Zprávy - Prostějov

„Termíny čajů jsou 31. března, 7. dubna, 14. dubna a 5. května 2019, začátek je vždy v 16 hodin. Ten, kdo tančí a kdo zpívá, ten se nudou neuzívá," přidaly pozvání předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová a náměstkyně primátora Alena Rašková. Tančit, zpívat i poslouchat můžete s kapelou Romantica band Romana...
O novou zasedačku bude boj „V těchto prostorách, kterým říkáme pod věží, byla v době otevření radnice spořitelna. Dnes zde hodláme zřídit konferenční místnost se zázemím pro schůze rady města a další účely. Projektová dokumentace bude vycházet z variantního řešení návrhu Zdeňka Berana,“ uvedl náměstek...
Oslavy patrona hasičů začnou v Brodku úderem druhé odpolední! Oslavy svátku svatého Floriána se konají pro hasičské sbory 15. okrsku. Program započne uvítáním sborů, slavnostním nástupem, následným průvodem obcí a položením věnců na hřbitově s požehnáním a poté již započne volná zábava - kapela Markovanka bude hrát pro potěšení i tanec....
Lesy města hospodaří na jedničku Na základě doporučení dozorčí rady společnosti valná hromada schválila hodnotící zprávu o hospodaření společnosti za rok 2013, zprávu auditora, řádnou účetní závěrku, hospodářský výsledek společnosti za loňský rok a rozdělení zisku podle návrhu jednatele. Společnost dosáhla za...
Opravy se nájemníkům prodlužují o další měsíce! Nájemní smlouva u obou nájemníků byla sjednána s účinností od 1. ledna tohoto roku. Na provedení oprav měli nájemníci lhůtu 3 měsíce, po které nehradí nájemné a nebudou se jim odečítat od nabídnutého počtu měsíců kompenzace, tj. do 31. března 2014. Lhůta byla prodloužena o další...
Nová hřiště na sídlišti E. Beneše budou až příští rok „Právě na základě požadavku občanů jsme projednávali nejen výstavbu dětského hřiště ve vnitrobloku jižní části sídliště. Zdejší obyvatelé vznesli požadavek na výstavbu oploceného hřiště se skluzavkou a prolézačkami, ale také plochy pro petanque a doplnění stávajících hřišť o...
Prostějov pracuje na malé průmyslové zóně Jedná se o ornou půdu o výměře 8.663 m2, navrhovaná cena tak činí 3.205.310 Kč. Město již v této lokalitě vlastní dva pozemky s dopravním napojením na hlavní komunikaci. „Intenzivně jednáme se současnými majiteli o vykoupení dalších parcel. Věřím, že nalezneme shodu, projekt...
Školní olympiáda a ekoden na ZŠ E. Valenty Školní olympiádu – sportovně-znalostní soutěže si přichystali žáci 7. ročníku pro své mladší spolužáky 3. až 6. tříd na našich třech sportovních hřištích. Na jednotlivých stanovištích se střídali soutěžící v nejrůznějších disciplínách – skok do dálky z místa, házení na koš,...
V autobuse zkolaboval muž. O psa se postarali strážníci „Zdravotní stav muže vyžadoval převoz do nemocnice, o psa plemene německý boxer se neměl kdo postarat. Vzali jsme ho na služebnu,“ konstatovala strážník Jana Adámková. Příběh měl šťastný konec, ještě večer si zotavený pán svého čtyřnohého kamaráda vyzvedl. (red)
Ztratili jste dotykový telefon? Je na magistrátu! „Dotykový mobilní telefon značky Samsung Galaxy našel 26. dubna odpoledne v louži na křižovatce ulic Hrázky, Jana Köhlera ve Vrahovicích,“ dodala strážník Jana Adámková. Strážníci mobil předali na Ztráty a nálezy magistrátu města Prostějova. (red)