Škola dostává nový kabát

Škola dostává nový kabát
ilustrační foto

Ekonomicky úsporná opatření na plášti objektu Základní školy Dr. Horáka byla zahájena. V závěru minulého roku město uzavřelo smlouvu s firmou, která zvítězila v zadávacím řízení.

"Předpokládaná hodnota díla činila 30 milionů korun, vítěz výběrového řízení nabídl cenu realizace 25,1 milionů korun," uvedl Zdeněk Fišer, náměstek primátora, v jehož kompetenci jsou investice města. Přibližně 400 tisíc korun pak mají činit celkové náklady stavebního dozoru, inženýrské činnosti a koordinátora bezpečnosti práce. Na tuto akci je přislíbena státní dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši 15 milionů korun, v rozpočtu města je pro úsporná opatření na budově školy vyhrazena částka 14 milionů korun. "Dotace bude připsána postupně na účet města až po dokončení stavebních prací a po předložení již uhrazených faktur finančními prostředky ze strany města," přiblížil Zdeněk Fišer. Z tohoto důvodu doporučili radní Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření z fondu rezerv a rozvoje ve výši 11,5 mil. Kč pro finanční zajištění akce. (red)

 

Poslat nový komentář