Vrahovice

Vrahovičtí, pište výboru!

ilustrační foto

S novou kontaktní adresou přichází Osadní výbor Vrahovice.

Jste obyvatelé Vrahovic a rádi byste se zapojili do dění? Máte nápady, připomínky a návrhy na změny? Osadní výbor nabízí cestu ke komunikaci a zveřejňuje svou e-mailovou adresu: osadnivyborvrahovice@seznam.cz. Zde můžete psát své poznatky ze života Vrahovic, komunikovat s členy osadního výboru a ovlivňovat dění v této místní části Prostějova. (red)

Cukráři zvou na sraz. Do Vrahovic

Foto Marie Starobová

Zítra, v sobotu 23. dubna, se koná V. sraz amatérských cukrářek a cukrářů. Mistři přes sladké se sejdou v klubovně hasičské zbrojnice Vrahovice.                                                                                                   

Sraz začne v 9 hodin a nabídne nejrůznější sladkosti.

Akce se koná za finanční podpory Statutárního města Prostějova. (red)  

Nové ulice ve Vrahovicích ponesou jména prostějovských rodáků

Foto MMP

Město Prostějov se rozrůstá a s výstavbou tak v jeho katastru vzniká řada nových ulic. Rada města Prostějova proto doporučuje zastupitelům schválit názvy dvou ulic ve Vrahovicích. Obě ponesou jména prostějovských rodáků.

Obě ulice, vzniklé výstavbou nových rodinných domů, jsou kolmé k Tovární ulici. „Pro jejich pojmenování doporučujeme zachovat stávající způsob pojmenování inspirovaný geograficky nebo třeba vlastenecky. Jedna bude Alfréda Jánského, druhá Jaroslava Stuky.

Alfréd Jánský (31. května 1914, Olomouc - 11. listopadu 2015, Prostějov)

Vrahovice budou mít nové subcentrum

Foto MMP

Vrahovice budou mít nové subcentrum. Počítá s tím studie, kterou nechalo vypracovat město Prostějov. Podmínkou jeho vybudování je směna pozemků s církví.

„Jde o prostor mezi ulicemi Jano Köhlera a Hrázky. Zde je navrženo subcentrum a u studie bude kladen důraz na dopravní řešení v souvislosti s vybudováním hromadných garáží. Kromě domů zde bude i park a sportoviště,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Podle jeho slov je nejvážnějším problémem směna pozemků, které patří církvi. Ta, stejně jako v případě vrahovického koupaliště, nestojí o finanční vyrovnání. „Požadují jiné pozemky, město ale momentálně žádné vhodné nemá,“ vysvětlil náměstek.

Rekonstrukce koupaliště ve Vrahovicích se blíží

ilustrační foto MMP

V rozpočtu města je zařazena investiční akce Koupaliště Vrahovice po získání do majetku města. Rada města Prostějova schválila rozpočtové opatření pro zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci stávajícího koupaliště. V rozpočtu města je proto zařazena investiční akce „Koupaliště Vrahovice po získání do majetku“. Na projektovou dokumentaci je vyčleněna částka 800 tisíc korun.

„Uvedenou částku považujeme za dostatečnou pro zahájení projekčních prací. Mohou být zahájeny až po ujasnění, jakou formou má být rekonstrukce provedena. Tedy jaký bude rozsah, vyjasnění budoucích majetkoprávních vztahů, přestavba na koupací biotop, způsob odkanalizování,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Podle jeho vyjádření se nejprve začne jednat o nabytí areálu koupaliště od Tělocvičné jednoty Sokol Vrahovice do vlastnictví Statutárního města Prostějova. "Část pozemků vlastní Sokol, část církev a část město Prostějov.

Rada bude jednat o koupalištích. O čem přesně, prozradí až následně

ilustrační foto iprostejov.cz

Dva body v jednání Rady města Prostějova, které se uskuteční v úterý 1. března, se budou týkat i prostějovských koupališť. Oč ale jde, prozradí radnice až po jednání.

V bodu 17. Záležitosti Odboru rozvoje a investic naleznete následující informace. Jedna se týká upuštění města od záměru realizace stavby a vyřazení neupotřebitelných projektových dokumentací - Plavecký bazén a koupaliště za Kosteleckou ulicí a druhá rekonstrukce koupaliště ve Vrahovicích.

„Informace podáme až po jednání rady, která z něj učiní výstup,“ sdělila dnes redakci mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

Jednou z možností je, že projekt stavby plaveckého bazénu na Kostelecké padl a město bude investovat do Vrahovic. (ber)

Novým předsedou osadního výboru po Miladě Galářové je Jiří Rozehnal

ilustrační foto ANO Prostějov

Po deseti letech rezignovala na post předsedy osadního výboru Vrahovice Čechůvky Milada Galářová. Dnešní zastupitelstvo jednohlasně schválilo jejího nástupce, Jiřího Rozehnala z ANO 2011.

"Děkuji Miladě Galářové za dlouholetou dobrou práci a zároveň přeji novému předsedovi, aby byl ve funkci stejně úspěšný," konstatovala primátorka Alena Rašková. (ber)

Petenty přehlasovali zastupitelé. Boj o zastávky má vítěze

ilustrační foto archiv ber

 

O tom, kde budou stát nové autobusové zastávky, se ve Vrahovicích – Trpínkách bojuje již delší dobu. Zatímco zhruba 200 lidí podepsalo petici za ponechání stávajících, dopravní policie trvala na novém, bezpečném řešení. A to na pondělním jednání zastupitelstva zvítězilo

„V roce 2011 bylo dopravním inspektorátem navrženo zrušení přechodu před budovou bývalé obecní radnice. V té době se tu stravovali žáci základní školy a proto i osadní výbor doporučil jednání k jeho zachování. Kompromisním řešením, se kterým dopravní inspektorát vyslovil předběžný souhlas, bylo zachování přechodu za podmínky, že k němu budou přesunuty i obě zastávky. Byl vytvořen projekt, ke kterému podala nesouhlasné připomínky majitelka obchodu Inka paní Libuše Borovská a projekt se nerealizoval,“ informoval o počátku problému náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Chceme pohodlnější zastávky, požádal město Osadni výbor Vrahovice

ilustrační foto archiv PvNovinky

 

Lidé, kteří využívají autobusové zastávky ve Vrahovicích u Domu služeb, si stěžují na špatné technické řešení stanovišť. Tamní osadní výbor se proto obrátil na vedení města s žádostí o pomoc.

Rada města na svém jednání proto odsouhlasila pořízení projektové dokumentace pro technické řešení těchto zastávek.

Zábava na vrahovickém koupališti vadí kolembydlícím

ilustrační foto archiv PvNovinky

 

Na webu města Prostějova se objevila stížnost jedné z obyvatelek Vrahovic. Poukazuje na příliš hlučnou zábavu a žádá nápravu v podobě kontrol.

„Je neděle 0.47 po půlnoci a na koupališti již od 14.00 hodin dusá techno a křičí hosté. Je to jistě povolená akce, nicméně ostatní mají právo na spánek a klid. Nejsem jistě jediná, které tato situace vadí. Byla bych ráda, kdyby odpovědný činitel akce nejen povoloval, ale také kontroloval hlučnost v jejím průběhu,“ napsala stěžovatelka. Na stížnost odpověděl ředitel Městské policie Prostějov Jan Nagy.