Zprávy

Edmund Husserl bude mít pamětní desku

ilustrační foto

Prostějovská radnice nechá zhotovit pamětní desku německému filozofovi a zakladateli fenomenologie Edmundu Husserlovi. Odhalena bude na začátku dubna, kdy bude město hostit mezinárodní konferenci fenomenologů.

Primátor František Jura ve středu oznámil, že bližší informace sdělí v příštím týdnu. Novináři se tak nedověděli, kdo bude autorem desky, kde bude umístěna, ani kolik bude stát městskou kasu.

Město v loňském roce vyhlásilo soutěž, ze které měl vzejít vítězný návrh, podle kterého by vznikl Husserleho pomník. Z deseti návrhů ale radní nevybrali žádný. Svou roli sehrál nesouhlas s výběrem, který učinila odborná komise. (ber)

Foto: MMPv

Zájem o vedení mladých hasičů na Prostějovsku roste

ilustrační foto

Velký sál Hasičského záchranného sboru v Prostějově zcela nedávno zaplnilo 119 zájemců o post instruktorů, vedoucích a rozhodčích okresu Prostějov.

Úvodním školícím tématem byla ochrana obyvatelstva se zaměřením na výklad právě pro vedoucí mladých hasičů. Lektoři seznámili s odbornými materiály, probrali jednotlivé disciplíny a směrnice pro mladé hasiče a dorost. Nechyběla ani praktická ukázka vázání uzlů. Materiály ke zkouškám – Učební texty pro vedoucí mládeže a Průvodce plněním odznaků odborností - získali budoucí instruktoři, vedoucí a rozhodčí zdarma. Závěr školení byl završen písemnými testy a praktickou zkouškou.

Příběhy klokánkových dětí. Tři holčičky skončily v domovech. Matka se o ně nedokázala postarat

ilustrační foto

Život bez elektřiny, bez vody, bez hraček, život ve špíně a bídě. Z takových podmínek byly odebrány celkem tři malé děti z osady. Do Klokánku je muselo přivést ozbrojené komando, které je rodině odebralo. Tak se do Klokánku dostaly Vanesa, Žaneta a Linda.

Muži z ozbrojeného komanda tety ještě varovali před rozzuřenou rodinou a slíbili, že kdyby se něco dělo, na zavolání přijedou. Ten den bylo v Klokánku jenom pár tet a jeden denní strýc. Rozhodně se nejednalo o skupinu připravenou čelit rozzuřeným rodičům dětí. Menší dav lidí byl možná právem rozhořčen ze způsobu odebrání dětí. Křičeli, že malé miminko potřebuje mateřské mléko, domáhali se dětí zpět. „Dokonce nám vyhrožovali, že pokud je nevydáme, použijí násilí,“ vypráví jedna z tet.

Prostějovský ples se vrací na místo činu

ilustrační foto

Na úspěch prvního ročníku Prostějovského plesu pořádaným Radiem Haná a agenturou Forsberg bude chtít navázat i následující ročník, který se do Společenského domu vrátí už 6. března 2020.

O jedinečnou atmosféru prvního ročníku ve stylu BLACK & WHITE se postaral plesový band Kolorez, taneční zážitek jsme si odnesli díky Tanečnímu Studiu Tomáše Komendy a na pódiu i mimo něj jsme si užili přítomnosti okouzlující zpěvačky Olgy Lounové.

Véšovské košt po roční odmlce. Hlaste se!

ilustrační foto

Véšovské košt 2020“, degustace ovocných pálenek a domácích likérů, se bude konat v sobotu 28. března 2020. Soutěžní vzorky můžete přihlašovat již nyní.

Příroda se již ukládá k zimnímu spánku, spousta pěstitelů již má tu svoji vypálenou a další se na finalizaci v pěstitelské pálenici připravují. Nastává čas zapřemýšlet jak objektivně posoudit výsledky této vysoce záslužné činnosti a při tom se ještě dobře pobavit v okruhu spřátelených osob.  Jednou z možností je přihlásit své vzorky do degustace Véšovské košt 2020.

Pamatujete? Kazetový magnetofon

ilustrační foto

Kdo ho neměl, jako by nežil. Natáčeli jsme si na kazety muziku z tehdy proslulého rádia Luxembourg. Byla to jedna z mála možností, jak mít přístup k tehdejší moderní populární hudbě.

A když se pásek zamotal, stačilo vzít tužku a namotat jej zpátky. Já dostala svůj první, maďarský rádiokazeťák, od dědečka. Byla jsem hvězda. (ber)

Ilustrační foto: FB

Městská policie bude udělovat Čestná ocenění

ilustrační foto

Zastupitelé budou rozhodovat o udělení čestných ocenění pro pracovníky Městské policie Prostějov. Udělovány by měly být čestné odznaky a plakety.

„Čestný odznak Městské policie Prostějov za zásluhy lze udělit strážníkovi nebo jiné fyzické osobě jako výraz ocenění za vynikající výsledky při zajišťování veřejného pořádku, nebo jako ocenění spolupráce s Městskou policií Prostějov, nebo jako ocenění za vynikající výsledky na úseku prevence kriminality. Čestný odznak Městské policie Prostějov za věrnost I., II. a III.

Do soutěže Stavba roku 2020 vyšle Prostějov dopravní terminál

ilustrační foto

Dopravní terminál Floriánské náměstí jde do soutěžního klání. Vypisovatelé vyhlašují již 28. ročník tradiční veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU 2020 a u toho Prostějov nebude chybět.

Prestižní celostátní soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže. Oceněné stavby jsou pak předmětem výrazného mediálního zájmu a soutěž je zařazena do programu Dnů stavitelství a architektury.

„Podmínkou pro přihlášení stavby je její kolaudace, či uvedení do provozu do konce května 2020. Poplatek za přihlášení stavby činí 35 090 Kč (vč. DPH). Podmínky soutěže bezezbytku splňujeme,“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Školy budou letos opět odměněny za sběr separovaného papíru

ilustrační foto

Odbor správy a údržby majetku města a Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova opět připravili se společností FCC Prostějov, s.r.o., na pro školní rok 2019 – 2020 soutěž škol ve sběru separovaného papíru. Účelem sběrové soutěže byla vždy výchova dětí ke třídění odpadů.

Školy touto formou získávaly finanční prostředky na jejich činnost a společnost FCC Prostějov, s.r.o., jim nabízela do konce roku 2019 výkupní cenu papíru padesát haléřů za jeden kilogram. Od letoška se situace změnila, jelikož v celé republice došlo k nepříznivému vývoji výkupních cen separovaného papíru. Společnost FCC Prostějov, s.r.o., tedy školám nabízí pouze svoz, vážení a nakládku zdarma.

Bývalé lokomotivní depo půjde k zemi

ilustrační foto

Konkrétně se jedná o likvidaci nevyužívaných objektů bývalého, dnes již nefunkčního lokomotivního depa v areálu místního nádraží ČD v Prostějově.

Budovy jsou nevyužitelné a zchátralé. Demolice bude město stát asi 1,17 milionu korun (včetně DPH). Odbor rozvoje a investic proto zadal prostřednictvím oddělení veřejných zakázek výběrové řízení na zhotovitele demoličních prací.

„Nejvýhodnější nabídku podala společnost DEMSTAV group s.r.o., Hranice,“ uvádí náměstek primátora Jiří Rozehnal. Podle jeho slov bude asanace místa probíhat zřejmě v druhé polovině roku 2020.