Vrahovice

Most ve Vrahovické ulici čeká obnova

ilustrační foto mapy

Rada města odsouhlasila pro projektovou dokumentaci využít nabídku společnosti Stavby a Statika spol, s r.o., Třinec.

„Stavba řeší převedení pěší dopravy přes vodní tok Hloučela novou jednotrámovou konstrukcí z předpjatého betonu. V průběhu stavby ovšem vznikl požadavek na rozšíření původní projektové dokumentace o dopracování detailů pro provádění stavby. Původní projektová dokumentace se tedy rozšíří o předpokládaný náklad 37 tisíc korun,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeně Fišer.

V rozpočtu města Prostějova na rok 2018 jsou na předmětnou akci vyčleněny finanční prostředky ve výši 4 milionů korun, z toho 3.98 milionu korun činí náklady na samotnou realizaci stavby. (red)

 

OBRAZEM: Práce na stavbě koupaliště ve Vrahovicích jedou naplno!

Foto MMP

S otevřením areálu s padesátimetrovým koupalištěm se počítá v půli prázdnin. Pracuje se také o víkendu.

„V současnosti se bazén obkládá nerezovými plechy. Po dohotovení se budou provádět zkoušky těsnosti a napouštět voda. Ta musí projít kontrolou hygieniků a úpravou Ph. Následovat budou úpravy okolí, pokládka dlažby, setí trávy a uložení travnatých koberců. V areálu jsou již rozeznatelné sportovní plochy hřišť. Šatny, bufet a technologické budovy jsou v hrubé stavbě hotové. Na řadě je zde nyní vylévání podlah, odláždění a omítky. Před areálem již vzniká parkoviště,“ popsal první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. (red)

 

Obyvatelé Vrahovic získají nový chodník k autobusové zastávce

ilustrační foto MMP

Dojde tak ke zvýšení bezpečnosti chodců a cestujících. Cílem této investiční akce je vybudovat nový chodník u prodejny potravin ve Vrahovicích, který navazuje na již vybudované nástupiště pro městskou hromadnou dopravu.

Odbor rozvoje a investic proto zadal prostřednictvím PPE SYSTÉMU výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice, chodník“.

„Ve výběrovém řízení byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena cenová nabídka společnosti FCC Prostějov, s.r.o a to ve výši téměř 307 tisíc korun (vč. DPH). Další finance bude třeba vynaložit Správě silnic Olomouckého kraje za pronájem pozemků při výstavbě. Půjde o částku zhruba 20 tisíc korun,“ uvedl k financím první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. (red)

Koupaliště Vrahovice možná otevře podle radních v srpnu

ilustrační foto vizualizace koupaliště Vrahovice

Ačkoli vedení města Prostějova avizovalo, že práce na rekonstrukci koupaliště ve Vrahovicích započnou na podzim roku 2017, stalo se tak až v březnu letošního roku. Důvodem zpoždění bylo odvolání jednoho z účastníků výběrového řízení. Koupaliště tak zahájí sezonu zřejmě až v polovině prázdnin.

„Požadovaný termín zahájení realizace díla je od prosince 2017, kdy se začne s bouráním původního bazénu. Požadovaný termín dokončení realizace díla je nejpozději do 20. června 2018,“ uvedl na podzim náměstek primátorky Zdeněk Fišer. 

Koupaliště ve Vrahovicích dostává novou podobu

Foto ber

Starý bazén je vybourán, stejně, jako demolici neunikly původní objekty. Nové koupaliště s padesátimetrovým bazénem ve Vrahovicích by mělo být dokončeno v půli června letošního roku. 

