Zprávy

Medojedi se v Kalahari zabydleli

ilustrační foto

Je tomu zhruba měsíc, co se do pavilonu Kalahari v olomoucké zoologické zahradě nastěhovali medojedi afričtí. Medojed je chován v zoo velmi zřídka. Na celém světě se jedná jen o šestnáct institucí a v Zoo Olomouc mohou návštěvníci od 5. října najít čtyřletého samce Akina (Bojovník) a tříletou samici Kali (Energie). Je tedy možné, že se v brzké době dočkáme i mláďat.

„Se svým novým bydlením se však tyto inteligentní šelmy už začaly patřičně seznamovat,“ popisuje šéf zimoviště afrických zvířat Pavel Vidlář. „V čase, kdy pavilon postrádá přítomnost návštěvníků či zaměstnanců, mají zhruba 16 hodin na to, aby nastudovali cokoliv, třeba i údržbářskou příručku ČKD pro elektrikáře. Koneckonců umí zacházet i s drobným nářadím. Prozatím je pár plachý, ale patřičně nás prověřuje, a pokusem o demontáž elektrozařízení si patrně chtěl zajistit větší soukromí.“ Řeč není o nikom jiném než o medojedech kapských.

Obrazem: Kamion s českými vánoci zaparkoval v Prostějově

ilustrační foto

V pátek odpoledne se prostějovské hlavní náměstí plně ponořilo do vánoční atmosféry.

Přispěl k tomu multiediální kamion, který přivezl anděly, čerty a dobrou náladu.

Foto: MMPv

 

Koncepci paliativní péče už mohou vidět všichni

ilustrační foto

Jako jeden z prvních v Česku zavádí Olomoucký kraj koncepci paliativní péče. Jejím posláním je ulehčit život lidem, kteří trpí nevyléčitelnými chorobami. Celý materiál je od tohoto týdne k dispozici na webových stránkách www.olkraj.cz.

„Paliativní péče není pouze o tom, jak pomoci těžce nemocným lidem. Je také o podpoře těch, kteří o ně pečují například v domácím prostředí. I na ně se nová koncepce zaměřuje, protože většina nevyléčitelně nemocných si přeje dožít právě doma blízko rodiny,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

K Zemi se blíží vánoční kometa!

ilustrační foto

K Zemi se blíží vánoční kometa, která už je dokonce vidět očima. Má zelenou barvu a při dobrém počasí je to skutečně podívaná. K zemi se dostane nejblíže 16. prosince a učiní 10. nejbližší dokumentovaný průlet Země v historii lidstva. Kometa patří ke klasickým atributům křesťanských Vánoc.

Jedno z nejočekávanějších kometárních divadel letošního roku je tu. Kometa 46P Wirtanen, která se dostane nejblíže Zemi 16. prosince po 14. hodině, už teď zajímá i amatérské astronomy. Pozorovat se ji totiž vyplatí už nyní, protože je vidět jen očima.

Vláda od ledna zvýší náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání 

ilustrační foto

O 3,4 procenta budou od 1. ledna 2019 navýšeny náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrady na výživu pozůstalých. Vláda potřebná nařízení schválila na svém jednání počátkem prosince 2018.

Ke zvýšení uvedených náhrad dochází v zásadě pravidelně, a to v závislosti na procentním zvýšení důchodů. Náhrady představují rozdíl mezi průměrným výdělkem poškozených zaměstnanců před vznikem škody a výdělkem po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání, který zahrnuje i případný invalidní důchod poskytovaný z téhož důvodu.

V rámci projektu „Máme rádi zvířata“ navštívili veterinární inspektoři přes 300 mateřských školek

ilustrační foto

V rámci letošního druhého ročníku vzdělávacího projektu „Máme rádi zvířata“ navštívili v průběhu září a října veterinární inspektoři 302 mateřských školek ve všech krajích České republiky. V nich během 320 uskutečněných přednášek předali odlehčenou a věku posluchačů přizpůsobenou formou informace o zásadách zodpovědné péče o zvířata více než 7 600 předškoláků. To je o čtvrtinu více než během loňského premiérového ročníku.

Celou akci stejně jako loni zajišťovali vlastními silami zaměstnanci Státní veterinární správy (SVS).

Novou laparoskopickou věž koupila na centrální operační sály Nemocnice Prostějov

ilustrační foto

Novou laparoskopickou věž za 1,8 milionu korun pořídila na svůj chirurgický operační sál Nemocnice Prostějov. Díky této investici mají zdravotníci k dispozici aktuálně již dvě věže a mohou tak operovat laparoskopickou metodou na dvou sálech současně.

„Investici velmi vítáme. S původní věží jsme prováděli více než 450 laparoskopických operací ročně. Laparoskopie, tedy operace pomocí několika vpichů, je přitom pro pacienta podstatně šetrnější, než při takzvané konvenční laparotomii," vysvětluje Jiří Šťastný, primář operačních sálů Nemocnice Prostějov.

Nové jednací řády čekají komise i výbory

ilustrační foto

Hned v prvních měsících roku 2019 se Rada města Prostějova bude zabývat novými pravidly pro jednání komisí rady, výborů zastupitelstva a osadních výborů. Změny dozná i Jednací řád Zastupitelstva města Prostějova.

„Nové jednací řády, které připravujeme, by měly být do určité míry jednotné. Samozřejmě v detailech se budou pravidla lišit zejména s ohledem na skutečnost, zda jde o orgán zřizovaný zákonem nebo o orgán poradní. Dílčí úpravy předpokládám i v Jednacím řádu Zastupitelstva města Prostějova,“ nastínil primátor města Prostějova František Jura. (red)

Poslanci zmírnili pravidla pro výplatu dávek v poukázkách

ilustrační foto

Poslanecká sněmovna přijala změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi ve znění navrženém Senátem. Senioři nad 70 let, invalidé, osoby závislé na pomoci druhé osoby či klienti v pobytových sociálních službách a další zranitelné osoby již nebudou dostávat část příspěvku v poukázkách.

Původní opatření mělo sloužit jako obrana proti zneužívání této pomoci. V praxi se však projevilo jako problematické a poškozující poctivé a zranitelné klienty sociálního systému.

Povinný způsob výplaty příspěvku na živobytí všem příjemcům, kteří jej pobírají déle než 6 měsíců v posledních 12 měsících, nejméně v 35 % a nejvýše v 65 % prostřednictvím poukázek platil od prosince roku 2017. V praxi však přinesl značné problémy zejména těm nejpotřebnějším, kteří prokazatelně nemají jinou možnost výdělku.

Prostějov opět zazpívá koledy. Ve středu 12. prosince!

ilustrační foto

Po roce se opět přiblížil čas, kdy celé Česko spojí společné zpívání koled. Pod taktovkou regionálních Deníků se letos uskuteční už osmý ročník akce Česko zpívá koledy. Zpívat se bude ve středu 12. prosince přesně s úderem 18. hodiny.

Na prostějovském hlavním náměstí si zazpíváme s Pěveckým souborem Proměny a sborem Múzy při GJW Prostějov. Letos se budou zpívat tyto koledy: Nesem vám noviny, Pásli ovce valaši, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma a Štědrej večer nastal. Patrně všude zazní i vánoční píseň Vánoce, Vánoce přicházejí. (ber)