Výtěžek Tříkrálové sbírky rok od roku narůstá

Výtěžek Tříkrálové sbírky rok od roku narůstá
ilustrační foto

 

V první polovině ledna se po prostějovském děkanátu rozběhli koledníci, aby popřáli lidem radost a pokoj do nového roku a požádali o finanční dar, který umožní Charitě Prostějov pomáhat potřebným.

V celém děkanátu se vybralo 852 955 Kč, z čehož 58% poputuje na konto Charity Prostějov, zbylou částku využije Arcidiecézní Charita nebo Charita ČR na humanitární pomoc, mimořádnou pomoc potřebným a k realizaci řady charitních projektů.

Výsledky Tříkrálové sbírky za dobu jejího šestnáctiletého konání mají na Prostějovsku rostoucí trend. Loňský výtěžek byl letos převýšen o 57 922 Kč. To poukazuje na velkou štědrost zdejších obyvatel, ale zároveň na důvěryhodnost a všeobecnou známost sbírky. „Řada starostůpovažuje sbírku za každoroční důležitou součást dění ve své obci. Sami se do sbírky hlásí a aktivně pomáhají s hledáním koledníků,“ pochvaluje si spolupráci koordinátor Tříkrálové sbírky na Prostějovsku, Vít Forbelský. Oproti minulému roku přibyla skupinka z obce Vincencov, narostl však i počet koledníků v dalších obcích, celkem bylo zapečetěno 218 pokladniček.

V samotném Prostějově se do sbírky zapojilo devatenáct skupinek. Část z nich za doprovodu fléten a zpěvu tříkrálové koledy vyrazila do ulic v sobotu 3. ledna. V úterý 6. ledna, právě v den svátku Tří králů, se vydali koledovat někteří studenti Cyrilometodějského gymnázia. Přáním do nového roku potěšili mimo jiné pacienty prostějovské nemocnice, klienty Centra sociálních služeb nebo děti a učitele v mateřských školách. Pracoviště Charity Prostějov vyslalo takéskupinku tří králů, která pod vedením ředitele Františka Hynka zavítala na Magistrát města Prostějov. Mezi koledníky nechyběli ani pracovníci Charity, ani klient Chráněného bydlení Daliborka. V Prostějově se podařilo vybrat celkem 96 734 Kč.

Charita Prostějov plánuje využít 200 000 Kč k rekonstrukci budovy Charity na ulici Martinákova. Opravená budova má být zázemím pro služby provozující v současnosti svoji činnost v pronajatých prostorách. 30 000 Kč bude vynaloženo na přímou pomoc potřebným. Zbývajících 250 000 Kč Charita investuje na pořízení auta pro pečovatelskou službu, které je pro jejich práci nezbytností.

"Za celou sbírku patří obrovské poděkování koledníkům a vedoucím skupinek, kteří obětovali svůj čas a mnohdy v nepříznivém počasí prosili o finanční pomoc pro potřebné. Velké díky putuje také ke každému, kdo přispěl darem, přijal s úsměvem koledníky, povzbudil je vlídným slovem nebo potěšil nějakou sladkostí. Všechny tyto projevy lásky jsou vzpruhou a motivací do další práce a činnosti Charity", dodal Forbelský. (red) 

Poslat nový komentář