Z Čechůvek do Kralic neprojedete

Z Čechůvek do Kralic neprojedete
ilustrační foto archiv PvNovinky

 

Magistrát města Prostějova, odbor dopravy, povolil úplnou uzavírku silnice III/3679 v úseku od křižovatky s II/150 u Čechůvek po křižovatku s III/3677 v Kralicích na Hané. Důvodem uzavírky je oprava silnice.

Silnice bude uzavřena od 2. března v délce cca 1450 metrů. Objízdná trasa je obousměrná a nařizuje se následovně - vozidla jedoucí do Kralic na Hané od křižovatky III/3679 s II/150 a II/150H pojedou po II/150 směr Přerov na křižovatku s III/3677 kde odbočí vpravo a po III/3677 dojedou do Kralic na Hané.  Uzavírka bude ukončena 31.5.2015. (red) 

Poslat nový komentář