zastupitelstvo

Slib složili dva noví zastupitelé

Foto MMP

Hned dva zástupci politických stran, které komunální volby vynesly do prostějovského zastupitelstva, složili své mandáty. Dnes je nahradili noví, kteří funkci přijali  spolu se složením slibu zastupitele. 

Jako první rezignoval v průběhu ustavujícího jednání 30. října Jaroslav Faltýnek (ANO). 13. listopadu tak písemnou formou učinil Radim Fiala (SPD). Důvodem k rezignaci obou je velké pracovní zaneprázdnění. Novými zastupiteli jsou tak Vojtěch Burda (ANO) a Martin Křupka (SPD), kteří při dnešním 2. zasedání Zastupitelstva města Prostějova složili slib. 

Konkrétní složení zastupitelstva města Prostějova najdete na 

Nové zastupitelstvo se sejde 30. října!

ilustrační foto

Nové zastupitelstvo města Prostějova by se ke svému prvnímu jednání mělo sejít 30. října.

"Pokud někdo nevznese k výsledku voleb námitky, termín platí," potvrdila informaci primátorka Alena Rašková. První jednání ale bude hlavně slavnostní, noví zastupitelé budou muset složit slib. (ber) 

Jednání Zastupitelstva města Prostějova se koná v pondělí

ilustrační foto

Dne 27. 8. 2018 od 13:00 hodin proběhne 32. zasedání Zastupitelstva města Prostějova.

Zastupitele čeká schvalování celé řady bodů. Mimo jiné dotace na obnovu památek pro rok 2018, prodej a směna pozemků, schválení poskytnutí členského příspěvku spolku Prostějov olympijský, z. s., rozpočtová opatření, dotace do školství a sportu, střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Prostějova na roky 2020 až 2023, změna OZV statutárního města Prostějova č. 1/2018 o nočním klidu, dokument „Smart Prostějov / Manuál chytrého města“či záležitosti Manthellan, a.s. (red)

31. zasedání Zastupitelstva města Prostějova již v pondělí!

ilustrační foto

31. zasedání Zastupitelstva města Prostějova se uskuteční v pondělí 11. 6. 2018 od třinácti hodin v jednací síni radnice v Prostějově. Zastupitelé mají na programu devatenáct náročných bodů. 

Projednají nabídky na odkup, výkup, prodej a převod pozemků, schválení účetní závěrky Prostějova za rok 2017 a závěrečný účet  Prostějova za rok 2017, investice, dotaci NÁRODNÍMU DOMU Prostějov o.p.s. na úhradu provozní ztráty vzniklé v období uzavření objektu Národního domu z důvodu opravy, dotace do sportu, kultury, školství, sociální oblasti a na obnovu památek, plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2018 - 2022, záležitosti Manthellan, a.s. (ústní zpráva - pravidelný bod) a zprávu o činnosti rady města. Jak vždy bude možné ledovat přímý přenos jednání na webu města.

Opozice návrh na odvolání náměstků stáhla

ilustrační foto vecernikpv.cz

Odvolání dvou náměstků primátorky, Jiřího Pospíšila a Ivany Hemerkové, požadoval včera na jednání Zastupitelstva města Prostějova za opoziční zastupitele Aleš Matyášek (TOP 09). Návrh nakonec stáhl.

Důvodem pro odvolání Ivany Hemerkové měla být situace kolem vyplácení dotací LHK Jestřábi spolek. Ten je nyní v insolvenci a do jeho pohledávek by mohl být připsán i údajný dluh města Prostějova ve výši 6,7 milionu korun. Město tyto prostředky totiž nevyplatilo klubu, ale nechalo je alokovány na odboru školství, kultury a sportu. Ten z nich hradil, na základě faktur, pronájmy ledu Domovní správě Prostějov a faktury za dopravu. S takovým postupem bylo každoročně ovšem zastupitelstvo seznámeno.

Program jednání Zastupitelstva je rozšířen. I o odvolání náměstků

ilustrační foto vecernikpv.cz

Do programu pondělního jednání Zastupitelstva města Prostějova přibylo na základě žádosti zastupitelů několik bodů. Je mezi nimi i odvolání náměstků primátorky. A hned dvou.

Ve hře je odvolání Ivany Hemerkové a Jiřího Pospíšila, které navrhl opoziční zastupitel Aleše Matyášek. Zastupitelé také chtějí slyšet zprávu o stavu Národního olympijského centra a situaci kolem klubu LHK Jestřábi. (ber)

 

Zastupitelé se sejdou v pondělí

ilustrační foto

29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova se uskuteční v pondělí 19. 2. 2018 od třinácti v jednací síni radnice v Prostějově. Zastupitele čeká projednání řady zásadních bodů.

Mimo jiné projednají změnu jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova, delegování zástupců statutárního města Prostějova do orgánů obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., návrh na změnu Územního plánu Prostějov, ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne 7. 2. 2014.

Zastupitelé se letos sejdou pětkrát

ilustrační foto

Zastupitelstvo statutárního města Prostějova se v roce 2018 sejde k jednání čtyřikrát. Poprvé 19. února.

Další jednání se budou konat 16. dubna, 11. června, 10. září a 10. prosince. (red)

Prosincové jednání zastupitelstva města proběhne v pondělí

ilustrační foto

Zasedání zastupitelů se uskuteční v pondělí 11. prosince 2017 od 13 hodin.

Zastupitelé mimo jiné projednají prodej pozemku p.č. 3713/1 v k.ú. Prostějov včetně stavby bez č.p. nebo č.e., rozpočtová opatření, návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018 (od 15:00 hodin), střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Prostějova na roky 2019 až 2022, analýzu možnosti postupu vrácení dotace poskytnuté LHK Jestřábi, spolek, dotace, pojmenování nové ulice v k. ú. Prostějov, změnu OZV č. 3/2016 o nočním klidu a  záležitosti Manthellan, a.s. (red)

 

Mimořádné jednání zastupitelů skončilo, pokračuje další

ilustrační foto

27. zasedání Zastupitelstva města Prostějova mimo schválený harmonogram bylo svoláno na pondělí 6. 11. 2017 od 8 hodin do jednací síně radnice v Prostějově. Hned po jeho skončení se zastupitelé dali do dalšího jednání. 

Zastupitelé mimo jiné projednali bezúplatný převod pozemků spolku Prostějov olympijský. Jde o pozemky bývalého koupaliště v Kostelecké ulici, které město původně bezúplatně zapůjčilo na 99 let pro vybudování Národního olympijského centra. Po bouřlivé debatě byl převod 22 hlasy schválen.