Střední školy v Olomouckém kraji nabízí nové vzdělávací obory

Střední školy v Olomouckém kraji nabízí nové vzdělávací obory
ilustrační foto kr-olomoucky.cz

Přihlášku na střední školu nebo učiliště musí žáci devátých tříd odevzdat do 15. března. V Olomouckém kraji mohou vybírat z devadesáti středních škol. Ty teď navíc rozšířily svou nabídku o další obory vzdělávání. Grafický design, mechanizace a služby, elektromechanik pro zařízení a přístroje, kameník nebo montér suchých staveb – například na tyto obory se nově mohou deváťáci přihlásit.

„Po montérech suchých staveb je na trhu práce dlouhodobě velká poptávka. Proto jsme tento obor zařadili do naší nabídky. Doplní paletu učebních oborů, které v naší škole pokrývají oblast stavebnictví,“ uvedl Aleš Jurečka, ředitel Střední školy polytechnické v Olomouci.

Velký zájem ze strany zaměstnavatelů. To je hlavní důvod vzniku nových oborů. Další příčinou je pak právě ucelení nabídky určité školy. „S ohledem na to, že v Olomouckém kraji je nabízena široká škála oborů vzdělávání, je třeba výběru vhodného oboru věnovat náležitou pozornost a dbát nejen na jeho atraktivitu, ale zejména na další uplatnitelnost na trhu práce,“ řekl Jiří Rozbořil,  hejtman Olomouckého kraje.

„S orientací v široké nabídce studijních a učebních oborů vzdělávání, které jsou nabízeny školami všech zřizovatelů na území Olomouckého kraje, pomůže žákům a rodičům Atlas školství 2016/2017. Ten dostal každý žák 9. třídy základní školy v našem kraji,“ doplnil náměstek hejtmana Olomouckého kraje Zdeněk Švec.

Olomoucký kraj v rámci podpory technického vzdělávání vyhlásil dotační program s názvem Program na podporu polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji. Ten navázal na program stipendií Olomouckého kraje.

„Program má zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce. Podpoří také aktivity, které povedou ke zvýšení počtu žáků v technických oborech zakončených maturitní zkouškou a posílí trh práce zajištěním dostatku kvalifikované pracovní síly v daných oborech. Cílem je i motivace žáků k lepším výsledkům ve vzdělávání a chování,“ uvedl hejtman Rozbořil.

Olomoucký kraj v rámci programu podpoří 24 učebních oborů a 8 technických oborů ukončených maturitní zkouškou. Počítá na to s částkou 7 300 000 korun.

Olomoucký kraj zřizuje celkem 67 středních škol. U dalších osmnácti je zřizovatelem soukromá osoba. Tři školy zřizuje obec a dvě církev. Letos se na střední školy v regionu bude hlásit více než čtyři a půl tisíce žáků devátých tříd. (red)

Poslat nový komentář