Zprávy

OBRAZEM: Ostatkový průvod Určice

Foto Lubomír Kaprál

Sbor dobrovolných hasičů v Určicích pořádá každoročně ostatkový průvod.

Letos se vydaly masky za doprovodu hudby do ulic obce v sobotu 10. února v devět hodin ráno. Než došel průvod k poslednímu domu, měli účastníci nachozeno neuvěřitelných patnáct kilometrů (měřeno GPS). Průvod se těšil velké pozornosti obyvatel obce a bylo v něm k vidění několik desítek masek.

Lubomír Kaprál

Lesy ČR prodávají auta i nemovitosti. Třeba byt na Svatém Kopečku

ilustrační foto LČR

Motorová a přípojná vozidla, stroje, výpočetní a komunikační techniku a dále domy, byty i nebytové prostory, provozní budovy, pozemky i vodní díla, které státní podnik Lesy ČR nevyužívá a nechce do nich investovat, jsou na prodej. Lesy od všech vlastníků podnik naopak vykupuje.

Popis s fotografiemi nabízených movitých i nemovitých věcí je zveřejněn na webu podniku. Nabízený majetek se prodává formou veřejné soutěže. V uplynulých dvou letech podnik prodal přes čtyři sta automobilů a strojů a čtrnáct set nemovitostí včetně 182 hektarů pozemků. „Největší zájem je o vozidla typu Škoda Fabia, Mitsubishi L200 i lesnickou techniku a o hájenky i rodinné domy poblíž větších aglomerací,“ řekl Jindřich Hábr, vedoucí odboru správy majetku podniku Lesy ČR.

Porušili nařízení obce

ilustrační foto

Ve čtvrtek 8. února v odpoledních hodinách prostějovští strážníci vyjížděli na oznámení o podomním prodeji na ulici Martinákova. Na místě byli zjištěni čtyřiačtyřicetiletý muž a dvaačtyřicetiletá žena, zastupující energetickou společnost. 

"Dvojice uvedla, že obchází budoucí zákazníky a nabízí jim služby spojené s energetikou. Hlídkou byli upozorněni na platnost nařízení obce, kde je Tržním řádem podomní a pochůzkový prodej v Prostějově zakázán a vyzváni k zanechání protiprávní činnosti," informovala strážník Tereza Greplová. Dvojice svým jednáním porušila obecně závazný právní předpis - Tržní řád, a tím se dopustila přestupku dle § 4 odst. 1 zákona 251/2016 Sb. Celá záležitost byla postoupena příslušnému správnímu orgánu k dořešení. O tom strážníci ženu a muže poučili. (red)

 

Kdo vyhraje v soutěži škol ve sběru separovaného papíru?

Foto MMP

Do soutěže se v letošním roce přihlásilo osm škol. Společnost FCC Prostějov, s.r.o. ve spolupráci se Statutárním městem Prostějov, opět připravila pro školní rok 2017 – 2018 soutěž škol ve sběru separovaného papíru.

„Účelem sběrové soutěže je vychovávat děti ke třídění odpadů. Školy touto formou získají finanční prostředky na činnost. Společnost FCC Prostějov, s.r.o. nabízí školám výkupní cenu papíru 1,- Kč za 1 kg a svoz, vážení a nakládku zdarma. Do soutěže se v letošním roce přihlásilo osm škol. Soutěž probíhá opět ve dvou kolech,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

První kolo proběhlo v měsících září až prosinec 2017, kdy děti sesbíraly 94,841 tun, a druhé kolo v období od ledna do května 2018 právě probíhá.

Český statistický úřad zahájil šetření v domácnostech

ilustrační foto logo

Začíná šetření životních podmínek a příjmů domácností. Český statistický úřad sbírá aktuální údaje pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel. Odborně proškolení tazatelé navštíví v období od 3. února do 27. května více než jedenáct tisíc domácností v České republice.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 575 domácnostech, z nichž se téměř sedm tisíc zúčastnilo šetření již v předchozích letech. „Nově bude osloveno 4 750 domácností z náhodně vybraných bytů ve všech krajích České republiky. Odpovídat budou na otázky, které jim položí tazatelé vybavení průkazem a pověřením ČSÚ,“ uvádí místopředseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Svatý Kopeček je národní kulturní památkou

ilustrační foto Svatý Kopeček

Svatý Kopeček u Olomouce již několik staletí přitahuje pozornost poutníků i turistů. Dominanta kraje se dostala na seznam národních kulturních památek.

