Zprávy

ZŠ Klenovice na Hané pořádala příměstský tábor. Indiánský

ilustrační foto

První prázdninový týden se při ZŠ Klenovice na Hané konal příměstský tábor, jehož hlavním tématem byli Indiáni. Tábora se zúčastnilo 20 dětí, které byly rozděleny do dvou kmenů pod vedením jednotlivých batabů.

Na úvod se děti seznámily se životem Indiánů a jejich dávnou historií. Pověděli jsme si také něco málo o indiánských kmenech, rozdílech mezi nimi a zmínili i slavné Indiány a indiánská slova, která dodnes hojně používáme. Poté si děti vyrobily pravé indiánské pončo a originální čelenky, které hrdě nosily celý týden. Společně se svými kmenovými náčelníky si pak postavili společný totem. Samozřejmě nechyběly ani indiánské hry a soutěže.

Pozor! Vstupenky na prostějovská koupaliště budete moci koupit na netu!

ilustrační foto

Novinku chystá prostějovská Domovní správa pro obě koupaliště, která provozuje. V provozu by měla být už v srpnu.

„V současné době připravujeme možnost prodeje vstupenek přes internet. Věřím, že toho budou moci návštěvníci využít už v srpnu," sdělil PvNovinkám jednatel DS Prostějov Vladimír Průša. (ber)

Foto: MS

Jedete do zahraničí? Registrujte se v DROZDu!

ilustrační foto

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

Informace poskytuje cestovatel vyplněním jednoduchého formuláře na webu https://drozd.mzv.cz/. Skládá se ze čtyř částí:

  1. Informace o cestovateli

  2. Údaje o pobytu v zahraničí

  3. Informace o spolucestujících

  4. Kontaktní osoba v ČR

Po roce opět pochodovaly vojenskými lesy červené barety

ilustrační foto

Více jak 700 lidí různého věku a pohlaví se zúčastnilo poslední červnovou sobotu již tradičního pochodu „Po stopách 22. výsadkové brigády“. Spolek ČERVENÉ BARETY, z. s. zorganizoval pochod, jehož letošní 7. ročník nesl čestný název po sedmém veliteli, který velel prostějovskému elitnímu útvaru 8280, plk. Luďku Skácelovi.

Tratě byly opět dvě. Letos zhruba dvě třetiny pochodujících, vzhledem k vysoké teplotě ovzduší, využilo možnosti jít kratší vzdálenost. Na startu nechyběli ani bývalí velitelé. Všichni účastníci si nejprve minutou ticha uctili památku na nedávno zesnulého třetího velitele genmjr. Čestmíra Hrbka. Celkově již útvaru s působností v Prostějově velelo 15 velitelů. Letos se pochodu zúčastnilo osm velitelů a vdova po prvním veliteli Věra Mansfeldová.

Prostějov bude mít další cyklistické trasy

ilustrační foto

Cyklistické stezky takzvaně nad plán. Tak můžeme hodnotit nový záměr města na výstavbu tras v ulici J. B. Pecky a ulici Průmyslová.

„Vzhledem k tomu, že v rozpočtu města na letošní rok nebyla schválena příprava žádné cyklistické stezky, rozhodli jsme se zahájit přípravu stezky v ulici J. B. Pecky tak, aby na začátku roku 2020 mohla být podána žádost o dotaci z Olomouckého kraje. Konkrétně se jedná o propojovací úsek mezi ulicí Dykovou a Kosteleckou,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil a přidal informace k druhé trase.

Dotační miliony podpoří ZŠ Melantrichova

ilustrační foto

 

Ministerská dotace podpoří bezbariérový přístup a stavební úpravy učeben a dílen na ZŠ Melantrichova v Prostějově. Projekt se zaměřuje na růst kvality základního vzdělávání v klíčových kompetencích a zajištění bezbariérového přístupu objektu školy.

 

 

Stavební práce se budou týkat rekonstrukce jazykové učebny, školních dílen a cvičné kuchyňky včetně zařizovacích předmětů. Zcela nově bude vybudován bezbariérový přístup ve vstupním prostoru školy a výtah v atriu. Současně se budou stavět bezbariérové toalety pro imobilní děti. Projekt je zacílen na všechny žáky základní školy a pedagogické pracovníky. Rozsah prací je dán zpracovanou projektovou dokumentací, která byla předložena spolu se žádostí o dotaci.