„V rámci stavebních prací byly odstraněny všechny stávající objekty včetně bazénu. Ten nahradí nový nerezový o rozměrech 50 x 20 metrů. Součástí areálu bude i nový dětský bazén, nové dětské hřiště, nová vstupní budova se zázemím včetně občerstvení. Pochopitelně upravíme i stávající zpevněné plochy, plochy hřišť a vybudujeme nové parkoviště, včetně plochy pro úschovnu kol,“ vyjmenoval první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Celkově by si stavba měla vyžádat 85 milionů korun. (ber)

Koupaliště Vrahovice již prochází rozsáhlou proměnou

Foto ber, plán MMP

Těžká technika, která nedávno vyjela na pozemek koupaliště ve Vrahovicích, již demolovala staré budovy, vybourala betonové konstrukce starého bazénu a připravuje plochu pro nové padesátimetrové městské koupaliště. 

„Jak jsme již několikrát informovali, v rámci stavebních prací budou odstraněny všechny stávající objekty včetně bazénu. Ten nahradí nový nerezový o rozměrech 50 x 20 metrů. Součástí areálu bude i nový dětský bazén, nové dětské hřiště, nová vstupní budova se zázemím včetně občerstvení.

Práce na vrahovickém koupališti započaly

Foto ber

V minulých dnech převzala staveniště koupaliště ve Vrahovicích třinecká stavební firma Akvahelp Metal a hned započala s bouracími pracemi. Padesátimetrový bazén s osmi drahami by měl být v provozu před letošní letní sezónou.

"Práce nabraly zpoždění, protože jeden z účastníků výběrového řízení se odvolal. Stavbu jsme tak mohli předat až teď," vysvětlil náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Podle jeho slov firma začala s bouracími pracemi na vaně bazénu, čeká ji demolice dalších objektů. Areál by měl být dokončen do konce června. "Dostali jsme tento příslib, postup prací samozřejmě závisí i na počasí," dodal Fišer.

Ve Vrahovicích vznikne nová komunikace. V Jilemnického ulici

Foto MMP

Po jejím vybudování volají obyvatelé ulice Petra Jilemnického. 

„Obdrželi jsme od občanů žádost o vybudování komunikace v ulici Petra Jilemnického ve Vrahovicích. Jedná se o specifickou lokalitu, kde je jedna strana ulice tvořená původní zástavbou a druhá nově vybudovanými rodinnými domy. V minulosti město stavělo komunikace v nově vybudovaných lokalitách pouze za finanční spoluúčasti občanů. Vzhledem k této nestandartní situaci v lokalitě budeme vše řešit z prostředků města,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

OBRAZEM: Koupaliště Vrahovice. Práce ještě nezačaly

Foto ber, vizualizace Michaela Nášelová

Ačkoli vedení města Prostějova avizovalo, že práce na rekonstrukci koupaliště ve Vrahovicích započnou na podzim roku 2017, opak je pravdou. Radní už v říjnu schválili projektovou dokumentaci a vyhlásili výběrové řízení. Vítěze ale Magistrát dosud nezveřejnil.

„Požadovaný termín zahájení realizace díla je od prosince 2017, kdy se začne s bouráním původního bazénu. Požadovaný termín dokončení realizace díla je nejpozději do 20. června 2018,“ uvedl tehdy náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 75 972 000,- Kč (bez DPH), tj.  91 926 000,- Kč (včetně DPH) a stavební práce budou financovány z prostředků města.

„Chodím denně okolo a nic se tam neděje. Jak to chtějí stihnout, když ještě nekopli do země,“ poslal redakci PvNovinek fotografie Jiří N.

Dešťová kanalizace a komunikace Köhlera a Hrázky slouží

Foto MMP

Stavební úpravy uličního prostoru byly realizovány v místní části Vrahovice.

Stavební práce zahrnovaly rekonstrukci stávajících pozemních komunikací a chodníků, vybudována byla také dešťová kanalizace, obnovou prošlo i stávající veřejné osvětlení. Na začátku ulice J. Köhlera vzniklo sedm nových kolmých parkovacích stání. Součástí celé akce byly i zahradnické úpravy, náhradou za odstraněné dřeviny byly vysázeny nové křoviny.

Stavbu realizovala firma COLAS CZ a.s.

Celkové finanční náklady činily 13,4 milionu korun. (Zdroj MMPv)