Od baziliky Navštívení Panny Marie je výhled na celou rozlehlou Hanou. Místním unikátem je architektonický prvek zvaný kříž v krajině. Chrám s bočními rezidencemi totiž z dálky spolu s navazující alejí tvoří symbolický kříž. 

Svatý Kopeček proslavila i stejnojmenná báseň Jiřího Wolkera, který tu pobýval u prarodičů. Před bazilikou je umístěna vzpomínka na tohoto prostějovského básníka – kříž s kamenným klekátkem, který zbudovali jeho prarodiče. 

Osobností, které Svatý Kopeček navštívily, byla celá řada. V roce 1995 to byl papež Jan Pavel II. (ber)

Obyvatele v Žešově čeká rekonstrukce průtahu obcí

ilustrační foto

Radní odklepli zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Rekonstrukce páteřní komunikace Žešov. Po nové páteřní komunikaci obyvatelé Žešova volají již nějaký čas a jak se ukazuje, na řadě je výběr prováděcí firmy, která by se o novou silnici postarala.

„Hlavním kritériem pro výběr dodavatele stavby pro tuto investiční akci bude pochopitelně ekonomická výhodnost nabídky. Dále jedním z navržených hodnoticích kritérií bude délka záruky za jakost stavebních prací. Výzvu k jejímu podání budeme posílat pětici možných dodavatelů,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že pro hodnocení s ohledem na charakter zakázky nebude využita elektronická aukce. Předložené písemné nabídky účastníků tak budou hodnoceny klasicky výběrovou komisí.

Příběhy bezdomovců. Příběh první - Martin

ilustrační foto prostejov.eu

Patnáctého února 2016 se v Prostějově poprvé rozjel projekt Polévka bezdomovcům. U jeho zrodu stál student střední školy Jan Šmída, který ve spolupráci s Miladou Sokolovou projekt rozjel. Ten pokračuje díky dobrovolníkům třetím rokem. Za dobu svého trvání vzbudil spoustu ohlasů, kladných i záporných. 

Protože se v komunitě lidí bez domova pohybuji už nějaký pátek, rozhodla jsem se zveřejnit několik jejich příběhů. Jsou to lidé, kteří se v těžké životní situaci ocitli nečekaně. Nepostavila se za ně rodina, pokud nějakou mají, pomocnou ruku jim nepodala ani společnost. Někteří se mi ztratili z očí, jiné potkávám dodnes. Byla bych ráda, kdybyste si při čtení uvědomili, že bezdomovce nelze vymýtit, lze jim jen pomoci. A vězte, že mnozí si tu pomoc opravdu zaslouží.

Příběh první. Martin

Sportcentrum DDM Vápenice pravděpodobně získá "svou" elektrárnu

ilustrační foto MMP

Cílem chystané investiční akce je zlepšení energetické bilance budovy Sportcentra. Před zařazením této investice do návrhu rozpočtu na příští rok je třeba nejdříve ověřit veškerou technickou připravenost objektu Sportcentra Vápenice a také způsob realizace. Fotovoltaika by mohla být umístěna na střeše haly.

„Přípravná projektová dokumentace má dát odpovědi na otázky ohledně únosnosti konstrukce střechy Sportcentra a odpověď na to, jaký druh elektrárny s ohledem na výkon je potřeba pořídit. Musíme znát technické způsobilosti a rozsah nutných úprav pro možnost využití takové elektrárny, která zaručí energetickou soběstačnost objektu Sportcentra,“ vysvětlil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer a doplnil, že projekt musí mimo jiné zohlednit uchovávání vyrobené elektřiny v bateriovém úložišti, návratnost investice a také dotační možnosti.

Nové dotace pro podnikatele

ilustrační foto (zasláno Helena Chalánková)

Plánujete automatizaci výroby? Zavádění digitálních technologií ve výrobě? Jste malý a střední podnik? Pak jsou tu pro vás dotace z programu Technologie – Průmysl 4.0.

Dne 12.2.2018 bude zahájen příjem žádostí v rámci výzvy VII. programu TECHNOLOGIE, na základě níž můžete čerpat dotaci na pořízení nových strojů a technologií. Cílovým územím výzvy je tentokrát celé území ČR mimo hl. město Prahu.

Cílem výzvy je podpořit růst výkonů a konkurenceschopnosti malých a středních podniků pomocí investice do nových technologií v souladu s teorií čtvrté průmyslové revoluce. Základem projektů je automatizace výroby a zavádění digitální transformace související s výrobními procesy.