Zprávy - Prostějov

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., (MOVO) si pro den otevřených dveří vyhradila 25. 3. a letos se poprvé veřejnosti otevře i nově zrekonstruovaná úpravna vody v Tlumačově na Zlínsku a zájemci mohou dále navštívit ČOV Nové Sady Olomouc, ÚV Černovír Olomouc, ČS Chválkovice v Olomouci, ČOV Uničov, ČOV Prostějov – Kralický...
Nejlepší webové stránky mají v Mohelnici. Prostějov je druhý „Hejtmanství soutěž Zlatý erb podporuje hlavně proto, aby motivovalo vesnice a města k využívání moderních technologií, které lidem ušetří například cestu na úřad,“ řekl hejtman olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Nejlepší internetovou prezentaci ze všech přihlášených...
Výstaviště Flora Olomouc se promění v lázeňskou promenádu Lze hovořit již o dlouholeté tradici pořádání veletrhu cestovního ruchu v Olomouci. „Letošní ročník veletrhu Tourism Expo se zaměřuje na podporu cestovního ruchu v oblasti lázeňství a zdravotní rekreace napříč všemi věkovými skupinami,“ prozradila garantka akce Zuzana Chalupová...
V Určicích už přivítají jaro Součástí programu bude vystoupení dětí z mateřské školy, vystoupení taneční skupiny Šárky Miklíkové a vystoupení dětí ze základní školy. „Těšit se můžete na pohádku Potrestaná pýcha,“ zvou pořadatelé s tím, že připravena je i diskotéka DJ - Ondřeje Vémolu. Bohatá tombola pro...
„Stodvojka“ se připravuje do Jordánska I přes mnoho úkolů, které 102. pzpr v současnosti plní, například vyslání příslušníků do jednotky 13. EUTM MALI, je „stodvojka“ připravena reprezentovat AČR v tak prestižní soutěži jakou WARRIOR v Jordánsku bezesporu je.Vlastní soutěž a tedy i příprava na ni, je zejména...
Ptákem roku 2019 je hrdlička divoká Udělením titulu hrdličce divoké chce Česká společnost ornitologická upozornit na ubývání vhodného životního prostředí vlivem intenzivního hospodaření.  Titul Pták roku uděluje Česká společnost ornitologická (ČSO) obvykle druhům, které jsou veřejnosti dobře známé. Letos...
Opravy D46 se blíží „Projednali jsme úpravu mimoúrovňového křížení dálnice Prostějov – střed. Jedná se o dopravní uzel zahrnující napojení ulice Kralické na D 46 u průmyslové zóny, mosty nad ulicí Kralickou a ulicí Leteckou a dále na sjezd a napojení D46 u Mechaniky. Zde bude provedena...
Vynikající úspěch studentů zdravotnické školy. Gratulujeme! Studenti na dané téma zpracují projekt, který většinou vychází z jejich vlastních životních osudů, případně osudů jejich kamarádů a známých a mnohdy dojde i k tomu, že tyto příběhy dokážou dojmout poroty a diváky až k slzám, protože mnohdy se jedná o příběhy...
Čerti rozsvítí keltský telegraf. 23. března Signály vyjdou v sobotu 23. března z kopců Velká Javořina na moravsko-slovenském pomezí a Bílý Kámen u Velkých Popovic. Těm, kdo budou signály zajišťovat, se říká čerti. Proč čert? „V keltské společnosti byl čert hodnost, postava spjatá s ovládáním živlových sil, také s...
Prostějov se opět připojí k Hodině Země Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově...