Byli jste už zapsat dítko do školy? Máte čas do šesti!

Byli jste už zapsat dítko do školy? Máte čas do šesti!
ilustrační foto MMP

Úderem poledne začaly dnes, 20. 4. 2018, zápisy do prostějovských základních škol.

Zápis žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2018/2019 je v souladu s § 36 odst. 4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění koná v pátek 20. dubna 2018 od 12:00 – 18:00 hodin. Spádové obvody základních škol jsou stanoveny  obecně závaznou vyhláškou č. 7/2009, kterou se stanoví spádové obvody základních škol v územním obvodu statutárního města Prostějova. (red)

Poslat nový komentář