V „Generačním tandemu“ pracuje už 70 lidí, jsou i v Prostějově

V „Generačním tandemu“ pracuje už 70 lidí, jsou i v Prostějově
ilustrační foto internet

 

Celkem 35 uchazečů o zaměstnání získalo novou práci díky projektu, který pilotně běží od 1. 3. 2014 pod názvem „Generační tandem – podpora generační výměny“ v Karlovarském, Středočeském a Olomouckém kraji. Zatím se do něj zapojilo 29 zaměstnavatelů. Dalších 94 jich projevilo zájem o vstup do programu a nabídlo 128 pracovních míst. 

Podstatou projektu je společné sdílení pracovního místa. V praxi to znamená, že u jednoho zaměstnavatele pracuje na jedné pozici stávající zaměstnanec, kterému vznikne během následujících maximálně tří let nárok na řádný odchod do starobního důchodu a zároveň je v evidenci ÚP ČR jako zájemce o zaměstnání, a zaměstnanec mladší 30 let, který je v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR.

Úřad práce ČR pak může společnosti přispět dvěma způsoby - příspěvkem na společensky účelné pracovní místo (SÚPM) a příspěvkem na udržení zaměstnance. Oba mohou dosáhnout výše až 24 000 Kč měsíčně a firma je může pobírat po dobu 6 – 12 měsíců.

Zaměstnanci přijatí v rámci projektu se nejčastěji „dělí o místo“ v administrativě, účetnictví, výzkumu, zemědělství, strojírenství, v dělnických profesích, ve zdravotnictví, bezpečnosti, obchodu nebo sociálních službách. Zájem o projekt je i v Olomouckém kraji. Dosud tam do něj vstoupilo 16 evidovaných uchazečů o zaměstnání a 12 zaměstnavatelů. ÚP ČR vyplatil firmám v tomto kraji 76 080 Kč.

Za bezproblémovou považuje komunikaci s kolegyní také Veronika Veselá z Prostějova. Společně se dělí o místo mzdové účetní. „Účast v projektu je pro mě přínosná v několika oblastech. Mám příležitost učit se pod vedením zkušeného člověka a postupně tak získávám přesnou a ucelenou představu o tomto oboru. V neposlední řadě oceňuji možnost samostatné práce při provádění mzdových operací s možností zpětné vazby.“ „Zapracování zaměstnance zkušeným pracovníkem v rámci projektu probíhá bez stresu z chyb a nově přijatý člověk rychleji získá zkušenosti, které by jinak často získal metodou pokus - omyl,“ doplňuje zaměstnankyni jednatel společnosti SwissCentrum software Miroslav Machálek.

Program poběží do 31. 10. 2015. Celkem by do něj mělo vstoupit minimálně 110 lidí v předdůchodovém věku (stávající zaměstnanci u zaměstnavatele) a 110 mladých uchazečů o zaměstnání. (red)

Poslat nový komentář