Pro správné prohlížení webu je nutné povolit javascript.

Audiozáznamy ze zastupitelstva kraje (zatím) neuslyšíme

Audiozáznamy ze zastupitelstva kraje (zatím) neuslyšíme
ilustrační foto

Krajské zastupitelstvo se dnes sešlo, aby projednalo podporu dalším významným projektům, smlouvy o mezikrajské spolupráci záchranných služeb či změnu jednacího řádu. Na jednání se však řešila i řada dalších věcí, které nebyly obsaženy v předložených materiálech Rady.

První diskuse se zvedla v otázce financování sociálních služeb. Poslankyně Jitka Chalánková totiž přítomné zástupce občanů informovala o změně zákona v oblasti financování sociálních služeb. „Stát již na sociální služby krajům nebude poskytovat finance prostřednictvím účelové dotace, jak je tomu v současnosti, ale formou rozpočtového určení daní. Uvažuje se o zavedení této změny již od poloviny letošního roku,“ informovala krajské zastupitelky s nejnovějším děním členka sociálního výboru sněmovny Chalánková. Sama se však vyslovila pro odložení této změny až o tři roky, k čemuž se přiklonila i náměstkyně pro sociální věci Yvona Kubjátová (ČSSD). Ačkoliv ve věci zatím panuje spousta spekulací, je jisté, že o tom zastupitelé chtějí jednat, a to nejen mezi sebou, ale i se zástupci ministerstva.Další novou informaci zastupitelům poskytl náměstek pro dopravu Alois Mačák (ČSSD). Ten zopakoval současnou diskusi se státem ohledně financování regionální dopravy, kterou chce ministerstvo přesunout z dotace taktéž na rozpočtové určení daní. „Zaslechl jsem, že by dokonce mělo dojít k pokrácení ze současných 2,6 miliard na 2 miliardy,“ uvedl Mačák s tím, že na poslední schůzce v Praze se se zástupci ministerstva na přijatelném kompromisu nedohodl a věc bude znovu projednávat na zasedání Asociace krajů na konci května v Plzni za účasti zástupců ministerstva.O deset milionů více pro obce na opravy modernizaci vodovodůDalší změnu v materiálech z Rady předložila ODS, jmenovitě její zástupce a předseda ve Finančním výboru Ivan Kosatík, na jehož návrh výbor, Rada a nakonec i zastupitelstvo schválili zvýšení finančních prostředků obcím na výstavbu a modernizaci vodovodů a úpraven vod z původních 10,9 milionu korun na 21,42, tedy více než dvojnásobně. „Obcím bylo dle návrhu přiděleno 60% z požadované dotace, což v mnoha případech znamenalo, že opravy by nemohly provést. Proto jsme Radě a potažmo zastupitelstvu navrhli navýšení na 100%,“ vysvětlil svůj návrh Kosatík.Velká diskuse se strhla také o změně jednacího řádu, o kterém jsme informovali zde. Paradoxně se však nediskutovalo o nejvýraznější změně, zveřejňování audiozáznamů z jednání zastupitelstva, ale o přidělení klubové místnosti jednotlivým zastupitelským klubům. Dodnes totiž jednací řád určoval klubům automaticky jednu místnost. Návrh naproti tomu počítal pouze s možností ad hoc rezervace místnosti, což se nelíbilo zástupcům TOP09, kteří jako jediní z opozičních klubů dosud takovou místnost nemají. „Pokud by návrh prošel, došlo by rozdělení zastupitelů na zástupce první a druhé kategorie, což považuji za nepřípustné porušení rovných podmínek výkonu mandátu,“ hřímala na zastupitelstvu Jitka Chalánková (TOP09). Její návrh následně podpořila i ODS a KDU-ČSL. „V minulosti bývalo pravidlem, že měl každý klub vyhrazenu jednu místnost. Považuji to za politicky neprozíravý krok, který mi zavání naschválem. Tak bychom se však k sobě neměli chovat. Myslím si, že tři místnosti na kraji by se daly najít. Navrhuji proto stažení bodu a nové projednání na úrovni klubů,“ navrhl zastupitel za ODS Ivan Kosatík, jehož návrh si následně osvojil i hejtman, který materiál stáhl z jednání. Neprošlo tak ani avizované zveřejňování audiozáznamů z jednání zastupitelstva.Bude spalovna v Mohelnici?Informaci o dalším nakládání s odpadem pak prezentoval náměstek Michal Symerský (KSČM). Zastupitelům sdělil, že absolvoval jednání se společností Vítkovice Machinery Group, která má zájem na vybudování elektrárny na energetické zpracování odpadu v Mohelnici. Stávající preferovaná varianta kraje je však v Přerově. „Zatím jde pouze o informativní materiál, ničím se nezavazujeme,“ dodal Symerský s tím, že pro něj je stále nejvýhodnější variantou spalovna v Přerově. Návrh firmy Vítkovice Machinery Group je však z technologických důvodů určen pouze pro Mohelnici.Zastupitelé a přítomná veřejnost se dozvěděli i informaci o stávajícím výnosu daní pro obce, který je o 232 milionů vyšší než ve stejném období loňského roku. „Na úrovni okresů jde o 15-26%,“ dodal hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD). Zastupitelů se v otázce podpory venkova ztotožnili s názorem Rady převést nevyčerpanou část peněz z oblasti podpory místních akčních skupin na podporu tvorby územně plánovací dokumentace. Náměstek Mačák následně informovala, že na příští jednání přijde zastupitele informovat ředitel Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje Martin Smolka o opravě silnic II. a III. Třídy, které jsou ve vlastnictví kraje.Zbyněk Klíč

Poslat nový komentář

CAPTCHA
Prosím opište text z obrázku.
Image CAPTCHA
Nezáleží na velikosti písmen
sex hikayeleri escort fethiye fresh hair style top hair style popular hair style