Nová směrnice upravuje zadávání veřejných zakázek

Nová směrnice upravuje zadávání veřejných zakázek
ilustrační foto

Radní města na poslední schůzi s účinností od 10. ledna 2014 schválili změnu vnitřní úpravy postupu při zadávání veřejných zakázek v souladu se změněnými legislativními opatřeními platnými od 1. ledna letošního roku. Současně rada města stanovila finanční limit pro veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve zvláštním režimu do částky 400 000 Kč.

Dne 10. října 2013 Senát schválil zákonné opatření, zveřejněné pod č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Změny zákona, provedené tímto zákonným opatřením, jimž vyslovila souhlas na ustavující schůzi dne 27. listopadu 2013 Poslanecká sněmovna, nabývají účinnosti k 1. lednu 2014.

Podle novely dochází ke zvýšení limitů pro povinný postup dle zákona o veřejných zakázkách – pro veřejné zakázky na stavební práce z tří na šest milionů korun bez DPH, pro veřejné zakázky na dodávky a na služby z jednoho na 2 miliony korun (v částkách bez DPH).

Mimo tyto změny překládaná směrnice zvyšuje limit pro zakázky malého rozsahu zadávané ve zvláštním (zjednodušeném) režimu, kdy celou administraci veřejné zakázky zajišťuje v plném rozsahu vedoucí příslušného odboru, případně vedoucí oddělení, pokud je správcem příslušné kapitoly města nebo ředitel městské policie. Limit pro tento zjednodušený režim, který dosud činil 200 000 Kč, byl zvýšen na 400 000 Kč. (red)

Poslat nový komentář