Zdravé město Prostějov rozdělí 90 tisíc korun

Zdravé město Prostějov rozdělí 90 tisíc korun
ilustrační foto znak

Fyzické, právnické osoby i fyzické osoby podnikající mohou v letošním roce opět žádat o dotační peníze z programu Zdravého města Prostějova. Jeho vyhlašovatelem a poskytovatelem je statutární město Prostějov.

Rada města Prostějova koncem minulého roku odsouhlasila opětovné vyhlášení dotačních příspěvků z programu Zdravého města Prostějova.
„Cílem a prioritou dotačního programu je udržitelný rozvoj města Prostějova, jeho životní prostředí, rozvoj a podpora podnikání, oblast bezpečnosti, zdraví, vzdělávání a další oblasti,“uvedla Alena Dvořáková, koordinátorka projektu Zdravé město a MA21 a doplnila, že v „dotačním měšci“ je 90 tisíc korun.
Peníze se budou rozdělovat v následujících tématech:

1. Oblast celoživotního vzdělávání
2. Vzdělávání dětí a mládeže
3. Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence zdraví
4. Škola podporující zdraví
5. Prevence v dopravní výchově
6. Popularizace vědy
7. Ochrana životního prostředí, odpady
8. Žijeme spolu – podpora handicapovaným občanům
9. Den pro podnikatele – zapojení podnikatelské sféry do aktivit Zdravého města, seminář
10. Volné téma – S úsměvem jde všechno líp

Příjemcem podpory jsou fyzické osoby, právnické osoby, fyzické osoby podnikající. Lhůta pro předkládání žádostí je platná až do 31. 1. 2016. Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.
Kontaktní osoba: koordinátorka Zdravého města tel: 582 329 128. (Zdroj MMPv)

Poslat nový komentář