Tři králové vyjdou do ulic již zítra!

Tři králové vyjdou do ulic již zítra!
ilustrační foto

 

Začátek nového roku je již tradičně spjatý s nejznámější a největší dobrovolnickou akcí u nás - Tříkrálovou sbírkou. V roce 2015 se s koledníky v Prostějově a okolních obcích setkáme od pátku 2. do středy 14. ledna. Loni se podařilo vykoledovat 795 033 korun.

Každý rok od 1. do 14. ledna můžete v českých městech a vsích potkat na čtyřicet tisíc charitních koledníků v kostýmech Tří králů. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí od domu k domu nebo koledují v ulicích. Z výtěžku sbírky poté Charita Česká republika celoročně pomáhá těm, kdo si sami pomoci již nedokáží. Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je nosit do domovů radost z narození Krista a upozornit na potřebné lidi a konkrétním skutkem jim pomoci. Do akce se na Prostějovsku každoročně zapojují více než dvě stovky kolednických skupinek. Skupinky Tří králů navštíví v první řadě domácnosti, ale i různé instituce, firmy nebo obchodní centra. Vedoucí každé skupinky se prokazuje platnou průkazkou a příspěvky se během koledy sbírají do úředně zapečetěných a očíslovaných kasiček s logem Charity. Asi 30 tisíc z vykoledované částky použije Charita Prostějov na podporu osamělých matek a rodin v tíživé situaci, 250 tisíc využje k nákupu auta pro pečovatelskou službu a 200 tisíc chce investovat do oprav a rozříření centra v Martinákově ulici.   Tříkrálovou sbírku je možné podpořit i dalšími způsoby. Zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč, službu provozuje Fórum dárců). Další možností je zaslání libovolné částky na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny. (ber)

Poslat nový komentář