Sebevrah na kolejích? Kdepak, hledač špačků!

Sebevrah na kolejích? Kdepak, hledač špačků!
ilustrační foto

 

Na lince 156 přijali strážníci oznámení o muži, pohybujícím se v kolejišti. Oznamovatel vyjádřil obavu o jeho život, maník ale pouze sbíral nedopalky cigaret. Prostřednictvím městského kamerového systému byl dotyčný nalezen a na místo vyslána hlídka. "I přesto, že zrovna projížděl vlak, sedmatřicetiletý muž se k němu nepřiblížil. Jen něco hledal na zemi. Vyšlo najevo, že dotyčný sbírá nedopalky cigaret," konstatovala strážník Jana Adámková. 

Připomínka: Zákon o drahách č. 266/1994 §4a odstavec 2) stanoví : všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou a) dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci, b) dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací, c) prostor určený pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány služby související s drážní dopravou, d) veřejně přístupných účelových komunikacích v obvodu dráhy,  e) volných ploch vzdálených nejméně 2,5m od osy krajní koleje dráhy. (red)

Poslat nový komentář