vykopávky

Vykopávky v Domamyslicích vydaly tisíce let starý "poklad"

Foto: Pavel Fojtík z Ústavu archeologické památkové péče Brno

Počátkem měsíce června 2016 našli archeologové při severozápadním okraji Domamyslic čtveřici komorových hrobů s velkým množstvím keramických nádob.

Při nedávno zahájené výstavbě rodinných domů v Domamyslicích našli archeologové staré hroby.

„Základové pasy domů překvapivě protnuly hned čtyři archeologicky velmi zajímavé terénní situace v podobě komorových hrobů s kamenným závalem, které náležejí platěnické kultuře starší doby železné a lze je datovat cca do 6. století před Kristem,“ uvedl Pavel Fojtík z Ústavu archeologické památkové péče Brno. Podle jeho vyjádření se jedná o čtvercové jámy se zaoblenými rohy o rozměrech 2 až 2,5 metru a v hloubce kolem 1 metru.

Hanácký Stonehenge leží u Brodku u Prostějova

Foto J. Šedivý

 

Ve dnech 15. dubna až 21. května 2015 proběhl záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou mimoúrovňové křižovatky nově propojující rychlostní komunikaci R46 s městysem Brodek u Prostějova. Na skryté ploše byla zjištěna archeologická struktura, která se již na první pohled diametrálně odlišovala od dosud známých prostorových schémat běžných pravěkých sídlišť nebo pohřebišť. Archeologové jásají - do počtu „brodeckých sloupů“ lze totiž velmi dobře přenést „megalitický cyklus zatmění Měsíce“ hledaný a nacházený v dřevěné svatyni předcházející legendárnímu Stonehenge.

Strukturu tvořily dvě souběžné řady kruhových jam sloužících k ukotvení mohutných dřevěných sloupů, tvořících tak s geometrickou přesností rozložené linie orientované striktně ve směru východ-západ. Vnitřní plochu o rozměrech cca 20 x 4 metry od východu uzavírala dvojice obdobných „sloupových jam“ a na straně západní na ní navazovala čtveřice velkých obdélných jam rozložených opět do přesně „projektovaného“ obrazce.