Stavbě bytového domu v Prešovské stojí v cestě elektřina. A územní plán

ilustrační foto

Před časem se na Radu města Prostějova obrátila investorka stavby se žádostí o povolení zřízení elektropřípojky nízkého napětí na části pozemku ve vlastnictví města, vše v rámci stavby označené jako „Bytový dům“. Stavět chtěla v Prešovské ulici ve Vrahovicích. Rada žádost neodsouhlasila.

Důvodem zamítavého stanoviska radních je rozpor stavby s územním plánem. „Ve stejném duchu se na nás obrátila také společnost E.ON Distribuce, a.s., se žádostí o zřízení služebnosti spočívající v právu umístit a provozovat zemní kabelové vedení nízkého napětí, včetně chráničky, včetně jeho ochranného pásma na části pozemku města Prostějova. V takovém případě je třeba věc legislativně ošetřit smlouvami. Dle vyjádření dotčených odborů, stavba bytového domu v ulici Prešovská není v souladu s Územním plánem Prostějov a stavební povolení nebylo vydáno.

Pozor na hrnečky. Jsou jedovaté, varuje ministerstvo

ilustrační foto

Před sadou skleněných hrnečků varuje české ministerstvo zdravotnictví. Nebezpečné hrnky značky Smart Cook jsou zdobené kvítky a prodávají se v papírovém boxu. Podle odborníků uvolňují toxické kovy, které mohou otrávit organismus včetně ledvin, jater nebo třeba i celého nervového systému.

Pozor na sadu skleněných hrnečků značky Smart Cook, která se může nacházet na českém trhu. Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium a olovo. Na stránkách českého ministerstva zdravotnictví lze nalézt informaci o konkrétních hodnotách. Z okraje hrnečku se uvolňuje 13 miligramů kadmia a 190 miligramů olova. V prvním případě je povolený limit 0,2 miligramu, ve druhém jsou to miligramy dva. Limity jsou tedy překročené mnohonásobně.

Olomoucký kraj vede nová tvář

ilustrační foto

Stačilo pár minut a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk přišel o svůj typický knír. V pondělí 8. července ho o něj připravil holič v lazebnickém salonu Capone Barbershop. Hejtman vloni slíbil, že zdvojnásobí každou korunu, kterou lidé pošlou na charitativní konto, a pokud celková suma přesáhne 150 tisíc korun, nechá se navíc oholit. Zmiňovaná částka se díky projektu Oholíme hejtmana objevila na veřejném účtu ještě před začátkem letních prázdnin.

„Řekl jsem to už několikrát a řeknu to znovu. Sice jsem přišel o knír, ale podařila se skvělá věc – pomoci hendikepovaným dětem, které v životě ztratily daleko víc,“ uvedl hejtman.

Vybrané peníze poslouží na dopravu dětí do speciální školy v Mohelnici. O podporu projektu Oholíme hejtmana se ucházelo celkem osm organizací mezi nimi například Senior klub v Cholině nebo dětský hospic. Konečného adresáta veřejné podpory vybrali lidé formou internetového hlasování.

Situací kolem aleje se zabýváme, vzkazuje náměstek Pospíšil

ilustrační foto

Bouře, která se minulé pondělí přehnala nad Prostějovem, způsobila velké škody na Městském hřbitově. Následky vichřice stále odstraňují pracovníci FCC a specializované firmy. Město se situací kolem aleje zabývá.

„Objednány budou tahové zkoušky a na základě výsledků bude zvolen další postup. Samozřejmě se k celé situaci musí vyjádřit všechny dotčené orgány. To znamená jak životní prostředí, tak i památková péče," sdělil PvNovinkám první náměstek primátor Prostějov Jiří Pospíšil.

Vichřice vyvrátila v jedné z alejí po prvé straně při cestě k obřadní síni hned dva obrovské stromy. Ty spadly přímo mezi hroby. Poškozeno jich bylo na sedm desítek. (ber)

Foto: ber