ulice E. Valenty

Cestující, pozor! E. Valenty bude zcela uzavřena!

Foto MMP

V rámci konečné úpravy křižovatky ulic Olomoucká - E. Valenty, kde nyní probíhá částečná uzavírka, dojde ve dnech 28.11.2016 až 29.11.2016 k úplné uzavírce ulice E. Valenty z důvodu pokládky vrchní vrstvy živice. Autobusy budou jezdit přes Sladkovského.

"Po dobu uzavírky bude zastávka Prostějov, Olomoucká ve směru do centra města Prostějov přemístěna do prostoru před uzavírkou (ve směru dále od města). Přesné umístění přenosného označníku musí být odsouhlaseno Dopravním inspektorátem Policie ČR. Dopravci zajistí informovanost cestujících vyvěšením informací v autobusech dotčených linek a na označníku přemístěné zastávky Prostějov, Olomoucká", píše se v Rozhodnutí Magistrátu města Prostějova, odboru dopravy.

Ulice Edvarda Valenty bude mít novou tvář

ilustrační foto MMP

 

Rada města schválila zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v souvislosti s rekonstrukcí komunikace na ulici E. Valenty. Součástí zakázky je například rekonstrukce kanalizace, samotné komunikace a chodníků.

„Realizace této stavební akce bude financována z prostředků města, předpokládaná hodnota je 6,93 milionů korun bez DPH. Předpokládané dokončení akce je stanoveno na jaro příštího roku,“ říká náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Podle Fišera bude osloveno šest firem s výzvou k podání nabídky, dokumentace bude zveřejněna také na profilu zadávacích řízení města.