úřad

Centrální registr vozidel zkolaboval

Kdepak úředníci udělali chybu? Ilustrační foto

Pokud jste si dnes po desetidenní přestávce chtěli vyřídit záležitosti ohledně svého vozidla nebo řidičáku, na odbor dopravy dnes nemá cenu chodit. Nový systém po několika minutách zkolaboval.

Kdy bude registr dostupný, zatím podle ministerstva dopravy není jasné, může to být v řádu hodin, ale i dnů. Za nefunkční systém nemohou úředníci na jednotlivých pracovištích, těm nespílejte. Registr funguje na bázi internetu a když je přetížený, prostě "spadne." 

(red)

Dočasné přerušení provozu evidence vozidel

ilustrační foto

Jak jsme vás již informovali, ministerstvo dopravy připravuje od 1. července do provozu nový informační systém centrálního registru vozidel. Z tohoto důvodu nastane výluka na všech pracovištích registru v republice.

Ministerstvo dopravy dne 29. června odpojí všechny registry vozidel v ČR a využije pro přenos dat do nového centrálního registru vozidel období státních svátků a volných dnů na začátku července. Služba registrace vozidel tak bude veřejnosti nedostupná pouze ve třech pracovních dnech prvního týdne v červenci 2012. Nový systém bude v provozu od pondělí 9. 7. 2012.

V období od 29. 6. do 8. 7. 2012 tedy nebude možné na evidenci vozidel provést přihlášení ani žádnou jinou změnu v registru silničních vozidel.

(red)

VÍME PRVNÍ: v centru vzniká úřednické ghetto

Radní schválili odkup budovy v ulici Demelova 6, kterou dosud užívala Domovní správa Prostějov. Město platilo vlastníkovi - Židovské obci - roční nájem ve výši 140 tisíc korun. Do konce roku by měla být podepsána kupní smlouva a objekt převeden do majetku města. Spolu se sousední vysokou budovou, kterou město vlastní, a přístavbou do dvora vytvoří komplex pro celý odbor dopravy.
Město zahájilo jednání se Židovskou obcí o odkupu a dosáhlo shody. Do majetku města přejde budova v Demelově ulici č. 6 za 4,200 milionů korun.