Výstavba modlitebny, ohrazení celého prostoru a instalace náhrobků? Ne!, říká primátorka

Výstavba modlitebny, ohrazení celého prostoru a instalace náhrobků? Ne!, říká primátorka
ilustrační foto ber

O prohlášení zrušeného židovského hřbitova kulturní památkou jednala opět Rada města Prostějova. Stále stojí za svým stanoviskem, že pro město je tato možnost nepřijatelná. Na bývalém hřbitove ve Studentské ulici se do roku 1908 nepohřbívá.

„Jednáme s Federací židovských obcí, se kterou se snažíme vyjednat to, aby byly splněny jejich požadavky, ale nebyl narušen chod lokality,“ uvedla primátorka Alena Rašková s tím, že po vzájemné dohodě další informace nebudou poskytovány.

Rozezlena je ale podaným návrhem na vyhlášení hřbitova kulturní památkou. „Dostal se k nám až na naši žádost před 14 dny, vůbec jsme o tom nevěděli. Navíc je v návrhu řada změn, se kterými nemůžeme souhlasit. Mimo jiné výstavba modlitebny či ohrazení celého prostoru,“ dodala primátorka.

Podle náměstka Zdenka Fišera by mimo jiné muselo být zrušeno parkoviště u školy, omezen by byl přístup techniky záchranných složek k objektu školy, což zakazuje zákon. Problémem by byla i možnost, že by si projekt vyžádal přeložky sítí.

Návrhu jsou podle radních nakloněni památkáři, kteří dali souhlasné stanovisko. (ber)

Komentáře

Lže, lže a stále lže.- Jejich strana to v prostějově dokázala jak s Mačákem, tak s Pištákem i Smetanou.

Ani já nevěřím prostějovské primátorce v této věci ani slovo! Neměla a nemá jakýkoliv vztah ke kultuře a historii jako takové. Modlitebny - pokud vím, nebyly a nejsou součástí židovských hřbitovů. Náhrobky tam stěží mohou vracet, když jich z bývalých cca dvou tisíc mají asi tak 25 necelých! Co by s tím asi pokryli? A přeložky sítí jsou opět nemožné, protože pro Židy je nenarušitelnost hrobů posvátná, tak nemají důvod hledat v zemi sítě. Prostě žádné památky a nechme vyvřít skrytý antisemitismus prostějovské CSSD. P"rostě úřad v Prostějově i Olomouci se vždy brání čemukoliv, co zavání památkovou ochranou. My v Prostějově totiž rádi bouráme...... a zásadně neplníme volební sliby

nevolič současné garnitury!

Případy, kdy je nějaký "informační šum" se podezřele množí. Lidově se tomu říká :"trochu lže, někdy říká pravdu ". Inu, věk je tady, to na její omluvu.

Je mi líto, že paní primátorka neříká pravdu o návrhu na kulturní památku. Návrh na kulturní památku byl na Ministerstvo kulttury podán po konzultaci s jejím předchůdcem. Dopis o tomto kroku, který obsahoval i průvodní dopis na Ministerstvo kultury, byl na radnici odeslán jako doporučená zásilka dne 10. srpna 2015 (hmotnost zásilky 0,091 kg). Návrh na kulturní památku byl i předem deklarovaným bodem jednání s paní primátorkou ve středu 6. lednu 2016, kdy se jednání účastnila i pracovnice Ministerstva kultury. Jelikož jsem si nebyl jist, že má paní primtorka k dispozici veškerou korespondenci s bývalým primátorem Pišťákem, tak jsem jí mj. zaslal veškeré dopisy z let 2014 a 2015 doporučenou zásilkou dne 24. března 2016 (hnotnost 0,097 kg). Není tedy možné tvrdit, že se město o návrhu (či textu návrhu) dozvědělo teprve před čtrnácti dny. Taky nikdy nezazněl ani jen nápad, že by někdo chtěl budovat v rámci rehabilitace starého židovského hřbitova modlitebnu.
Tomáš Jelínek

Poslat nový komentář