výstava

Muzeum představí malíře Evžena Hanzalíka

ilustrační foto

0d 9. 3. do 21. 4. 2019 bude v Muzeu a galerii v Prostějově na náměstí T. G. Masaryka 2 k vidění výstava obrazů Evžena Hanzalíka. Slavnostní vernisáž za přítomnosti autora se uskuteční v pátek 8. března v sedmnáct hodin.

Malíř, grafik a designér, prostějovský rodák Evžen Hanzalík žije a tvoří v Praze. Pro svou výstavu v Muzeu a galerii v Prostějově si připravil kolekci obrazů a plastik s expresívními figurálními motivy, které dle autorova názoru nejlépe vyjadřují myšlenku a pocit, kterého chce dosáhnout. Většina děl vzniká metodou klasické tzv. automatické malby známé zejména z tvorby surrealistů.

Muzeum zve na výstavu o Maurici Remešovi

ilustrační foto prostejov.eu

Výstava, která bude k vidění v prostějovském Špalíčku v době od 6. 9. do 18. 11. 2018, je věnována známému moravskému paleontologovi a přírodovědci, člověku, který výrazně ovlivnil počátky moravské geologie. Vedle své profese lékaře se celý život vzdělával i v náročném oboru paleontologie, v němž dosáhl mimořádných úspěchů nejen u nás, ale i v mezinárodním měřítku. Jeho práce jsou dodnes citovány v odborných časopisech a čerpají z nich také současní vědci. 

Remeš byl doslova renesanční osobností s rozsáhlými znalostmi z botaniky, zoologie, mineralogie i astronomie. Všechny jeho záliby, k nimž patřilo především cestování, výstava podrobně mapuje. V roce 1898 patřil k zakládajícím členům slavného Klubu přírodovědeckého v Prostějově, kolem kterého se soustředil vědecký život téměř celé Moravy. Předmětem odborného zájmu M. Remeše byly především moravské lokality různého stáří. Kromě druhohorních vápenců u Štramberka studoval především čelechovický devon.

OBRAZEM: Vernisáž výstavy k 50. výročí okupace v Prostějově fotoaparátem Jany Zaorálkové

Foto Jana Zaorálková

Je to padesát let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy do naší země. Invaze v srpnu 68 změnila na dlouhá léta životy lidí. Umírali nevinní – a to také v Prostějově. Zejména neděle 25. srpna byla tragická. 

Kromě tradičního pietního aktu, který proběhl 21. srpna na náměstí TGM, je od 25. srpna připravena výstava mapující okupaci Československa, konkrétně Prostějova.

OBRAZEM: Výstava fotografií českých a maďarských fotografů na zámku Plumlov

Foto Ivo Snídal

Čtrnáctého července proběhla na Plumlovském zámku vernisáž již 8. ročníku výstavy fotografií českých a maďarských fotografů, která se letos konala pod názvem „Očima, srdcem, objektivem“. Vernisáže, která začala úderem čtrnácté hodiny, se zúčastnila spousta návštěvníků zámku.

Cílem výstavy bylo ukázat, jak odlišný může být pohled na svět, když se na něj dívají fotografové z geograficky blízkých a přitom v některých aspektech tak odlišných zemí.

Součástí vernisáží byly tradičně kulturní podniky, při kterých vystupují hudebníci z příslušných zemí. Letos dorazil se svým programem do Plumlova smíšený pěvecký sbor Bel Canto z Halászteleku. (red)

 

Výstava fotografií českých a maďarských fotografů Očima, srdcem, objektivem na zámku Plumlov

ilustrační foto pozvánka

14. července bude na Plumlovském zámku vernisáž již 8. ročníku výstavy fotografií českých a maďarských fotografů, která se letos koná pod názvem „Očima, srdcem, objektivem“. Vernisáž začíná ve 14 hodin.

Cílem výstavy je ukázat, jak odlišný může být pohled na svět, když se na něj dívají fotografové z geograficky blízkých a přitom v některých aspektech tak odlišných zemí.

Součástí vernisáží jsou tradičně kulturní podniky, při kterých vystupují hudebníci z příslušných zemí. Letos přijede se svým programem do Plumlova smíšený pěvecký sbor Bel Canto z Halászteleku. (red)

 

Již jste zhlédli Míjení v Duze?

Foto čtenář

"Míjení!" Tak se jmenuje výstava, kterou třetího května ve vestibulu Kulturního klubu Duha v Prostějově představila vernisáží prostějovská fotografka Marie Ida Hornová. Někomu se mohla jevit jako zcela odbočující z jejího předchozího konceptu, avšak, dle jejích slov a slov vnímavých návštěvníků, není tomu tak. 

I tento foto soubor, jak jsme už u ní zvyklí, ukazuje snahu zachytit život tak, jak jej prožívá a její pocity z něj tak, jak přicházejí. Návštěvníci tedy mají možnost do něj prostřednictvím vystavených fotografií nahlédnout a - jak dodává autorka - snad i kousek projít. Spolu s ní. A nebo svojí vlastní cestou... (red)

Prostějov zve na výstavu Život v Prostějově

ilustrační foto plakát

Výstava fotografií zahajuje 10. května 2018 v Regionálním informačním centru - zámek Prostějov.

Výstava je k vidění po celý týden, včetně víkendů. Otevřena bude do 23. května. (red)

 

Josef Franc představil své umění v historické Černé věži!

Foto Josef Franc

Prezentaci svých fotografií krás přírody Srbska uvedl tentokrát prostějovský fotograf Josef Franc v historické Černé věži Drahanovice.

Jak v úvodu vernisáže připomněl starosta Drahanovic pan Ivo Richter, je to již třetí autorská výstava Josefa France v Černé věži a obec má zájem na oboustranné spolupráci. Součástí vernisáže byla i videoprezentace, kterou Josef Franc přiblížil divákům krásy a zajímavosti Srbska, země, která mu učarovala a již pátým rokem se sem několikrát do roka vrací, aby poznal další její oblasti a přírodní zajímavosti.

Zajděte na Petra Bezruče!

ilustrační foto pozvánka

Výstava Petr Bezruč, Básníkovy stopy a zastavení, byla zahájena vernisáží ve čtvrtek 29. března 2018 v sedmnáct hodin ve výstavních sálech Špalíčku, Uprkova 18, Prostějov.

Výstava potrvá do 27. května 2018. (red)

Zlatá brána zve na K nebi blíž

ilustrační foto pozvánka

Výstava obrazů Tomáše Vincence VINCENEC TOUR 2018 začne 3. dubna v sedmnáct hodin vernisáží výstavy K nebi blíž.

V obchodním domě Zlatá brána bude k vidění do 3. května 2018. Srdečně zvou pořadatelé. (red)