Žešov

Most u Žešova finišuje. Do provozu bude uveden šestého září

Foto čtenář

V březnu letošního roku byl z důvodu rekonstrukce komunikace II/433 Prostějov – Mořice uzavřen most přes D46 u Žešova. Do provozu měl být uveden koncem září, stavbaři ale slibují, že se tak stane o mnoho dříve.

Na rekonstrukci mostu se intenzivně pracuje. "Stále se provádí dokončovací práce, dilatační závěry, dělá se sanace mostu, zádlažby pod mostem, upravují se zámečnické prvky, svodidla, atd.," sdělil redakci stavbyvedoucí pan Kadlčík. "Práce neprodlužujeme, provoz mostu můžeme spustit tehdy, když jej předáme kraji. Do provozu to půjde oficiálně 6. září," dodal Kadlčík. 

„Jsme velmi rádi, že alespoň městská hromadná doprava může do Žešova zajíždět“, uvedl Miroslav Nakládal, šéf Odboru dopravy MMPv.  

Zábradlí mostu u Žešova stále čeká na opravu

Foto ber

Most přes dálnici D46 u Žešova (k palírně) byl v dubnu 2017 podroben prohlídce. Vedení města chtělo předejít případným vážným problémům, které by mohly nastat v případě nevyhovujícího stavu mostu. Prohlídka tehdy Magistrát vyšla na téměř 64 tisíc korun. Most ale chátrá dál. 

V roce 2015 a 2016 byl stav mostu vyhodnocen na základě normy ČSN 73 6221 jako uspokojivý. Výsledkem odborné prohlídky byl návrh opatření k dalšímu provozování mostu a provedení opravy. „Most necháváme kontrolovat každým rokem a bude tomu tak i letos. Vzhledem k tomu, že se jedná o most přes dálnici, kde jakékoliv závady na mostě mohou mít vážné následky na bezpečnost dopravy na dálnici, tak je nutné tuto kontrolu rozhodně nepodceňovat,“ nastínil vloni náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

Rekonstrukce hlavního tahu Žešovem? Odsunuta!

ilustrační foto

Jak jsme již informovali, radní nedávno odsouhlasili zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na rekonstrukci komunikace v Žešově. Žešované o opravu páteřní komunikace nepřijdou.

„Rekonstrukční práce měly odstartovat v termínech 20. 4. 2018 - 30. 8. 2018 a 1. 4. 2019 – 30. 8. 2019. Jako první měla být provedena etapa, vybraná dle stanoviska Osadního výboru místní části Žešov,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že hejtmanství však přichází s opravou a uzavírkou ulice Brněnské v Prostějově, která se bude konat z důvodu rekonstrukce silnice II/433 Prostějov – Morkovice (pozn. redakce - název silnice). Tato uzavírka započne 4. 3. 2018 a pro Žešov a jeho dopravní dostupnost je zcela zásadní uzavření mostu nad dálnicí.

Obyvatele v Žešově čeká rekonstrukce průtahu obcí

ilustrační foto

Radní odklepli zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Rekonstrukce páteřní komunikace Žešov. Po nové páteřní komunikaci obyvatelé Žešova volají již nějaký čas a jak se ukazuje, na řadě je výběr prováděcí firmy, která by se o novou silnici postarala.

„Hlavním kritériem pro výběr dodavatele stavby pro tuto investiční akci bude pochopitelně ekonomická výhodnost nabídky. Dále jedním z navržených hodnoticích kritérií bude délka záruky za jakost stavebních prací. Výzvu k jejímu podání budeme posílat pětici možných dodavatelů,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že pro hodnocení s ohledem na charakter zakázky nebude využita elektronická aukce. Předložené písemné nabídky účastníků tak budou hodnoceny klasicky výběrovou komisí.

Žešovský hřbitov si město musí půjčit. Od církve

Foto archiv ber

O hřbitov v Žešově pečuje město Prostějov spoustu let. Jenže teď si jej musí půjčit. Od majitele, Římskokatolické církve ČR.

