Popelnice a kontejnery budou bez samolepek

Popelnice a kontejnery budou bez samolepek
ilustrační foto

Rada města na poslední schůzi doporučila zastupitelstvu zrušit povinnost označovat sběrné nádoby evidenční samolepkou, kterou přiděluje Magistrát města Prostějova fyzickým osobám a správcům nemovitostí.

Označování sběrných nádob evidenční samolepkou bylo zavedeno v roce 2008 a mělo zamezit zneužívání systému likvidace komunálních odpadů ve městě poté, kdy v roce 2006 došlo k prudkému nárůstu množství komunálního odpadu. "Cílem zavedení evidenčních nálepek bylo rozlišit nádoby na odpad fyzických a právnických osob, aby nedocházelo ke zneužívání systému právnickými osobami a živnostníky. Od roku 2008 se situace stabilizovala a množství svezeného komunálního odpadu od občanů je přibližně na stejné úrovni," vysvětlil první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Evidence a výdej samolepek občanům vytváří značnou administrativní zátěž pro pracovníky finančního odboru, kromě toho jejich výroba přijde městskou kasu ročně na zhruba 12 000 Kč. Kromě toho lidé, kteří poplatek za odpad zaplatili bankovním převodem, si stejně museli samolepku vyzvednout v pokladně finančního odboru.

Vedení města nepředpokládá, že zrušení evidenčních samolepek ovlivní množství odvezeného komunálního odpadu. "Dojde k úspoře finančních prostředků nutných na výrobu nálepek a ke snížení administrativní zátěže jak pro úředníky magistrátu, tak pro občany města,“ dodal Jiří Pospíšil. (red, jg)

Poslat nový komentář