Jednání ohledně bývalého židovského hřbitova přineslo první shodu

Jednání ohledně bývalého židovského hřbitova přineslo první shodu
ilustrační foto ber

V pondělí 8. srpna se sešli primátorka města Prostějova Alena Rašková a zástupce dobročinné židovské nadace Kolel Damesek Eliezer Tomáš Jelínek, aby navázali na předchozí jednání ve věci rehabilitace starého židovského hřbitova v Prostějově, které za židovskou komunitu vedla židovská nadace a Federace židovských obci ČR.

„Na schůzce se zástupcem dobročinné židovské nadace jsme dojednali, že pokud bude ze strany židovské obce, v rámci projektu rehabilitace starého židovského hřbitova, vyřešen příjezd složek Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje a budou zajištěny bezpečné únikové cesty pro žáky a studenty Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, návrh předložím v orgánech vedení města,“ uvedla primátorka Alena Rašková. Obě strany vyjádřily ochotu k dalšímu jednání.

„Po dnešní schůzce věřím, že se nám společně s Federací židovských obcí ČR a vedením města podaří zrealizovat projekt, který bude pozitivním přínosem pro vnímání Prostějova doma i v zahraničí, a který má zásadní význam pro židovskou komunitu,“ uvedl Tomáš Jelínek. (Zdroj MMPv)

Komentáře

Dobrá zpráva, chybí snad jen trochu sebereflexe ze strany pana Jelínka a nadace, kterou zastupuje, k předchozímu vystupování v tisku.

Nemůžete zařídit, aby to paní Mgr. Gáborova uvedla na pravou míru. Ono se toho napovídá, během týdne se na RM změní názor, tak už zbývá informační kanál "Na pravou míru".

Poslat nový komentář