Akcie společnosti Vodovody a kanalizace budou v listinné podobě

Akcie společnosti Vodovody a kanalizace budou v listinné podobě
ilustrační foto internet

 

Rada města doporučila Zastupitelstvu, aby pověřil zástupce města, jako většinového akcionáře, hlasovat na valné hromadě pro přeměnu akcií společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov ze zaknihované do listinné podoby.

Město Prostějov vlastní 186724 zaknihovaných akcií na jméno společnosti VaK Prostějov nominální hodnotě 1 000 Kč za akcii. Akcie jsou zaknihované u Centrálního depozitáře cenných papírů, přitom musí mít zřízen majetkový účet, za jehož vedení město ročně platí 12 tisíc korun. „Přeměnou akcií do listinné podoby dojde k úspoře finančních prostředků za vedení majetkového účtu a ke snížení administrativní zátěže,“ vysvětlil primátor Miroslav Pišťák s tím, že tak dojde ke sjednocení všech akcií do listinné podoby.

Město Prostějov má v akciové společnosti VaK Prostějov, jež má základní kapitál 442,148 mil. Kč, podíl 71,77% (317,319 mil. Kč). (red)

Poslat nový komentář