Pozvání na pouť k Panně Marii Určické

Pozvání na pouť k Panně Marii Určické
ilustrační foto

 

Obraz Panny Marie Určické má dle pověsti moc uzdravovat nemocné lidi. Věhlasné, pravidelné poutě však začaly ustávat v období před první světovou válkou, až zcela zanikly. O obnovu poutního místa se zasloužili až nynější farníci spolu s farářem Leszkem Rackowiakem.

Ve dnech 5. - 6. září tak proběhne již třetí pouť k Panně Marii Určické v novodobé historii, na kterou jsou všichni srdečně zváni. Pouť se koná v kostele sv. Jana Křtitele v Určicích, který je unikátní svojí věží, protože ta není spojena s kostelem. V českých zemích není mnoho podobných kostelů, kdy věž stojí samostatně.

V sobotu 5. 9.  začíná program od 15 hodin výstavou Nejsvětější Svátosti, poté proběhne Svátost smíření a v 18 hodin mše svatá. V19 hodin proběhne duchovní koncert Orlice.

V neděli 6. 9. projde od 10:30 hodin průvod od hřbitova do kostela sv. Jana Křtitele. Od 11 hodin se pak bude konat mše Svatá, kterou bude celebrovat novoříšský opat Marian Rudolf Kosík, Oprem.

Pozvání na pouť přijali její Císařská výsost arcivévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská, která je zároveň patronkou pouti, a Dr. Michael Macek. (red)

 

Poslat nový komentář