Příjem žádostí do Nové zelené úsporám pro rok 2014 začal v dubnu

Příjem žádostí do Nové zelené úsporám pro rok 2014 začal v dubnu
ilustrační foto

 

Příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám začal 1. dubna tohoto roku a ukončen bude buď vyčerpáním alokace, nebo nejpozději ve 12 hodin dne 31. října 2014. Celkem letos na financování programu půjde 1,9 mld. korun, což je téměř o miliardu více než v loňském roce.

První výzva je zaměřena na tři typy opatření – na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a na efektivní využití zdrojů energie.

Žádost o poskytnutí podpory se podává elektronicky prostřednictvím online formuláře přístupného na internetových stránkách programu Nová zelená úsporám: http://www.nova-zelenausporam.cz. (red)

Poslat nový komentář