Stát prodává dům s pozemkem v Určicích

Stát prodává dům s pozemkem v Určicích
Foto ÚZSVM
Další fotky: 
Stát prodává dům s pozemkem v Určicích
Stát prodává dům s pozemkem v Určicích
Stát prodává dům s pozemkem v Určicích
Stát prodává dům s pozemkem v Určicích

 

ÚZSVM prodává pozemek parc.č. 634 a budovu Určice, č.p. 335 na pozemku parc.č. 635,LV 1344,vše v k.ú. a obci Určice. Minimální kupní cena je 2 497 000 Kč.

Předmětné nemovité věci se nacházejí v zastavěné části obce Určice, přístup je zajištěn z veřejné komunikace. Budova je dvoupodlažní rodinný dům s podkrovím a se sedlovou střechou, situovaný jako řadový koncový. V současné době se nachází ve stavu nedokončené kompletní rekonstrukce, kterou započal původní vlastník. Budova, včetně zastřešení, které bylo zamýšleno využít jako terasu se nachází na pozemku parc. č. 635 jiného vlastníka. Na pozemek jiného vlastníka volně navazuje pozemek parc. č. 634 – zahrada, který je ve vlastnictví ČR. Původní stáří objektu je, dle dostupných informací, cca 75 let, původním vlastníkem byly zakoupeny v roce 2004 a v témže roce započala jejich rekonstrukce, která však, z důvodu zajištění a následného propadnutí majetku státu, nebyla dokončena. Budova se v současné době nachází ve stavu nedokončené rekonstrukce. Budovu lze napojit na veškeré inženýrské sítě, tj. vodovod, kanalizaci, zemní plyn a el. energii (elektroměr a plynoměr byly demontovány).   

Termín podání nabídek je 23.09.2015 15:00 hodin. Bližší info na http://uzsvm.cz/majetek/prodej-nemoviteho-majetku/budovy-stavby/detail/pozemek-parcc-634-a-budova-urcicecp-335-na-pozemku-parcc-635lv-1344vse--22695/. (ber)

Poslat nový komentář