Město žádá o dotaci na hřiště u ZŠ Palackého

Město žádá o dotaci na hřiště u ZŠ Palackého
ilustrační foto mestopv.cz
Další fotky: 
Město žádá o dotaci na hřiště u ZŠ Palackého

 

Radní města na své poslední schůzi schválili odeslání žádosti o poskytnutí státní dotace na rekonstrukci hřiště u Základní školy v Palackého ulici. Jde o dotačn í program Státní podpora sportu pro rok 2014 ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího venkovního hřiště v areálu školy. Nově zde budou vymezena dvě hřiště s plochami pro basketbal, volejbal, nohejbal a badminton. V rámci sportoviště jsou dále navrženy dvě dráhy na běh, dráha na skok daleký a současně je navrženo i osazení posilovacích a relaxačních strojů - venkovní fitness. "Cílem projektu je modernizace sportoviště na podmínky odpovídající dnešním standardům. Hřiště budou moci využívat nejen žáci školy, ale i sportovní oddíly a široká veřejnost," vysvětlil náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Jednou z podmínek dotačního titulu je i uzavření smlouvy o využívání sportoviště minimálně na dobu 10 let ode dne podání žádosti o dotaci s nestátní neziskovou organizací, která má ve své náplni provozování sportovní činnosti. „Protože už dnes slouží sportoviště k tréninkům mládeže občanského sdružení VK Prostějov, uzavřeme s volejbalovým klubem smlouvu o bezplatném využívání hřiště," dodal Pospíšil.

Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou 7,5 milionu korun včetně DPH. Pokud město uspěje s žádostí, získá ze Státní podpory sportu pro rok 2014 dotaci ve výši 50 procent uznatelných nákladů, tedy zhruba 3,75 milionu korun.

(red)

 

 

 

Poslat nový komentář