Zprávy

Husky z Ponikve se dávají do pořádku

ilustrační foto

Pětadvacátého února přijal útulek Voříšek v Čechách pod Kosířem 18 kříženců plemene husky. Polomrtví psi byli odebráni holandskému majiteli, který žil v Ponikvi u Konice. Patnáct dospělých pejsků a tři štěňátka zde pomalu dávají dohromady.

„Většina pejsků je naočkovaná a očipována, děláme obrovské pokroky, pracujeme na důvěře, nabíráme na váze, léčíme bolístky. Děkujeme za vaši podporu a obrovskou pomoc, moc si toho vážíme," vzkazuje za útulek Leopold Dostál.

Na léčbu můžete i nadále přispívat na transparentní účet č. 43-7715910237/0100. I s variabilním symbolem 18. Děkujeme! (ber)

Foto: FB

Antisemitismus v dobovém tisku. Od Mnichova k Protektorátu

ilustrační foto

Přednášku složenou ze dvou témat pořádá 14. 3. 2019 od 16:00 hodin ve farní budově Českobratrské církve evangelické U Kalicha 1 v Prostějově spolek Hanácký Jeruzalém ve spolupráci s Klubem vojenské historie DUKLA.

„První část přednášky povede David Kovář, student Gymnázia Jiřího Wolkera, který se tématu antisemitismu věnoval ve své studentské odborné činnosti, s níž se v celostátním kole SOČky umístil na krásném šestém místě. Jednou z konzultantek jeho práce byla Marie Dokoupilová z prostějovského muzea, pod jejímž vedením zkoumal články periodika Hlasy z Hané, které vycházely v Prostějově do roku 1945. Zaměřil se na to, jak noviny interpretovaly například zapojení židovské komunity do veřejného života v Prostějově ve 20.

Pozor při nákupu stavební izolace, varuje ČOI

ilustrační foto

Česká obchodní inspekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje kontrolovala prodej stavebních výrobků. Konkrétně se jednalo o tepelně izolační trubice, které se běžně používají při tepelné izolaci budov. Celkem zkontrolovala 4 typy a u všech zjistila nedostatky. „Tyto produkty jsou zejména důležité pro správnou tepelnou izolaci potrubních rozvodů. Proto je i žádoucí, aby již při výběru a zakoupení výrobku byl spotřebitel řádně informován o jeho vlastnostech, možnostech a podmínek použití. Absence předepsaných dokumentů a informací může vést k nesprávnému použití tepelně izolačních trubicí.

Česká obchodní inspekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje uskutečnila kontroly tepelně izolačních materiálů - tepelně izolačních trubic z minerální vlny a tepelněizolačních trubic z pružné polyethylenové pěny, které může spotřebitel zakoupit v prodejnách stavebních materiálů nebo v e-shopu.

Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov získá od města dotaci

ilustrační foto Sokol II

Zastupitelé budou rozhodovat o doporučení radních udělit Sokolům čtyřsettisícovou dotaci.

„Dotační finance mají pomoci sokolům při rekonstrukci sociálního zařízení v jejich budově. Žadatel se na radní a zastupitele obrátil se žádostí o poskytnutí této dotace s tím, že celkové náklady na zmíněnou opravu mají činit 860 tisíc korun,“ vyčíslil primátor František Jura.

Tělovýchovná jednota se také obrátila s žádostí o dotační výpomoc na Olomoucký kraj.

„Tady žádají o částku 410 tisíc korun. Další peníze má poskytnout grant České obce sokolské, kde se bude jednat o 50 tisíc korun,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Potřebovali si přivydělat. Prodejem na parkovišti

ilustrační foto MP

 Ve čtvrtek7. 3. 2019 po třetí hodině odpoledne bylo přijato na linku 156 prostějovských strážníků oznámení o dvou mužích, kteří nabízejí zboží na parkovišti u supermarketu. Strážníci kontaktovali oznamovatele a ten popsal osoby, které se snažily prodat v kufříku nějaké věci. 

"Hlídka dotyčné muže zastavila a požádala o vysvětlení dané situace. Jednalo se o sadu s akuvrtačkou a příslušenstvím. Oba muži shodně uvedli, že zboží zakoupili v Polsku a nevěděli o zákazu prodeje na veřejném prostranství. Veškeré zboží jim hlídka na místě odebrala a vystavila potvrzení," uvedl strážník Petr Zapletal. Muži ve věku šestadvacet a osmnácti let jsou podezřelí z přestupku pro porušení nařízení města Prostějova. Za takové jednání jim u správního orgánu muže být udělena pokuta do výše 100 000 Kč. (red)

Noční vítr bral střechy. A lámal stromy

Foto HZS Olomouckého kraje

Profesionální a dobrovolní hasiči od sobotní dvaadvacáté hodiny vyjížděli v Olomouckém kraji ke zvýšenému počtu technických pomocí s ohledem na silný vítr.  Zásahy hasičů pokračovaly i v nedělních hodinách, do statistik se zapsaly více jak čtyři desítky žádostí převážně o pomoc s odstraňováním spadených stromů na komunikace, železnici, či místa ze zvýšeným pohybem osob.

