OBRAZEM: Varianty bývalého židovského hřbitova

OBRAZEM: Varianty bývalého židovského hřbitova
Foto, nákresy MMP
Další fotky: 
OBRAZEM: Varianty bývalého židovského hřbitova
OBRAZEM: Varianty bývalého židovského hřbitova
OBRAZEM: Varianty bývalého židovského hřbitova
OBRAZEM: Varianty bývalého židovského hřbitova

První setkání se zahraničními rabíny, kteří nastínili plán rehabilitace starého židovského hřbitova, proběhlo v Prostějově v létě roku 2012. O necelý rok později započala být setkání konkrétnější. Zahraniční rabíni prezentovali svou představu obnovy hřbitova a poukázali na význam tohoto místa z hlediska své víry. Město Prostějov, které je si plně vědomo citlivosti projektu i jeho vztahu k židovské tradici města, prakticky od začátku těchto jednání konzultuje záležitost s představiteli Federace židovských obcí České republiky.

Zároveň však musí vnímat i aktuální stav lokality, její okolí a potřeby. Bytová zástavba, parkovací plochy, škola, přístupové cesty pro žáky, evakuační trasy, přístupové cesty pro zásobování jídelny, přístup pro složky Integrovaného záchranného systému, zkrátka dodržení všech bezpečnostních předpisů. Z těchto důvodu jsou jednání o obnově někdejšího židovského hřbitova tak složitá.

Město Prostějov nemohlo z výše uvedených důvodů bezvýhradně přijmout zatím ani jednu z navrhovaných variant. To, že byl někdejší hřbitov prohlášen kulturní památkou, ale respektuje. Nadále jedná s Federací židovských obcí České republiky o možnosti ještě důstojnější úpravy celého prostoru. V první fázi jednání se soustředí na úpravu zelených ploch do podoby, která by více zdůraznila, o jak významný prostor z hlediska židovské historie jde. V další fázi se pokusí řešit problematiku stávajícího parkoviště, které taktéž zabírá plochu někdejšího židovského hřbitova.

S výjimkou zákazu venčení psů v dané lokalitě nepočítá město Prostějov v tuto chvíli s žádným omezením pro pohyb osob nebo přemisťováním přístupových cest či parkoviště. (red)

Komentáře

Budovat na mrtvých židech-město to jistě vědělo a ne až teď,nějakou infrastrukturu může jen politický blbec.

Poslat nový komentář