Tragicky skončilo týrání, zneužívání a zanedbávání smrtí šesti dětí!

Tragicky skončilo týrání, zneužívání a zanedbávání smrtí šesti dětí!
ilustrační foto archiv PvNovinky

 

Počet ohlášených případů týraných a zneužívaných dětí meziročně neklesá, za rok 2014 se podle statistiky MPSV zastavil na čísle 8 478 případů. Tragicky skončilo týrání, zneužívání a zanedbávání smrtí šesti dětí. Statistiky evidují nárůst o více než 10 % nahlášených případů, v roce 2013 bylo ohlášeno 7 527 případů týrání a zneužívání dětí, v roce 2014 to již bylo 8 478. Přitom případy, které se dostanou na veřejnost, jsou stále jenom špičkou ledovce.

Vyšší nárůst oproti předchozímu roku byl zaznamenán u zanedbávání dětí a dětské pornografie. V roce 2014 bylo ohlášeno 5 484 případů zanedbávání dítěte, u 2 455 dětí se dokonce jednalo o opakované případy. Dětskou pornografií se úřady v roce 2013 zabývaly ve 33 případech, v minulém roce to bylo už u 87 dětí, z nichž 48 bylo k dětské pornografii zneužito opakovaně.

Pouze počet tělesně týraných dětí poklesl z 859 ohlášených případů v roce 2013 na 787 v roce 2014. Psychické týrání, které je hůře odhalitelné, eviduje MPSV u 1 171 dětí, z čehož 652 případů bylo opakovaných. Sexuálně bylo v minulém roce zneužito 932 dětí, přičemž na 281 dětech bylo sexuální násilí opakované. Nejčastěji se týrání a zneužívání odehrává na dětech ve věku 6 až 15 let, nicméně v 484 případech šlo o týrání nebo zanedbání dítěte mladšího jeden rok.

Důsledkem týraní, zneužívání nebo zanedbávání bylo v roce 2014 odebráno rodičům 1 248 dětí, což je o 233 více než v roce 2013. Nejčastěji děti putovaly do zařízení vyžadující okamžitou péči (ZDVOP), konkrétně v 467 případech, do ústavní péče bylo umístěno 345 dětí a širší rodina se postarala o 298 dětí.

Nejčastějším oznamovatelem týrání nebo zanedbávání dítěte zůstává škola a zdravotnická zařízení. Zvýšil se ale počet matek, které týrání, zneužívání nebo zanedbávání dítěte nahlásí, v roce 2013 naopak převažoval počet anonymních ohlášení.

Týrání nebo zanedbávání dětí se stále nejvíce děje v rodinách neúplných (3 879 dětí). Oproti roku 2013 došlo ve statistikách MPSV ke sloučení rodin neúplných bez matky a rodin neúplných bez otce na jednotnou kategorii rodin neúplných. V 2 930 případech týrání nebo zanedbávání došlo v rodinách úplných a v 1 341 případech v rodinách s novým partnerem matky či otce. (red)

Poslat nový komentář