"O hřbitov se dlouhodobě stará firma FCC, město do jeho oprav a údržby investovalo nemalé peníze. Řimskokatolická církev si nyní vzpomněla, že jde o její majetek, a tak musíme sepsat v rámci narovnání vztahů smlouvu o výpůjčce," uvedla primátorka Alena Rašková. 

"O hřbitov se budeme starat i nadále, žádné větší investice ale do jeho rekonstruce nedáme. To je věc majiitele," dodal náměstek primátorky Jiří Pospíšil. (ber)

 

Hřiště v Žešově získá nové zázemí

ilustrační foto MMP

Rada města Prostějova dala zelenou projektové dokumentaci na vybudování zbrusu nového zázemí pro sportovce využívající hřiště v Žešově. 

„Jak jsme v loňském roce na setkání s občany avizovali, každá příměstská část získá finance pro svoji potřebu ve výši jednoho milionu korun. Obyvatelé si pak sami mohou určit, na co chtějí tyto peníze navíc využít. Lidé v Žešově chtějí doplnit zázemí u sportovního hřiště,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že chystaná projektová dokumentace bude řešit vybudování sociálního zázemí, šatny, skladu, venkovního krbu a posezení v prostorách svahu stávajícího hřiště.

Hřiště v Žešově získá nové zázemí

ilustrační foto

Rada města Prostějova dala zelenou projektové dokumentaci na vybudování zbrusu nového zázemí pro sportovce využívající hřiště v Žešově.

„Jak jsme v loňském roce na setkání s občany avizovali, každá příměstská část získá finance pro svoji potřebu ve výši jednoho milionu korun. Obyvatelé si pak sami mohou určit, na co chtějí tyto peníze navíc využít. Lidé v Žešově chtějí doplnit zázemí u sportovního hřiště,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že chystaná projektová dokumentace bude řešit vybudování sociálního zázemí, šatny, skladu, venkovního krbu a posezení v prostorách svahu stávajícího hřiště.

Komunikace a chodník v Žešově – U Palírny snad letos

ilustrační foto MMP

Nová komunikace a chodník, U Palírny v Žešově, za 4,8 milionu korun. To je doporučení, které radní předkládají Zastupitelstvu města Prostějova ke schválení.

Investiční akce byla připravována v roce 2016. Na základě rozhodnutí porady primátorky bylo vypsáno výběrové řízení, ve kterém nejvýhodnější nabídku předložila společnost STRABAG a. s., Praha. Smlouva o dílo byla podepsána s termínem realizace 04-06/2017.

Cyklostezka do Žešova již slouží

Foto MMP

V těchto dnech je cyklostezka do Žešova již průjezdná, probíhají dokončovací práce spočívající v terénních úpravách, instalaci zábradlí a dopravního značení včetně osvětlení.

„Stezka, která bezpečně dovede cyklisty až na začátek příměstské části Žešov, přišla na zhruba na 8,4 milionu korun, z toho dotace činila bezmála 3 miliony (2,986 milionu korun). Výstavba cyklostezky by měla pokračovat v příštím roce další etapou,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer a doplnil, že pokračování se dotkne prodloužení stezky až do samotné části Žešov a napojení na účelovou komunikaci. Tím bude dokončeno bezkolizní cyklistické propojení Prostějov – Žešov vedené samostatně mimo silniční těleso.

Pozor, stavba cyklostezky uzavře silnici do Žešova. Částečně

Foto MMP

Stavba cyklostezky částečně omezí dopravu v trase od Prostějova do Žešova. Opatrnost je na místě.

Silnice II/433 v úseku od Prostějova k Žešovu bude částečně uzavřena od 25. 7. 2016 do 30. 9. 2016. Jeden jízdní pruh zůstane volný, přičemž pracovníci stavby budou řídit provoz. (red)