Komunikace a chodník v Žešově – U Palírny snad letos

Komunikace a chodník v Žešově – U Palírny snad letos
ilustrační foto MMP

Nová komunikace a chodník, U Palírny v Žešově, za 4,8 milionu korun. To je doporučení, které radní předkládají Zastupitelstvu města Prostějova ke schválení.

Investiční akce byla připravována v roce 2016. Na základě rozhodnutí porady primátorky bylo vypsáno výběrové řízení, ve kterém nejvýhodnější nabídku předložila společnost STRABAG a. s., Praha. Smlouva o dílo byla podepsána s termínem realizace 04-06/2017.

„Výsledná cena vzešlá z výběrového řízení je o zhruba o dvacet procent nižší, než byl předpoklad vycházející z projektové dokumentace. V rámci stavebních prací má být provedena rekonstrukce komunikace v délce 274 metrů, dále rekonstrukce chodníků, odvodnění a veřejného osvětlení,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Podle jeho vyjádření je ve smlouvě o dílo také bod, ve kterém je stanovena podmínka, že když v termínu do 30. 3. 2017 nebudou schváleny finanční prostředky, stavba nebude realizována. Právě tento odkaz je téma pro rozhodnutí zastupitelů. (red)

 

Poslat nový komentář