Velikonoční jarmark má přesná pravidla

Velikonoční jarmark má přesná pravidla
ilustrační foto iprostejov.cz

Velikonoční jarmark, který se v Prostějově bude konat zcela poprvé, už má stanovenou přesnou hladinu poplatků pro trhovce. Rada města Prostějova odsouhlasila výši nájemného za užívání dřevěných prodejních stánků a výši poplatku za službu, a to právo přenechání prostoru pro umístění mobilního stánku umístěného v rámci Prostějovského velikonočního jarmarku.

Nájemné za užívání dřevěného prodejního stánku Standard bude činit 100 korun včetně DPH na jeden den. Nájemné za užívání dřevěného prodejního stánku Gastro bude činit 200 korun.

Poplatky za umístění mobilních stánků budou obdobné. Za malý stánek trhovci zaplatí 100 a za umístění velkého mobilního stánku 200 korun včetně DPH za jeden den. Uvedené prodejní stánky byly prozatím využívány pouze v rámci městem každoročně pořádaných vánočních trhů, kde ceny byly podstatně vyšší.

Za užívání dřevěných prodejních stánků Standard ve vánoční čas trhovci platí 250 korun a za stánky Gastro 500 korun včetně DPH za jeden den. Protože se jedná o pilotní projekt velikonočních trhů, cenu město záměrně přizpůsobilo této novince.

Termín konání Prostějovského velikonočního jarmarku v roce 2016 byl stanoven na období od 18.03.2016 do 26.03.2016.

„Město se takto snaží založit novou tradici konání velikonočních jarmarků tohoto typu v Prostějově a přilákat co největší množství prodejců zboží s velikonoční tématikou,“ konstatovala primátorka Prostějova Alena Rašková. Podle jejích slov bude i letos součástí velikonočních svátků vyzdobené náměstí. Zajistí jej stromky z Lesů města Prostějova a děti z prostějovských mateřských a základních škol. Tradici před časem zavedl Okrašlovací spolek Prostějov ve spolupráci se Zdravým městem Prostějov. (red) 

Poslat nový komentář