda bude sjednána náprava a kdo opravu zaplatí.

Fotografie i s komentářem naše redakce PvNovinky.cz zaslala na Magistrát města Prostějova se žádostí o vyjádření. Se stanoviskem příslušného pracovníka vás seznáméme. (ber)

Město připravuje další projekt regenerace panelového sídliště

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Rada města Prostějova na své poslední schůzi doporučila Zastupitelstvu schválit Projekt regenerace části panelového sídliště Brněnská, Okružní a Tylova. Navržené úpravy této části sídliště navazují na probíhající revitalizaci v Tylově ulici.

Jedná se o území s 32 bytovými domy, ve kterých je celkem 448 bytů s cca 850 obyvateli. Koncept řešení vychází mimo jiné z vyhodnocení ankety občanů, projekt byl projednán na dvou veřejných jednáních s obyvateli sídliště. „Mezi hlavní řešené problematiky části regenerace tohoto sídliště patří parkování, využití veřejných prostor a vybavení sídliště mobiliářem. Projekt také řeší využití vnitrobloků části sídliště a absenci odpočinkových, relaxačních a sportovních ploch.

Revitalizace lokality Brněnská-Tetín-Tylova-Libušinka. Souhlasili všichni

ilustrační foto ber

 

V současné době probíhá revitalizace lokality Tylova-Libušinka-Tetín-Brněnská.  Mezi obyvateli města se zejména na sociálních sítích vedou bouřlivé debaty o tom, kdo revitalizaci, spojenou s masivním kácením, schválil. Odpověď magistrátu je jednoznačná. Nikdo nic nenamítal.

„Občané Tylovy ulice a prakticky celého sídliště byli s dostatečným předstihem informováni o záměru revitalizace a s tím souvisejícím kácením dřevin. Žádné nesouhlasné stanovisko jsme neobdrželi. Chápeme, že fáze kácení vzrostlých stromů je věc pro občany velmi nepříjemná, ale svým způsobem nevyhnutelná. Stromy budou pochopitelně nahrazeny novou výsadbou,“ uvedl Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic  prostějovského magistrátu. (ber)