Zprávy - Prostějov

Při kontrole 7. prosince zjistili inspektoři tyto skutečnosti: výskyt myšího trusu, výskyt mrtvých myší, provozovna nezabezpečená před pronikáním škůdců, výrazně zanedbaný úklid, výrazné znečištění všech prostor, nečistoty na stěnách, nečistoty na podlaze, silně znečistěná chladicí zařízení (nejsou jiné skladovací...
Disco na ledě již zítra! Konat se budou 6., 13. a 20. prosince, vždy od 16,30 do 19 hodin. Čekají vás hity, které bude pouštět, a slovem provázet, Petr Zakopal. A samozřejmě bude i občerstvení! (red)  
První SMS zpráva byla poslána před 26 lety! Služba SMS byla v mobilních sítích GSM spuštěna v roce 1993. V roce 2005 už bylo na celém světě za jediný rok odesláno více než bilión "esemesek". Dnes esemesky pomalu ustupují a jsou nahrazovány bezplatnou komunikací třeba ve službě messenger či viber. (ber)...
Spalovna dostala pokutu 350 tisíc „Provozovatel spaloval odpady i v době, kdy nebylo zařízení spalovny plně funkční. Ke zneškodňování odpadů docházelo, i když teplota v reaktoru poklesla pod 850 stupňů Celsia. To je minimální hodnota daná legislativou pro zařízení, která tepelně zpracovávají odpad. V případě,...
Nová ulice prozatím nebude Hrušňová „Jedná se o území, kde se staví rodinné domy - v katastru Čechovic. V pojmenování nové ulice doporučujeme zachovat stávající způsob pojmenování inspirovaný geograficky, vlastenecky, botanicky a podobně. Protože jsou ulice v této lokalitě pojmenovány podle dřevin (Jabloňová,...
Hejtmanův pohár letos putuje do Ptení „Soutěží se v netradičních disciplínách, což je pro školáky lákavé. Navíc se mohou zapojit opravdu všichni žáci, i ti, kteří sportu tak úplně neholdují, například v rámci doprovodných aktivit. Projekt podporuje týmového ducha i zdravý životní styl,“ řekl náměstek hejtmana pro...
OBRAZEM: Otaslavické adventní koupání Prostějovští zimní plavci tak chtějí založit tradici adventní koupele. Zachytilo je oko fotoaparátu Vladimíra Ambrose. (red)  
Rozpočet města byl schválen Jak primátor František Jura uvedl již před časem, měl do rozpočtu několik doplňujících návrhů. "Předem jsem o nich jednal s předsedy klubů zastupitelů a doufám, že při samotném hlasování dojdeme ke shodě," uvedl Jura. Jeho návrhy se týkaly navýšení o šestnáct investic či oprav v...
Slib složili dva noví zastupitelé Jako první rezignoval v průběhu ustavujícího jednání 30. října Jaroslav Faltýnek (ANO). 13. listopadu tak písemnou formou učinil Radim Fiala (SPD). Důvodem k rezignaci obou je velké pracovní zaneprázdnění. Novými zastupiteli jsou tak Vojtěch Burda (ANO) a Martin Křupka (SPD...
Proměny o víkendu ladily hlasivky na adventní program První adventní neděli věnovaly zpěvačky Proměn celodenní zkoušce, na které společně s kapelou a sólisty pilovaly repertoár. A máme se, jako každý rok, vskutku na co těšit. Zazní jak skladby klasické, tak i moderní, avšak všechny tematicky zapadající do krásného předvánočního a...