Kámen z bývalého židovského hřbitova nebo betonový obrubník asfaltového chodníku?

Kámen z bývalého židovského hřbitova nebo betonový obrubník asfaltového chodníku?
ilustrační foto ber

Vedení města Prostějova dostalo v těchto dnech informaci od zástupců americké dobročinné nadace Kolel Damesek Eliezer, která reprezentuje rabíny požadující rehabilitaci bývalého židovského hřbitova ve Studentské ulici v Prostějově, o údajném poškození zbytku dobové zdi hřbitova. Dojít k němu mělo při současné výstavbě křižovatky v ulici Tylova, konkrétně při odtěžení asfaltového chodníku, který kopíruje základy bývalé hřbitovní zdi.

Otázka, zda se skutečně jedná o dobový artefakt, zaměstnala jak památkáře, tak vedení města Prostějova. Odpověď je však nejednoznačná. Šetření provedl na místě samém vedoucí oddělení památkové péče PhDr. Marek Perůtka.

„Zídka už byla včetně základu odstraněna. Za daného stavu možnost vyjádřit se k jejímu datování a původní funkci je o to více ztížena. S největší pravděpodobností se lze domnívat, že se jedná, respektive jednalo o novodobou konstrukci z betonu litého do bednění, v jehož výplni se nacházely zřejmě druhotně použité kamenné fragmenty, dlažební kostky či kusy lomového kamene. Dále je nanejvýš pravděpodobné, že vzhledem k poloze na okraji parcely se jednalo o konstrukci, která byla položena do stopy původní ohradní zdi místního starého židovského hřbitova,“ uvedl Marek Perůtka.

Je třeba zdůraznit, že město Prostějov v rámci regenerace ulice Tylova postupovalo velice citlivě právě s ohledem na bývalý židovský hřbitov.

„Abychom nenarušili pietu místa, upravili jsme projekt z původní kruhové křižovatky, která by zasahovala do bývalého židovského hřbitova, na křižovatku průsečnou, která bude mimo tento pozemek. Postupovali jsme tak s vědomím a přáním židovské obce. Bohužel stavební firma, která regeneraci křižovatky provádí a fragment odhalila, nás na místo nálezu nezavolala a ani nás o ničem neinformovala. To považujeme za pochybení a je mi to velice líto,“ uvedla primátorka města Alena Rašková. Její slova doplnil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer: „Stavbaři chodník při současné rekonstrukci odtěžili, vytvořili zpevněné podloží a pokračují dle původní dokumentace. Sama úprava křižovatky byla schválena ještě před prohlášením pozemku bývalého židovského hřbitova za kulturní památku. Osobně si myslím, že jde o betonový obrubník zmiňovaného chodníku. Jeho základ byl takzvaně „vyšalovaný“. V době výstavby zídky bývalého židovského hřbitova se beton nepoužíval. Pokud by šlo skutečně o zídku hřbitova, byl by, dle mého názoru základ kamenný a vrchní část cihlová.“

To, zda se skutečně jedná o fragment zídky bývalého hřbitova nebo o zvýšený okraj asfaltového chodníku, kopírujícího zeď hřbitova, ovšem zůstane nezodpovězeno. Stavební firma pokračuje v práci a nelze již získat více informací.

„Město Prostějov dále prověří, zda nedošlo k pochybení i na straně odpovědného pracovníka Odboru rozvoje a investic, který stavební akci zajišťuje. Pokud by se toto prokázalo, bude na místě zvážit personální opatření,“ uzavřela primátorka Rašková. (Zdroj MMPv)

Komentáře

Zajímalo by mě, proč se Židé zajímají o tento bývalý hřbitov až nyní, 27 let po revoluci? Myslím, že současný pomník je dostačující, rozhodně nesouhlasím s tím, aby se obnovoval hřbitov v obydlené části města, navíc v blízkosti školy. Židé a ostatní lidé co jim tak vehementně přikyvují by si měli uvědomit, že prakticky všude v zemi jsou ostatky nějakých lidí co tu žili před námi,takže bychom vlastně nikde neměli kopat, stavět, chodit, ani žít. Nebo si snad někteří předci zaslouží větší pietu než jiní?

Tolik let tam stojí škola a je vybudovaný park, to si nemohli vzpomenout dřív? To se budeme stále vracet do minulosti?

Příprava na konečný cíl - zbourání školy a zábor veřejného prostranství. Šverdík už bije na poplach.

Poslat nový komentář