Město vyhlásí výběrové řízení na pevné telefonní linky

Město vyhlásí výběrové řízení na pevné telefonní linky
ilustrační foto

Rada města schválila podmínky zadávacího řízení na poskytování hlasových služeb na pevných linkách pro město a jím založené a zřízené organizace. Osloveno bude pět vybraných zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky.

Jedná se o zadávací řízení navazující na otevřené zadávací řízení „Poskytování telekomunikačních služeb pro Statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“, které proběhlo na konci loňského roku. Jeho část – „Hlasové služby na pevných linkách“ musela být zrušena z důvodu podání jediné nabídky.

"Základním hodnotícím kritériem bude cena. Součástí plnění bude vytvoření virtuální privátní sítě, prostřednictvím které požadujeme volání zdarma mezi jednotlivými linkami města. K vyhodnocení nabídek bude využito elektronické aukce," vysvětlil zadávací podmínky první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Předpokládaná hodnota zakázky je 4,9 milionů korun. "Tato částka byla stanovena na základě předpokládané výše celkového peněžitého závazku zadavatele za 4 roky," upřesnil Jiří Pospíšil. Statutární město nyní platí za služby na pevných linkách přibližně 404 tisíc korun za rok, příspěvkové organizace pak 821 tisíc korun ročně. (red)

Poslat nový komentář