Ztratilo se vám dítě? Linka 116 000 vám pomůže!

Ztratilo se vám dítě? Linka 116 000 vám pomůže!
ilustrační foto

 

Každoročně se jen v České republice  ztratí 5 500 dětí. Lidé, kteří podobnou situaci prožili na vlastní kůži, jen těžko popisují hrůzu, strach a bezmoc, se kterou se potýkali.  Právě jim je určena evropská krizová linka 116 000, kterou provozuje občanské sdružení Ztracené dítě. Je v provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu a zdarma pomáhá rodičům a blízkým pohřešovaných a ztracených dětí.

Vedle poskytování psychologické pomoci, podpory a poradenství jsou pracovníci linky rovněž připraveni v konkrétních případech aktivně spolupracovat s Policií České republiky a dalšími institucemi. Česká republika je jednou z 22 zemí EU, které linku zřídily.

"Krizová linka je přímo napojena na Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech, díky němuž bylo vypátráno již 104 osob," uvedl předseda sdružení Ztracené dítě Martin Klimakovský.

Roční náklady na provoz linky činí přibližně 5 miliónů korun a z velké části budou hrazeny z prostředků Evropské unie. (red)

 

 

116 000 Linka Ztracené dítě

Linka 116 000 je určena pro poskytování pomoci v případě ztraceného či pohřešovaného dítěte dle těchto kategorií:

1. Děti na útěku (útěk v rámci státu či mezinárodní útěk)

2. Pohřešované nezletilé děti, které jsou na útěku. Jedná se o útěky z domova (od rodičů či jiných zákonných zástupců dítěte) nebo o útěky z institucí, ve kterých jsou děti aktuálně umístěné.

3. Únos cizí osobou (trestní únos)

4. Nezletilé děti unesené jakoukoli jinou osobou, nežli rodičem či jiným zákonným zástupcem.

5. Rodičovské únosy Nezletilé děti unesené a zadržované mimo jejich běžné místo pobytu (v rámci státu nebo v jiném státě). Jde o případy, kdy jeden (či oba rodiče) nebo jiný zákonný zástupce dítěte dítě odveze (či zadržuje) proti vůli druhého rodiče nebo zákonného zástupce.

6. Nezvěstní nezletilí migranti bez doprovodu

7. Nezletilé děti, které byly oddělené od obou rodičů či jiných zákonných zástupců a nestará se o ně žádná dospělá osoba. Jedná se o nezletilé děti, které nemají trvalý pobyt v ČR a jsou občanem státu, se kterým není uzavřena smlouva o volné migraci osob mladších 18 let věku.

8. Ztracené, zraněné nebo jinak pohřešované děti (nezvěstné z jiných důvodů)

9. Děti ztracené bez zjevné příčiny (např. nezletilé dítě, které se omylem ztratilo rodičům na zahraniční dovolené). Děti, které se ztratily nebo zranily a nepodařilo se je okamžitě najít (např. nehody během sportovních aktivit, na letních táborech, atd.). Děti, u kterých zatím nebyl zjištěn důvod zmizení.

 

 

 

 

 

 

Poslat nový komentář