"Nejčastěji pohledem lokací se jedná o zásahy na Prostějovsku a Olomoucku. V Mostkovicích hasiči zajišťovali provizorně střechu, poté co zde začala padat střešní krytina do ulice. Na místo po průzkumu první jednotkou z Prostějova dorazil také speciální technický kontejner ze stejné stanice v Prostějově. Hasiči větší část tašek hrozící pádem odstranili, návazně pomocí latí a plachet střechu pro krátkodobé překlenutí situace zakryli. V Mostkovicích také hasiči na jiném místě museli rozebrat větrem poničenou plechovou garáž.

Lidl prodával falšované kabanosy. Z Polska

Foto SZPI

V rámci cílených kontrol zjistili inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v tržní síti falšovaný masný výrobek „PIKOK KABANOSY“, trvanlivý - uzený výrobek, hmotnost: 175 g, šarže: L0197/F140/05293; DMT: 12.02.2019, výrobce: TARCZYŇSKI S.A., Uježdziec Maly 80, 55-100 Trzebnica, Polsko. Inspektoři potravinu odebrali v provozovně Lidl Česká republika v.o.s., Velebudická 3303/1a, Most. Inspekce prodejci nařídila stažení předmětné potraviny ze všech svých poboček a zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Výrobce na obalu potraviny mj. uvedl: 100 g výrobku (bylo vyrobeno) ze 158 g masa (z toho 150 g vepřové maso a 8 g hovězí maso). Laboratorní rozbor ale prokázal, že výrobek neobsahuje hovězí maso v množství vyšším než 1%. Informace na obalu tak klamala, spotřebitel ohledně skutečného složení potraviny. Kontrolovaná osoba se tím dopustila porušení Evropského nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, a to ve smyslu klamání spotřebitele.

Obchodníci nás šidí na slevách. A hodně, konstatuje inspekce

ilustrační foto

Česká obchodní inspekce kontrolovala dodržování nabídky a prodeje zboží za akční slevy a ve slevových akcích, které na tuzemském trhu probíhají prakticky celoročně. V průběhu roku 2018 uskutečnila 5 161 kontrol a porušení zákonů zjistila v 2 464 případech. Nejčastěji byl porušován zákon o ochraně spotřebitele, kdy například obchodníci nesprávně účtovali deklarovanou cenu zboží nebo neuváděli konečnou cenu výrobků. Olomoucký a Moravskoslezský kraj se ukázal jako vůbec nejproblematičtější, pochybení bylo zjištěno v 55,6 %.

Česká obchodní inspekce v období od 2. ledna do 31. prosince 2018 uskutečnila kontrolní akci zaměřenou na nabídku a prodej zboží za akční ceny a zboží ze sezónních slev. Kontrolní akce probíhala na celém území České republiky bez ohledu na formu nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb. Celkem bylo provedeno 5 161 kontrol a v 2 464 případech (47,7 %) bylo zjištěno porušení právních předpisů.

Nejčastěji docházelo k nedodržení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

Den učitelů se bude slavit 29. března v divadle 

ilustrační foto

Městské divadlo Prostějov bude letos opět místem konání oslav Dne učitelů. Akce se bude konat v pátek 29. března 2019 od 18 hodin v Městském divadle v Prostějově.

„Jedná se o slavnostní večer u příležitosti Mezinárodního dne učitelů, v rámci něhož jsou každoročně předávána ocenění za zásluhy navrhovaným učitelům či pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení působících na území města Prostějova,“ uvedl primátor města František Jura.

OBRAZEM: Děti se bavily na karnevalu

ilustrační foto

Masopustní veselí vyvrcholilo na ZŠ Jana Železneho tradičním karnevalem pro žáky školní družiny. O program a hudbu se postarali žáci 9 B, o soutěže a zábavu zase 6. C.

Masky byly tentokrát obzvláště povedené. Bylo tu vojsko, ale i spousta princezen, kovbojové i čarodějnice. Vytáhly se i vychovatelky - policistka, pistolnice i Marfuška z Mrazíka. Na závěr si všichni zatančili se Zumbou. Zábava trvala od 13.30 do 15 hodin a vskutku platilo, že „kdo si hraje, nezlobi”.

(Text i foto: NVla)